US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - B4Briand de Crèvecoeur, Emmanuel
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Briand de Crèvecoeur, E.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Emmanuel Briand de Crèvecoeur

Fødselsdato:

18. juni 1882

Kontreadmiral E. Briand de Crèvecoeur

Fødested:

Aarhus

Familie
relationer:

Søn af oberstløjtnant Holger Prytz og hustru Antonie Betzy Philibertha, født Briand de Crèvecoeur

Ægteskab:

Gift 1. gang 2. oktober 1908 i Vor Frue kirke i København med Karen Eschricht - ægteskabet opløst.
Gift 2. gang 4. juni 1919 i Citadels kirken i København med Marie Louise Alvilda Scavenius - ægteskabet opløst.
Gift 3. gang 16. juni 1937 i Fransk Reformerte kirke med Anna Zimmermann, født Hermansen

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1898

Kadet

30. august 1902

Sekondløjtnant

9. marts 1905

Premierløjtnant

19. oktober 1916

Kaptajn

1. januar 1923

Orlogskaptajn

15. oktober 1930

Kommandørkaptajn

1. april 1932

Kommandør

1. oktober 1937

Kontreadmiral

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

2. april 1921

Ridder af Dannebrogordenen

26. september 1930

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

29. januar 1935

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

2. april 1942

Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1903-1904

Gennemgik Hærens Gymnastikskoles kompagnilærer-kursus

1904

Navigerende passager med DFDS damper ALEXANDRA til Amerika

1905-1906

Med skonnerten INGOLF til Vestindien

1907-1909

Gennemgik Søværnets Officersskole

1909-1912

Skoleofficer ved Kadetskolen

1909, 1910, 1911, 1912 og 1913

Med krydseren HEJMDAL, kadetskib, det sidste år som næstkommanderende

1910-1911

Deltog som frivillig elev i flådens første undervands-båd DYKKERENs øvelser

1914

Næstkommanderende i kongeskibet DANNEBROG (Kongebesøg i England, Frankrig, Belgien og Holland)

September 1915
- april 1917

Chef for torpedobådene HAVØRNEN i 2. eskadre og FLYVEFISKEN i 1. eskadre under sikringsstyrken

April 1917
- september 1918

3. kommanderende og midlertidig næstkommande-rende i kystforsvarsskibet PEDER SKRAM i 2. eskadre

1918-1922

Næstkommanderende ved Artillerikorpset

1. oktober 1920
- 1. oktober 1926

Lærer ved Officersskolen i anvendt artilleri

5. juli 1921
- 24. august 1921

Udkommanderet med det franske slagskib COURBET (artilleriskole ved Toulon)

1922

Næstkommanderende i kystforsvarsskibet OLFERT FISCHER, flagskib i eskadren

1922-1926

Chef for Søartilleriets Skydeafdeling

1923

Skoleforstander for artilleriskolen i krydseren GEJSER

1923

Chef for inspektionsskibet ISLANDS FALK til Grønland og Island

1924

Skoleforstander for artilleriskolen i orlogsskibet NIELS IUEL

1924

Udkommanderet med det svenske panserskib DROTTNING VICTORIA (Artilleriskole i Hårsfjärden)

1926 og 1927

Chef for krydseren GEJSER, øvelsesskib for Dæksof-ficerselevskolen, i 1926 tillige eskorteskib i kongedelingen til Færøerne og Island

1928 og 1929

Chef for kongeskibet DANNEBROG

1. april 1932

Designeret chef for Kystdefensionen (overtagelse fra hæren)

1. juni 1932
- 31. oktober 1932

I forbindelse med havende tjeneste tillige chef for Københavns Sødefension indtil denne ophævelse.

1. november 1932
- 1. marts 1940

Chef for Kystdefensionen, der oprettedes 1. november

1939

Kgl. udkommando som chef for en øvelseseskadre, bestående af NIELS IUEL, 3 torpedobåde, 3 under-vandsbåde samt 1 værkstedsskib. Udkommandoen bortfaldt p.g.a. den truende krigssituation

1. marts 1940
- 1. august 1940

Chef for Kystflåden

1. marts 1940
- 17. april 1940

Tillige chef for 1. eskadre i sikringsstyrken

10. maj 1940
- 25. juli 1941

Fungerende chef for Søværnskommandoen og fungerende direktør for Marineministeriet (indtil 1. august 1940 i forbindelse med havende tjeneste som chef for Kystflåden)

1. august 1941
- 29. august 1943

Chef for Kystdefensionen

29. august 1943
- 22. oktober 1943

Interneret af tyskerne

31. august 1945

Afsked

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

26. maj 1905

Tilladelse givet til navneforandring

1. oktober 1919
- 1. oktober 1932

Gymnastikinspektør ved Søværnets skoler

Maj 1920
- august 1920

Tjenesterejse til England, Frankrig og Belgien (7. olympiade i Antwerpen) for at studere gymnastik og sport.

1924-1948

Medlem af Den fransk reformerte Kirkes konsistorium

1949-1953

Virket som lærer i fransk ved aftenskolerne i Humle-bæk, Espergærde, Helsingør og i Fredensborg tillige i italiensk

1958-1961

Virket som lærer i fransk ved Krogerup Højskole

-

Yderligere bemærkninger:

Har skrevet biografier over Olfert Fischer, Iver Huitfeldt, Peder Skram og Herluf Trolle samt bogen "Havets Pionerer".

-

Død

Dato:

Begravelse:

2. juli 1968

Død i Humlebæk, bisat fra Holmens kirke og begravet på Humlebæk kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger