US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20064Første MK II undervejs

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Første MK II undervejs:

Man skal være et skrog før man bliver til et skib

Hos Kockums i Karlskrona lægges i disse dage sidste hånd på færdiggørelsen af den første skrogkonstruktion til i alt seks nye standardfartøjer af typen MK II.

I december 2004 afgav Søværnets Materielkommando ordre til Faaborg Værft A/S på bygningen af seks nye standardfartøjer af typen Mk II til afløsning for orlogskutterne af BARSØ-klassen.

Skitse af de nye MK II fartøjer, som Søværnet modtager fra januar 2007.
(Skitse fra
Søværnets Materielkommando)

Af Johnny E. Balsved

Siden Søværnets Materielkommando i december 2004 skrev kontrakt med Faaborg Værft om bygningen af 6 nye standardfartøjer af den såkaldte MK II typer, er der ikke officielt blevet frigivet mange oplysninger omkring dette byggeprogram.

Men den manglende information skal nok ikke tages som udtryk for, at projektet skulle være særligt hemmeligt eller lignende.

De nye patruljefartøjer skal erstatte de 8 mere end 30 år gamle orlogs-kuttere af BARSØ-klassen og skal varetage en lang række opgaver i de danske farvande bl.a. i forbindelse med farvandsovervågning, suveræni-tetshævdelse, eftersøgning og redningstjeneste.

Dansk-svensk samarbejde

Det er Faaborg Værft A/S, der i samarbejde med Søværnets Materielkommando, har stået for selve projekteringen af de nye fartøjer, der med en længe på omkring 43 meter bliver over en halv gang større end BARSØ-klassen.

Faaborg Værft samarbejder med Kockums AB i Karlskrona i Sverige, der står for selve skrog-konstruktionen, der produceres som en glasfi-ber-sandwichkonstruktion.

Kockums står også for selve motorinstallation-en. Når skroget er færdigstøbt og propeller og motorinstallation er tilendebragt bliver skroget bugseret til Fåborg, hvor fartøjerne bliver færdigmonteret.

Efter aflevering fra værftet vil søværnet selv sørge for installation af det nødvendige militære udstyr.

Fra Sverige til Fåborg

Den første af de seks nye enheder er netop nu ved at blive færdigmonteret på værftet i Karlskrona.

Efter at kølen til det første fartøj blev lagt i slut-ningen af november sidste år, blev det færdig-støbte skrog flyttet til monteringshallen umid-delbart inden jul sidste år.

FAKTA OM MK II

Type:

Patruljefartøj

Enheder i klassen:

6

Byggeår:

2005-2008

Dimensioner:

Længde: 43,0 m
Bredde: 8,2 m
Dybgang: 2,0 m

Tonnage:

Ca. 186 tons

Besætning:

9 mand (fast)
Kapacitet til 15 mand

Armering:

2 - 12,7 mm TMG

Fart:

Min. 18 knob

Aktionsradius:

1.000 sømil ved 16 knob

Skroget, der er baseret på en glasfiber-sandwichkonstruktion, er støbt i et stykke, med bl.a. 10 cm isforstærkning af skroget.

I den mellemliggende tid er skroget så blevet yderligere lamineret indven-digt, ligesom motorinstallation og overbygning er blevet monteret.

Umiddelbart efter søsætningen vil skroget blive bugseret til Faaborg Værft, der så vil færdiggøre skibet, således at det første nye patruljefartøj efter planen vil være klar til levering til Søværnet i løbet af januar/februar 2007.

Nej, det er ikke et standardfartøj MK II, men en svensk korvet af VISBY-klassen, som de to kontreadmiraler Anders Grenstadt (tv.) og Nils Wang, chef for Søværnets operative Kommando, her står foran.
(Foto: Peter Nilsson,
Kockums AB)

Admiral på besøg

I begyndelsen af marts måned var chefen for Søværnets operative Kommando, kontreadmiral Nils Christian Wang på besøg på Kockums AB i Karlskrona, hvor han ved selvsyn kunne bese søværnets kommende enhe-der.

Admiralen fik lejlighed til at betræde det nye fartøj i monteringshallen, lige som værftet kunne orientere ham om selve konstruktionsprocessen, der forløber planmæssigt og i et hurtigt tempo.

Den svenske flådes stabschef, kontreadmiral Anders Grenstadt, der ledsa-ge Nils Wang under besøget fik dog også en kærkommen lejlighed til at orientere om bygningen af de nye svenske korvetter af VISBY-klassen, der også bygges hos Kockums AB i Karlskrona.

Skroget er blevet vendt og flyttet ind i selve monteringshallen.
(Foto:
Kockums AB)

|Til toppen

 Relaterede historier:

4Femte enhed på vej - 17/02/2009

4NAJADEN blev navnet - 11/12/2008

4P523 leveret - 26/11/2008

4Fotoserie Adoption af et orlogsfartøj (2008) - 21/10/2008

4HAVFRUEN for 11. gang - 26/09/2008

4P522 klar til levering - 11/08/2008

4Anden Mk II modtaget - 14/04/2008

4DIANA-klassen fortsat forsinket - 24/02/2008

4Ny skibsklasse navngivet - 12/12/2007

4Første Mk II modtaget - 07/11/2007

4P520 på prøvesejlads - 08/10/2007

4Første Mk II afleveres - 26/09/2007

4Mk II fartøjer yderligere forsinket - 01/06/2007

4Anden Mk II i Faaborg - 05/12/2006

4VEJRØ på pension - 10/08/2006

4Mk II skibsskrog leveret - 05/07/2006

4Genbrugsprojekt til MK II - 15/04/2006

4Første MK II undervejs - 08/04/2006

4Byggeboom - 10/12/2004

4BARSØ-klassens afløser er nu på vej - 26/10-2004

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Faaborg Værft A/S, Fåborg

Engelsk

"

Kockums AB, Karlskrona, Sverige

Engelsk Svensk

"

Søværnets Materielkommando, København

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 8. april 2006

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger