US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - H4Hammerich, Carl
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Hammerich, Carl

Personlige Informationer

Fulde navn:

Carl Hammerich

Fødselsdato:

25. april 1888

Kontreadmiral Carl Hammerich

Fødested:

Århus

Familie
relationer:

Søn af grosserer Louis Hammerich og hustru Eleonora (Ellen) født Liisberg

Ægteskab:

Gift 15. januar 1921 i Holmens kirke med Borghold Schmidt

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1904

Kadet

30. september 1908

Sekondløjtnant m/Gerners Medalje

1. maj 1909

Premierløjtnant

15. oktober 1919

Kaptajn

1. november 1923

Orlogskaptajn

1. juli 1932

Kommandørkaptajn

1. august 1937

Kommandør

1. april 1940

Kontreadmiral

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

30. september 1908

Gerner Medalje

2. april 1926

Ridder af Dannebrogordenen

29. januar 1935

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1908-1909

Med krydseren HEJMDAL til Middelhavet

1910

Elev i undervandsbåden DYKKEREN (marinens første undervandsbåd)

1910-1911

Med inspektionsskibet BESKYTTEREN til Færøerne

1911-1912

Gennemgik Søværnets Officersskole

1912

Med kystforsvarsskibet PEDER SKRAM i eskadren

1913

Med kystforsvarsskibet HERLUF TROLLE i eskadren

21. september 1913
- 1. juli 1914

Tjeneste i Flådens stab, tillige elev i undervandsbåde

1914-1915

Med kystforsvarsskibet PEDER SKRAM, adjudant hos Eskadrechefen, fra 5. august 1914 hos chefen for 1. eskadre, sikringsstyrken

1915-1919

Chef for undervandsbåde

1. juli 1919
- 31. oktober 1919

Tjenestefrihed for at modtage en ansættelse i Almindeligt Handelskompagni

1. november 1919
- 31. oktober 1920

Uden for nr. i Søværnets Officerskorps

1920-1922

Chef for torpedobåde

1921

Tillige chef for en torpedobådsdivision i torpedo- og sømineskolen, i skoledelingen og under vinterøvelser med PEDER SKRAM

1922-1923

Chef for undervandsbåde og deltog bl.a. som chef for ubåden BELLONA og ældste ubådschef i øvelses-eskadrens togt til Stockholm i juni-juli 1922

1923

Næstkommanderende i krydseren VALKYRIEN, øvel-sesskib for kadetskolen og dæksofficerselevskolen

1. oktober 1923
- 31. august 1928

Næstkommanderende ved Kadetskolen

1926-1928

Tillige lærer i militær pædagogik og tjenestekendskab

1924, 1925, 1926
og 1928

Meddommer med kadetskibet, krydseren HEJMDAL

1927

Næstkommanderende i artilleriskibet NIELS IUEL på selvstændigt togt og i eskadre

1928-1929

Chef for inspektionsskibet DIANA, fiskeriinspektion i danske farvande

1929

Chef for inspektionsskibet ISLANDS FALK, fiskeri-inspektion i danske farvande, i Nordsøen og ved Færøerne

12. oktober 1929
-30. juni 1932

Chef for Flådens Mærkevæsen

1931

I sommeren tillige chef for opmålingsskib

1. juli 1932
-30. september 1937

Souschef i Marinestaben

1935

Chef for Skibsdivisionen og for dennes stamskib

1935

Chef for kystforsvarsskibet PEDER SKRAM på selv-stændigt togt og i flådedelingen til eskortering af kongeskibet DANNEBROG til Stockholm

1936

Marineministeriets repræsentant ved flådeforhandlin-ger i London

1936

Chef for øvelsesdeling (bombekastning fra luftfartøjer mod skibsmål)

30. september 1937

Chef for Marinestaben og afdelingschef i Marinemini-steriet

29. august 1943
- 22. oktober 1943

Interneret af tyskerne sammen med Søværnets øvrige personel

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1918-1919

Formand for Søe-Lieutenant-Selskabet

November 1940

Ledede sammen med sin norskfødte hustru mfl. ind-samling til og fordeling i Norge af levnedsmidler fra Danmark en virksomhed, der begyndte småt i vinte-ren 1940-1941, men som med stor og voksende tilslutning førte til oprettelsen af Hjælpefonden af 1942.

December 1944

Arresteret af GESTAPO for illegal virksomhed og samen med flere andre fremtrædende mænd anbragt som gidsler i øverste etage af GESTAPO's hovedkvar-ter på Shell-huset i København

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

21. marts 1945

Omkommet ved det britiske luftangreb på Shell-huset og brændt op i dettes ruiner.
En mindehøjtidelighed afholdtes for ham i Holmens kirke 11. april 1945.

44Se Mindestenen i Holmens Kirke

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger