US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens chefer4Marineministre

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Forsvarsministeriet i KøbenhavnMarineministre

1848 - 1905

I forbindelse med enevældens bortfald blev Admiralitets og Kommissariats Kollegiet nedlagt 4. april 1848 og erstattet af Marineministeriet.

Marineministeren var indtil 1905 altid militær og kom (oftest) fra det værn, som ministeriet administrerede, under ministeren fandtes en direktør, der ligeledes havde militær rang.

I 1905 blev Marineministeriet og Krigsministeriet henlagt under en fælles Forsvarsminister, der nu oftest var en civil politiker, medens direktøren for Marineministeriet fortsat var militær.

Marineministeriet (og Krigsministeriet) blev endelig nedlagt i 1950 og erstattet af Forsvarsministeriet, og nu også med en civil departementschef. En ordning der fortsat er gældende.

Neden for finder du en kronologisk liste over søofficerer, der har gjort tjeneste som Marineminister i perioden 1848-1905.

Såfremt der er et hyperlink ved et navn, betyder det, at der findes et stam-blad for den pågældende officer.

Den anførte charge er rangen under tjenesten som Marineminister, og ikke nødvendigvis den pågældendes slut rang.

-

Marineministre

Periode:

Grad/navn:

4. april 1848
- 10. august 1850

Kommandørkaptajn C. C. Zahrtmann

10. august 1850
- 25. november 1850

Kaptajn C. L. C. Irminger (fg.)

25. november 1850
- 27. januar 1852

Kaptajn C. E. van Dockum

27. januar 1852
- 12. december 1854

Kommandørkaptajn S. A. Bille

12. december 1854
- 15. januar 1855

Kommandør O. W. Michelsen (fg.)

15. januar 1855
- 2. december 1859

Kommandør O. W. Michelsen

2. december 1859
- 24. februar 1860

- Ej søofficer, Krigsministeren fungerede samtidig som Marineminister

24. februar 1860
- 31. december 1863

Kontreadmiral S. A. Bille

31. december 1863
- 6. november 1865

Orlogskaptajn O. H. Lütken

6. november 1865
- 17. august 1866

Orlogskaptajn H. H. S. Grove

17. august 1866
- 17. september 1866

Ikke oplyst

17. september 1866
- 1. november 1867

Kommandørkaptajn C. E. van Dockum

1. november 1867
- 22. september 1869

Kaptajn O. F. Suenson

22. september 1869
- 21. maj 1873

- Ej søofficer, Krigsministeren fungerede samtidig som Marineminister

21. maj 1873
- 11. juni 1875

Kaptajn N. F. Ravn

11. juni 1875
- 4. januar 1879

- Ej søofficer, Krigsministeren fungerede samtidig som Marineminister

4. januar 1879
- 27. april 1900

Kommandør N. F. Ravn

27. april 1900
- 24. juli 1901

Kommandør C. G. Middelboe

24. juli 1901
- 14. januar 1905

Kontreadmiral F. H. Jøhnke

(fg.) = fungerende

-

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919.

"

Forsvarsministeriet - København

&

Kundgørelse for Forsvaret A

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 19. juni 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger