US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20084HAVFRUEN for 11. gang

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

26. september 2008

HAVFRUEN for 11. gang:

Hurtigere og langt mere komfortabel end
alle sine navnesøstre

I går markerede navngivningen af det tredje patruljefartøj af DIANA-klassen at man nu var nået halvvejs med udskiftningen af de aldrende kuttere af BARSØ-klassen.

Patruljefartøjet HAVFRUEN er navngivet og Orlogsflaget sættes for første gang

Patruljefartøjet HAVFRUEN er navngivet og Orlogsflaget sættes for første gang.
(Foto: Johnny E. Balsved)

Af Johnny E. Balsved

Torsdag 25. september 2008 blev flådens nyeste patruljefartøj navngivet HAVFRUEN i Korsør. Det nye fartøj er det tredje i serien på i alt seks nye patruljefartøjer af DIANA-klassen, der i projektfasen oprindelig blot blev benævnt som standardfartøj Mk II.

Det nye patruljefartøj blev navngivet af departementschefen i Forsvars-ministeriet, Lars Finsen, under det snart sædvanlige ceremoniel ,med repræsentanter fra forsvaret og værftet.

Først overdrages fartøjet af Forsvarets Materieltjeneste (FMT) til Forsvars-kommandoen, der herefter overgiver fartøjet til Søværnets Operative Kommando (SOK).

Når det drejer sig om de mindre fartøjer, sker kommandohejsningen oftest samtidig med navngivningen, hvorfor repræsentanten for SOK, i dagens anledning repræsenteret ved stabschefen, flotilleadmiral Henrik Andersen overdrager fartøjet til den kommende skibschef ved at bede denne om at hejse kommandotegnet, orlogsvimplen

Navnet slap ud før tid

For mange af de tilstedeværende var navnet naturligvis ingen hemmelighed, der en del personer involveret i klargøringen til navn-givningen, idet der skal produceres navne-skilte, våbenskjold og så videre. Navnet holdes normalt tæt ind til kroppen.

Men denne gang var der nogle flere, end de indviede, der havde opsnappet det kommen-de navn, hvilket skyldes anvendelsen af moderne teknologi!

Søværnets skibe er blandt andet udstyret med AIS (Automatic Identification System), der primært er et civilt automatisk iden-tifikationssystem, der gør det muligt for skibe og fartøjer at udveksle oplysninger indbyrdes og med landstationer.

Orlogsvimplen, kommandotegnet, hejses

Orlogsvimplen, kommandotegnet, hejses.
(Foto: Johnny E. Balsved)

AIS er ikke en radar. Men med AIS om bord kan man opfange signaler fra de skibe omkring sig, der har installeret AIS.

Med AIS får man således oplysninger om skibenes navn, kaldesignal, position, kurs, fart, dybgang og skibstype m.m., så er man varslet og kan ændre sin sejlrute, hvis der er risiko for kollision. AIS oplysningerne kan blandt andet vises på en elektroniske søkortplotter.

I forbindelse med en prøvesejlads ud for Faaborg med det, der på dette tidspunkt udelukkende var kendt som P522, kunne en lystsejler, ud over at have visuel kontakt med P522, på sin private AIS-modtager læse: "Dato: 12-8 KL 20, Navn: HAVFRUEN, Call sign: OVFC".

Det løftede lige som lidt af sløret omkring navnet, ganske vist utilsigtet, hvorfor både lystsejleren og navalhistory.dk lod departementschefen afsløre navnet officielt som planlagt.

Nyt våbenskjold

I forbindelse med navngivningen skete også, som sædvane, en afsløring af skibets våben-skjold.

Her forekom en ændring i tidligere traditioner, idet der ikke, som det normalt er tilfældet, anvendtes et allerede udfærdiget våbenskjold.

HAVFRUENs forgænger, bevogtningsfartøjet HAVFRUEN (1961-1991) havde nemlig alle-rede et våbenskjold. Dette skjold var dog i sin hovedudformning identisk for samtlige enhederne af DAPHNE-klassen.

Det var derfor besluttet, at der skulle udar-bejdes et helt nyt våbenskjold for det nye patruljefartøj.

Endvidere er der også en mindre ændring i den måde det store våbenskjold bliver pla-ceret på fartøjet.

Traditionelt har det store våbenskjold været placeret på forkanten af overbygningen, når skibet/fartøjet lå ved kaj.

Men på grund af den meget skrå forkant på DIANA-klassen, så er våbenskjoldet her, ligesom på standardfartøjerne af HOLM-klassen, placeret på den side af skorstenen, der vender ind mod land.

HAVFRUEN fik også et helt nyt våbenskjold

HAVFRUEN fik også et helt nyt våbenskjold.
(Foto: Johnny E. Balsved)

Den 11. havfrue

HAVFRUEN er, som nævnt ovenfor, det 11. fartøj i flåden der kommer til at bære dette navn, siden det første gang blev taget i anvendelse første gang til en pinke eller lille fregat i 1563.

Lige som navnet således har en årelang tradition, så har det også gennem tiderne været tildelt mange forskellige skibstyper, som anført nedenfor:

-

 1563-1572

Fregat/pinke (omdøbt 1572 og udgået 1577)

-

 1572

Rojagt

-

 1666-1718

Jagt

-

 1702-1738

Linieskib

-

 1762-1790

Fregat

-

 1790-1807

Fregat (taget af englænderne)

-

 1827-1865

Fregat

-

 1912-1932

Ubåd

-

 1937-1943

Ubåd (sænket i flydedokken på Holmen 29. august)

-

 1961-1991

Bevogtningsfartøj

Bevogtningsfartøjet HAVFRUEN

Bevogtningsfartøjet HAVFRUEN (1961-1991) var seneste skib, der bar navnet.
(Foto: Søværnet)

Fjerde enhed allerede på vej

Nu kan besætningen så gøre endelig klar til operativ indsættelse, ligesom der i løbet af nogle måneder formentlig også er planlagt et officielt besøg i Nyborg, der bliver patruljefartøjets fremtidige adoptionsby.

Leveringen og navngivning af HAVFRUEN markerede samtidig, at man nu var nået halvvejs i nybygningsprogrammet på de i alt seks enheder af DIANA-klassen.

Den fjerde enhed, P523, er netop nu under klargøring på værftet i Faaborg og forventes afleveret til FMT i oktober.

Efter overdragelsen vil dette fartøj ligeledes blive sejlet til Korsør for ende-lig udrustning, og det forventes, at navngivningen af P523 vil finde sted tirsdag 25. november.

|Til toppen

 Relaterede historier:

4Femte enhed på vej - 17/02/2009

4NAJADEN blev navnet - 11/12/2008

4P523 leveret - 26/11/2008

4Fotoserie Adoption af et orlogsfartøj (2008) - 21/10/2008

4HAVFRUEN for 11. gang - 26/09/2008

4P522 klar til levering - 11/08/2008

4Anden Mk II modtaget - 14/04/2008

4DIANA-klassen fortsat forsinket - 24/02/2008

4Ny skibsklasse navngivet - 12/12/2007

4Første Mk II modtaget - 07/11/2007

4P520 på prøvesejlads - 08/10/2007

4Første Mk II afleveres - 26/09/2007

4Mk II fartøjer yderligere forsinket - 01/06/2007

4Anden Mk II i Faaborg - 05/12/2006

4VEJRØ på pension - 10/08/2006

4Mk II skibsskrog leveret - 05/07/2006

4Genbrugsprojekt til MK II - 15/04/2006

4Første MK II undervejs - 08/04/2006

4Byggeboom - 10/12/2004

4BARSØ-klassens afløser er nu på vej - 26/10-2004

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Forsvarets Materieltjeneste - København

"

Forsvarskommandoen - København

"

Søværnets Operative Kommando, Århus.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 26. september 2008

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger