US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20064Patruljeskibe bevilget

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Patruljeskibe bevilget:

Finansudvalget skulle i dag sige ok til anskaffelsen af
3 store patruljeskibe

Finansudvalgets godkendelse vil betyde, at Søværnet nu kan tage fat på den afsluttende projektering og iværksætte selve bygningen af de tre nye patruljeskibe

"Disse skibe vil sammen med støtteskibene sætte Søværnets i stand til at løse en bred vifte af opgaver fra humanitære operationer til egentlige kampopgaver", siger chefen for Søværnets operative Kommando, kontre-admiral Nils Wang.

Projektudkast til nye patruljeskibe...

Seneste designudkast til de nye Patruljeskibe, her ses udrustet med
bl.a. de hollandske ildledelses- og varslingsradarsystemer,
SMART L (agter) og APAR (for).

(Illustrationen stillet til rådighed af Søværnets Materielkommando)

Af Johnny E. Balsved

Et samlet beløb på ca. 4.293 millioner kroner over de næste syv år var det, som Folketingets Finansudvalg i dag skulle tage stilling til. Beløbet er en del af det nuværende forsvarsforlig. Udvalgets godkendelse betyder, at Søværnet nu kan tage fat på den afsluttende projektering og iværksætte selve bygningen af tre nye patruljeskibe.

Skibene forventes bygget på Odense Stålskibsværft i perioden 2007-2011, hvorfor udvalgets afgørelse således også vil have en positiv effekt på den fremtidige beskæftigelse på værket på Lindø.

I takt med den operative ibrugtagning af patruljeskibene udfases korvet-terne af NIELS JUEL-klassen.

Store og top moderne
-

Patruljeskibenes våben- og kommu-nikationssystemer vil være topmo-derne og sikre, at skibene umiddel-bart vil kunne arbejde sammen med andre nationer og støtte land- og luftoperationer i såkaldte netværks-baserede operationer.

Med et deplacement på ca. 6.200 tons og en længde på omkring 138 m, bliver de 3 nye patruljeskibe de største kampenheder, der nogen-sinde er indgået i den danske flåde.

Våbenmæssigt også et af de mest slagkraftige og moderne våben, som den danske flåde har rådet over, og for første gang i nyere tid er skibene fra starten bygget til at kunne løse internationale opgaver, overalt på kloden.

Skibene vil således kunne holdes i søen i omkring en måned uden at skulle modtage forsyninger og sam-tidigt kunne gennemsejle en distance på ca. 9.000 sømil (ca. 16.600 km), hvilket er ca. 40% af jordens om-kreds ved Ækvator.

Internationalt kvalitetsløft

Beslutningen om bygningen af de nye patruljeskibe er ikke kun den største ordre nogensinde i Søværnets histo-rie.

Men faktisk er beslutningen også hi-storisk derved, at man for første gang lader tre skibe erstatte, ikke kun af tre nye skibe, men samtidig af tre større skibe.

For første gang får Søværnet et kraf-tigt internationalt kvalitetsløft, der vil bringe flåden op i den absolutte elite, når det gælder evnerne til luftforsvar og ildstøtte.

"Disse skibe vil sammen med støtte-skibene sætte Søværnets i stand til at løse en bred vifte af opgaver fra humanitære operationer til egentlige kampopgaver", siger chefen for Sø-værnets operative Kommando, kon-treadmiral Nils Wang.

FAKTA OM PATRULJESKIBENE

Designudkast af patruljeskibene

Type:

Patruljeskib (fregat)

Enheder i klassen:

3

Byggeår:

2007-2011

Dimensioner:

Længde: ca. 138 m
Bredde: ca. 20 m
Dybgang: ca. 6 m

Tonnage:

ca. 6.200 tons

Besætning:

ca. 100 mand (plads til 160)

Armering:

1 - 127 mm Kanon M/02 (forbe-redt)
1-2 - 76 mm M/85 Kanon
1-2 - 35 mm M/04 CIWS
x - 12,7 mm TMG
16 - HARPOON SSM
24 - Evolved Sea Sparrow luftmålsmissiler (ESSM)
1 - Multi missil launcher med 32 celler til langtrækkende missiler
2x2 - Stinger Lv M/93 missiler
2x2 - MU90 Antiubåds torpedo-launchere

Fart:

ca. 28 knob

Aktionsradius:

9.000 sømil v/15 knob

Udrustningen

Patruljeskibene bygges over det skamme skrog, som blev anvendt til ABSALON-klassen, ligesom maskineriet bliver helt identisk, hvilket sikrer en høj stabilitet og kontinuitet i det daglige vedligehold.

Patruljeskibene udstyres dog med fire MTU hovedmotorer, hvor støtteskibe-ne kun er udrustet med to.

Skibene vil være forberedt til udrustning med en 127 mm Kanon M/02, der kan benytte præcisionsammunition mod mål på land, men indledningsvis vil skibene dog blive udrustet med den 76 mm M/85 Kanon, der er Søværnets standardkanon.

Herudover udrustes skibene også med forskellige våben til selvforsvar og med antiubåds torpedoer.

Våbendækket, der har et antal containerpositioner til bl.a. missiler, vil blive noget større end det våbendæk, der findes på ABSALON-klassen, idet der også skal være plads til en multimissillauncher, der bl.a. skal kunne affyre langtrækkende luftforsvarsmissiler.

Plads til én EH-101

Patruljeskibene vil være udstyret med helikopterdæk agter og hangarfacili-teter til én helikopter af typen EH-101, ligesom der afsættes plads til ube-mandede droner, de såkaldte UAV'er.

Anskaffelsen af fire nye helikoptere i en særlig maritim udgave til brug på både støtteskibene og de nye patruljeskibene er også en del af det nuvæ-rende forsvarsforlig, men en beslutning om anskaffelsen forventes først at blive igangsat i løbet af 2007.

Patruljeskibene vil have hangarfaciliteter til at rumme én helikopter
af fx typen EH-101, der her ses i Royal Navy udgave.
(Foto: Agusta-Westland)

Samlet pris over 4,7 milliarder

Finansudvalget har tidligere bevilget 435 mill. kr. til såkaldte produktions-forberedende tiltag, og med de yderligere næsten 4,3 milliarder, der nu skal bevilges over de næste syv år, når anskaffelsesprisen op på over i alt 4,7 milliarder kroner målt i 2006-kroner.

Hertil skal så lægges omkostningerne ved anskaffelsen af de kommende langtrækkende luftforsvarsmissiler, der ikke er medtaget i denne bevilling. Denne beslutning forventes først gennemført i forbindelse med det næste forsvarsforlig, ikke mindst da det ikke vil være muligt at træffe en så af-gørende beslutning på nuværende tidspunkt.

Der vil herudover også skulle afsættes yderligere midler, såfremt det un-dervejs besluttes at udruste patruljeskibene med den samme 127 mm maskinkanon M/02, der også anvendes i ABSALON-klassen.

Men beløbet skal dog også sættes i relation til, at skibene forventes at have en levetid på ca. 30 år.

Revideret tidsplan

I forhold til det tidligere oplyste er det sket nogle forskydninger i den op-rindelige tidsplan, specielt omkring produktionsstarterne, men afleverings-datoerne er dog ikke blevet forskudt (ændrede datoer er markeret med grønt).
 

PS 1

PS 2

PS 3

Produktionsstart

16/10/2007

09/07/2008

26/01/2009

Køllægning

01/09/2008

29/05/2009

05/03/2010

Søsætning

28/05/2009

04/03/2010

11/11/2010

Navngivning

Ikke oplyst

Ikke oplyst

Ikke oplyst

Aflevering fra værftet

20/07/2010

11/12/2010

07/08/2011

Kommandohejsning

Ikke oplyst

Ikke oplyst

Ikke oplyst

Teknisk klar og fuldt operativ

01/01/2011

01/08/2011

01/02/2012

|Til toppen

 Relaterede historier:

4Skibsnavne offentliggjort - 09/03/2009

42. nye fregat køllægges - 26/02/2009

4Fregatter vokser hurtigt - 14/11/2008

4Fregatværft til salg - 02/09/2008

4Første fregat køllagt - 05/07/2008

4Fregatstart flyttet - 11/02/2008

4Nu hedder det fregatter - 01/02/2008

4Patruljeskibe nu i ordre - 20/12/2006

4Patruljeskibe bevilget - 24/06/2006

4Fotoserie Projekt Patruljeskib - 25/03/2006

4Patruljeskibe tager form - 01/10/2005

4Nye patruljeskibe - 24/02/2005

4CIWS til Søværnet - 31/10/2004

4Nyt Forsvarsforlig 2005-2009 - 11/06/2004

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Søværnets Materielkommando, København

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: 24. juni 2006

Denne side er oprindeligt udgivet: 22. juni 2006

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger