US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens chefer4Jagtkaptajner

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Våbenskjold for kongeskibet DANNEBROGJagtkaptajner

1733-

Neden for finder du en kronologisk liste over søofficerer, der har gjort tjeneste som Jagtkaptajn for HM Kongen/ Dronningen siden 1733.

Fra 6. februar 1749 til 24. april 1868 bestred Jagtkaptaj-nen samtidig hvervet som Generaladjudant, ligesom denne i perioden 1. januar 1923 til 18. juni 1951 samtidig bestred hvervet som chef for HM Kongens Adjudantstab.

Såfremt der er et hyperlink ved et navn, betyder det, at der findes et stamblad for den pågældende officer.

Den anførte charge er rangen under tjenesten som Jagtkaptajn, og ikke nødvendigvis den pågældendes slut rang.

-

Marineministre

Periode:

Grad/navn:

4. april 1733
-

Kommandørkaptajn C. Ployart (Schoutbynacht fra 10. januar 1738)

1744 - 1746

Vakant

21. oktober 1746
-

Kommandør C. C. greve Danneskiold-Laurvigen (Schoutbynacht fra 31. marts 1755)

9. december 1767
-

Kommandør C. von Schindel

5. december 1794
-

Kaptajnløjtnant H. Lindholm (Kaptajn fra 8. januar 1796)

20. februar 1822
-

Kommandør C. A. Rothe

20. juli 1834
- 28. april 1839

Kommandørkaptajn J. J. Uldall (Kommandør fra 20. december 1834)

30. april 1839
- 2. februar 1842

Kommandør P. F. Wulff (Kontreadmiral fra 28. juni 1840)

5. februar 1842
-

Kommandør C. Wulff (Kontreadmiral fra 4. juni 1842)

20. marts 1843
- 31. december 1849

Kommandør C. Lütken (Midl. kontreadmiral fra 20. marts 1843, Kontreadmiral fra 20. september 1847)

1. januar 1850
- 1. juni 1872

Kaptajn C. L. C. Irminger (Kommandørkaptajn fra 9. maj 1855, Orlogskaptajn fra 24. marts 1858, Kontreadmiral fra 27. maj 1865)

1856

Kaptajn M. B. Bøcher (fg.)

1. juni 1872
- 1. november 1881

Kommandør A. R. Hedemann

1. november 1881
- 21. februar 1886

Kommandør J. S. Meldahl

21. februar 1886
- 27. april 1897

Kommandør G. J. J. P. Jacobson

27. april 1897
- 20. december 1901

Kommandør N. U. Gad

20. december 1901
- 15. juli 1906

Kommandør F. C. C. Bardenfleth

15. juli 1906
- 15. marts 1910

Kommandør A. P. Hovgaard

1. april 1910
- 10. oktober 1918

Kommandør P. A. Grove

10. oktober 1918
- 22. oktober 1921

Kommandør C. V. E. Carstensen

22. oktober 1921
- 1. april 1923

Kommandør A. V. Scheel

1. april 1923
- 7. februar 1927

Kommandør F. Cold

7. februar 1927
- 1. september 1931

Kommandør Aa. Bojesen

1. september 1931
- 1. august 1937

Kommandørkaptajn H. de Jonquières Grut (Kommandør fra 1. december 1931)

1. august 1937
- 1. august 1942

Kommandør H. B. Barfod

1. august 1942
- 29. februar 1948

Kommandør H. G. Bildsøe

1. marts 1948
- 1. april 1957

Kommandør H. C. M. Andresen

1. april 1957
- 1. oktober 1960

Kommandør S. B. V. J. Greve

1. oktober 1960
- 1. september 1967

Kommandør S. G. Jørgensen

1. september 1967
- 1. juni 1969

Kommandør K. V. Dam

1. juni 1969
- 1. april 1975

Kommandør A. O. Schulze

1. april 1975
- 1. maj 1978

Kommandør J. C. Munck

1. maj 1978
- 4. oktober 1980

Kommandør J. V. Sander Larsen

1. november 1980
- 30. september 1984

Kommandør B. Hjorth Jensen

1. oktober 1984
- 29. februar 1988

Kommandør N. E. Andersen

1. marts 1988
- 30. september 1994

Kommandør S. A. Kundby Nielsen

1. oktober 1994
- 31. oktober 1999

Kommandør V. Hansen

1. november 1999
- 31. januar 2003

Kommandør S. V. Andersen

1. februar 2003
- 30. september 2008

Kommandør K. Rasch Larsen

1. oktober 2008
- 31. marts 2013

Kommandør L. R. Christophersen

1. april 2013

.

Kommandør C. A. Nørgaard

(fg.) = fungerende under C. L. C. Irmingers udkommando.

Listen er udarbejdet i samarbejde med Hofmarskallatet/Jagtkaptajnen.

-

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919.

&

Kundgørelse for Forsvaret A

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret:27. september 2013

Denne side er oprindeligt udgivet: 10. februar 2008

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger