US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20054Nye patruljeskibe

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Nye patruljeskibe:

Færdigprojektering af
nye patruljeskibe

Projekteringen af de tre nye patruljeskibe fortsætter som en del af det netop indgåede forsvarsforlig 2005-2009

Søværnets Materielkommando indgik kort før jul en aftale med Odense Stålskibsværft om færdigprojekteringen af tre nye patruljeskibe til Søværnet.

Der er udsigt til at korvetterne af NIELS JUEL-klassen når at fejre 30 års jubilæum inden afløsningen er på plads.

Af Johnny E. Balsved

I følge projektlederen for patruljeskibsprojektet, kommandørkaptajn Anders Beck Jørgensen, indgik Søværnets Materielkommando kort før jul en aftale med Odense Stålskibsværft/Lindø om færdigprojektering, konstruktion og visse produktionsforberedende tiltag i forbindelse med bygningen af de planlagte tre nye patruljeskibe til Søværnet.

Designudkast til de nye Patruljeskibe.
(Illustrationen stillet til rådighed af Søværnets Materielkommando)

Erstatning for korvetterne

Patruljeskibene skal være søværnets nye store kampskibe, som erstatning for de tre aldrende korvetter af NIELS JUEL-klassen, der indgik i Søværnet 1980-82.

I kraft af såvel deres størrelse, den korrekte betegnelse er vel egentlig fregat, som deres planlagte udholdenhed, vil de nye skibe være væsentligt bedre egnede til at deltage i bl.a. internationale operationer.

Forventede hoveddimensioner:

  • Længde 137 m, bredde 20 m, dybgang 6 m

  • Maksimalt deplacement på ca. 6.200 tons, med komplette forsyninger.

Den maksimale fart forventes at blive mindst 28 knob, og skibet vil have samme udholdenhed som de ny støtteskibe af ABSALON-klassen. Skibene vil således kunne tilbagelægge op til 9.000 sømil, svarende til en måneds sejlads uden genforsyning.

De nye patruljeskibe bygges over samme skabelon som de støtteskibene, idet de dog bliver et dæk lavere, da de ikke bliver udstyret med det store roll-on/roll-off dæk, ligesom de i modsætning til støtteskibene vil blive konstrueret som egentlige kampenheder.

Fleksibelt støtteskib ABSALON

De nye patruljeskibe bygges over samme skabelon som de ny støtteskibe,
her ABSALON, idet de dog bliver et dæk lavere, da de bl.a. ikke bliver udstyret med det store roll-on/roll-off dæk.

(Foto: Chefsergent Claus J. Gustafsen,
Flådestation Frederikshavn)

Fuldt operative i 2010

Indgåelsen af aftalen med værftet om færdigprojektering, konstruktion og visse produktionsforberedende tiltag er en direkte udmøntning af Aktstykke nr. 186 af 17. august 2004, og indgår desuden som en del af det netop indgåede forsvarsforlig for perioden 2005 til 2009.

Søværnets Materielkommando forventer, at Forsvaret kan indstille til de bevilgende myndigheder om den endelige bygning og levering af de tre patruljeskibe i 2006.

Når skibene er færdigbygget fra værft skal den endelige udrustning med bl.a. bevæbning og elektronik sandsynligvis ske ved en flådestation, og først i 2010 forventes det første nye patruljeskib at være fuldt operativt.

Chefen for Søværnets operative Kommando, kontreadmiral Kurt B. Jensen, kunne i sin nytårsparole orientere om, at det forventedes, at de tre nye patruljeskibe ville være fuldt operative i 2010-2012.

Der er dermed udsigt til at korvetterne af NIELS JUEL-klassen når at fejre 30 års jubilæum inden afløsningen er på plads.

Bevæbningen

I overensstemmelse med skibenes opgaver vil bevæbningen give skibene en god offensiv kampkraft foruden naturligvis evnen til at forsvare sig selv.

Det må forventes, at de ny patruljeskibe får næsten identisk bevæbning, som den der er under implementering på de nye støtteskibe af ABSALON-klassen.

Standardbevæbningen kommer til at bestå af en 127 mm hurtigskydende og langtrækkende kanon, magen til den der nu er installeret i ABSALON-klassen.

Det såkaldte nærforsvar mod sø- og luftmål, Close-In-Weapon-Support-System (CIWS), dækkes formentlig også af samme type som til ABSALON, idet der i forbindelse med denne kontakt blev tegnet en option til brug i de nye patruljeskibe.

Hvert af de nye patruljeskibe vil blive udstyret med to af de nye kanoner, hvor en kanon placeres på en plat-form foran broen, medens den anden placeres på toppen af helikopter-hangaren agter.

Styringen af de nye kanoner vil for-mentlig ske ved hjælp fra SaabTech CEROS ild-ledelsessystem og Terma Command Management systemet, der også er under implementering på ABSALON-klassen.

Patruljeskibene får herudover et antal containerpositioner, der vil muliggøre anvendelse af de allerede anvendte containervåbensystemer.

5" (127 mm) kanon

Den amerikanske standard 5" kanon
(127 mm) bliver også standard i Søværnets nye enheder.
(Foto: US Navy)

35 mm CIWS

CIWS 35 mm Millennium prototype.
(Foto:
Rheinmetal DeTec Group)

Skibene vil derfor umiddelbart kunne anvende de allerede eksisterende våbensystemer som HARPOON SSM og SeaSparrow SAM mm.

Helikopterdæk

Som de første egentlige kampskibe i Søværnet vil patruljeskibe også blive udstyret med både helikopterdæk og hangar, således at skibene kan medbringe egen helikopter.

Helodæk og hangar er store nok til at rumme de de nye Augusta/Westland EH-101 helikoptere, der er under anskaffelse til flyvevåbnet.

I forbindelse med forsvarsforliget er det besluttet at anskaffe yderligere fire helikoptere i en maritim udgave til brug om bord på de fleksible støt-teskibe og de nye patruljeskibe.

For nærværende er der ikke indgået en kontrakt på disse fire helikoptere, hvorfor der kun kan gisnes om, at det formentlig bliver af samme type.

Den første danske EH-101 ses her
under en prøveflyvning.
(Foto: Flyvevåbnet)

|Til toppen

 Relaterede historier:

4Skibsnavne offentliggjort - 09/03/2009

42. nye fregat køllægges - 26/02/2009

4Fregatter vokser hurtigt - 14/11/2008

4Fregatværft til salg - 02/09/2008

4Første fregat køllagt - 05/07/2008

4Fregatstart flyttet - 11/02/2008

4Nu hedder det fregatter - 01/02/2008

4Patruljeskibe nu i ordre - 20/12/2006

4Patruljeskibe bevilget - 24/06/2006

4Fotoserie Projekt Patruljeskib - 25/03/2006

4Patruljeskibe tager form - 01/10/2005

4Nye patruljeskibe - 24/02/2005

4CIWS til Søværnet - 31/10/2004

4Nyt Forsvarsforlig 2005-2009 - 11/06/2004

Kildehenvisninger:

"

Søværnets Materielkommando, København og Søværnets operative Kommando, Aarhus.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: 24. februar 2005

Denne side er oprindeligt udgivet: 10. januar 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger