US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens chefer4Chefer for Søværnets Materielkommando

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Chefer for Søværnets Materielkommando

1967 - 2006

Neden for finder du en kronologisk liste over officerer, der har gjort tjeneste som chef for Søværnets Materielkommando siden etableringen 1. december 1967 og til sammenlægnin-gen i Forsvarets Materieltjeneste ved udgangen af 2006.

Søværnets Materielkommando blev oprettet ved en sammenlægning af Søværnets hidtidige opdelte tekniske tjenester, nemlig Søartilleriet (SAR), Søminevæsenet (SMV), Søværnets Televæsen (TLV), Søværnet Intendantur (SIT), Søværnets Skibs- og Maskininspektion (SMI) og Søværnets Navigationsvæsen (SNA).

I forbindelse med sammenlægningen blev også Orlogsværftet i 1976 underlagt Søværnets Materielkommando, idet værftet samtidig ophørte som nybygningsværft.

Såfremt der er et hyperlink ved et navn, betyder det, at der findes et stam-blad for den pågældende officer.

Den anførte charge er rangen under tjenesten ved Søværnets Materiel-kommando, og ikke nødvendigvis den pågældendes slut rang.

-

Chefer for Søværnets Materielkommando

Periode:

Chef:

1. december 1967
- 17. oktober 1972

Kontreadmiral S. J. Valentiner

1. november 1972
- 31. juli 1980

Kontreadmiral J. Petersen

1. august 1980
- 30. november 1984

Kontreadmiral M. Michelsen

1. december 1984
- 31. december 1989

Kontreadmiral H. D. Hansen

1. januar 1990
- 30. april 1993

Kontreadmiral S. T. Petersen

1. maj 1993
- 31. august 1999

Kontreadmiral N. Mejdal

1. september 1999
- 9. oktober 2001

Kontreadmiral P. B. Sørensen *)

10. oktober 2001
- 31. januar 2002

Kontreadmiral N. Mejdal (fg.)

1. februar 2002
- 31. juli 2002

Kontreadmiral K. B. Jensen

1. august 2002
- 31. december 2003

Kontreadmiral N. Mejdal

1. januar 2004
- 31. december 2006

Kontreadmiral K. H. Winther

 *) afgået ved døden

(fg.) = fungerende

Ovenstående liste er udarbejdet i samarbejde med Erik Månsson, Søværnets Materielkommando

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Kundgørelse for Forsvaret A

"

Søværnets Materielkommando, København

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: 1. januar 2007

Denne side er oprindeligt udgivet: 27. august 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger