US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - T4Thiele, Just A.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Thiele, Just A.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Just Andreas Thiele

Fødselsdato:

3. marts 1889

Kommandørkaptajn Just A. Thiele

Fødested:

Skanderborg

Familie
relationer:

Søn af borgmester og byfoged Frederik Andreas Thiele og hustru Bertha Emilie Thiele, født Langkilde

Ægteskab:

Gift med Mette Marie Benzon

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1906

Kadet

24. september 1910

Sekondløjtnant

15. april 1911

Premierløjtnant

1. oktober 1920

Kaptajn

1. januar 1928

Orlogskaptajn

1. april 1936

Kommandørkaptajn af reserven

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

11. januar 1913

Medaljen for Druknedes Redning

31. oktober 1929

Ridder af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1910-1911

Med skonnerten INGOLF til Vestindien

1911-1912

Med inspektionsskibet BESKYTTEREN til Færøerne

1912

Med kystforsvarsskibet PEDER SKRAM i eskadre

September 1913

Elev på Flyveskolen

April 1914
- November 1914

Med kystforsvarsskibet HERLUF TROLLE i eskadre

November 1914
- Oktober 1915

Chef for torpedobåden NARHVALEN, sikringsstyrke

Oktober 1915
- Oktober 1916

Elev på Flyveskolen

1918

Lærer ved Flyveskolen

2. oktober 1916
- 24. april 1920

Fører af flyvebåd

1919

Interimchef for Luftmarinestation København

Oktober 1919
- April 1920

Gennemgik Søværnets Officersskole (forkortet)

Maj
- September 1920

Næstkommanderende i krydseren HEJMDAL, kadetskib

September 1920
- Maj 1923

Fører af flyvebåd

1920

Kommandohavende på luftgruppetogt til Norge

November 1920
- Maj 1923

Forstander for Flyveskolen

1922

Kommandohavende på luftgruppetogt til Holland

1923

Flotillefører for fem søluftfartøjer på togt til Sverige

Maj 1923
- Juli 1923

Chef for torpedobåden DELFINEN, i eskadre

Juli 1923
- September 1923

Ved Flyvevæsenet

Oktober 1923
- August 1925

Chef for inspektionsskibet DIANA, fiskeriinspektion i danske farvande

August 1925
- Oktober 1925

Chef for torpedobåden SØRIDDEREN i eskadre

1926

Næstkommanderende i artilleriskibet NIELS IUEL på kongerejsen til Færøerne og Island

September 1926
- Maj 1927

Chef for inspektionsskibet BESKYTTEREN til Færøerne

September 1927
- Februar 1928

Skoleofficer ved Officersskolen

Februar 1928
- Maj 1928

Chef for inspektionsskibet BESKYTTEREN til Færøerne

1928

Næstkommanderende i panserskibet OLFERT FISCHER, artilleriskole og i eskadre

1928 - 1929

Skoleofficer ved Officersskolen

1. maj 1929
- 31. august 1932

Adjudant hos Kronprinsen

1930

På rejse med Kronprinsen med MS FIONA til Siam, Kina og Japan

1. april 1932
- 1. april 1934

Chef for flådens mærkevæsen

2. september 1932
- 3. oktober 1932

Chef for inspektionsskibet BESKYTTEREN, fiskeriinspektion i Nordsøen

1934

Chef for opmålingsskibet MARSTRAND

1935

Chef for opmålingsskibet HEJMDAL

31. marts 1936

Afsked efter ansøgning

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1916

Flyvercertifikat

1937

Chef for den internationale kontrol m.h.t. skibe til Spanien under borgerkrigen, tjenested Madeira

1937 - 1939

Medlem af Sø- og Handelsretten

1. september 1938
- 10. marts 1939

Chef for Kystudkigsvæsenet

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

10. marts 1939

Bisat fra Bispebjerg krematorium, urnen nedsat på Taarbæk kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Flyvere paa Vingerne, af Løjtnant Clauson Kaas, Nordisk Forlag, København, 1943

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger