US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - H4Haack, Eduard
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Haack, Eduard

Personlige Informationer

Fulde navn:

Eduard Haack

Fødselsdato:

27. juli 1871

Kaptajn Eduard Haack

Fødested:

Viborg

Familie
relationer:

Søn af trafikinspektør Frederik Haack og hustru Augusta Haack, født Anger

Ægteskab:

1921 gift med Julie Augusta Elisabeth, født Lillienskiold

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1888

Kadet

29. august 1892

Sekondløjtnant

15. oktober 1897

Premierløjtnant

11. oktober 1909

Kaptajn

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

20. januar 1915

Ridder af Dannebrogordenen

28. december 1931

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

3. februar 1936

Kommandør af 2. grad af den Islandske Falkeorden

1. oktober 1936

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1. november 1886
- 4. april 1887

Med fregatten JYLLAND til Vestindien

1892-1893

Med skonnerten ST. THOMAS til Middelhavet

1898

Med skonnerten ST. THOMAS til Vestindien

1899-1900

Med kanonbåden GULDBORGSUND

1900-1902

Skoleofficer ved Underofficersskolen

1901 og 1902

Med skonnerten INGOLF (øvelsesskib for underofficerselever)

1903-1906

Skoleofficer ved Kadetskolen

1904, 1905 og 1906

Med krydseren HEJMDAL (kadetskib)

1906-1907

Med krydseren HEJMDAL til Middelhavet

1907-1911

Fører af postdampskibet FREJA (Korsør-Kiel)

1911

Næstkommanderende i krydseren HEJMDAL (Kadetskib)

1911-1914

Chef for Matros- og Søminekorpsets 3. afdeling

1912

Fører af inspektionsskibet ABSALON (Isbrydning i danske farvande)

1913

Med panserskibet HERLUF TROLLE (i Eskadren)

1914-1915

Chef for torpedobåden SØULVEN

17. august 1915 -
1. december 1915

Tillige chef for 1. torpedobådsflotille (1. eskadre i sikringsstyrken)

1915-1916

Næstkommanderende i panserskibet HERLUF TROLLE (i 2. eskadre)

1917

Chef for Nordre Patruljedistrikt ved København

1. november 1917
- 31. december 1920

Fyrskibsinspektør og fører af fyrinspektionsskibet C. F. GROVE

31. december 1920

Søger sin afsked fra Marinen

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

19. august 1915

Som chef tor torpedobåden SØULVEN standsede han ødelæggelsen af den engelske undervandsbåd E.13, der var grundstødt ved Søndre Flint og der blev angrebet af tyske torpedobåde.

 44Læs mere om En dødbringende august morgen

1. januar 1921

Overskibsinspektør ved Statens Skibstilsyn

30. september 1936

Afsked som overskibsinspektør

-

Yderligere bemærkninger:

Deltog i 1936 med at organisere det Islandske Skibstilsyn og modtog herfor bl.a. den Islandske Falkeorden.

-

Død

Dato:

Begravelse:

22. april 1956

Begravet på Sct. Olai kirkegård i Kalundborg

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Eduard Haacks indberetning til Ordenskapitlet af 5. februar 1915

&

Eduard Haacks indberetning til Ordenskapitlet af 16. januar 1932

&

Eduard Haacks indberetning til Ordenskapitlet af 14. oktober 1936

&

Kundgørelse for Søværnet A-14/1915, af 4. december 1915

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

Se også:

Udvidet biografi for kaptajn Eduard Haack


-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger