US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens chefer4Holmens chefer

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Våbenskjold for Flådestation KøbenhavnHolmens chefer

1543-2006

Neden for finder du en kronologisk liste over søofficerer, der har gjort tjeneste som chef for Holmen siden 1543 og indtil udgangen af 2006, hvor marinestationen ophørte som selv-stændig organisatorisk myndighed.

Holmen dækker over betegnelserne Bremerholm, det nu-værnede Gammelholm, og senere Nyholm som blev indviet i 1690.

Chefbetegnelserne for Holmens chefer er skiftet flere gange igennem tiden, således Holmens Admiral, Holmens Chef, Overekvipage-mester mfl.

Fra 1856 blev området på Nyholm benævnt Orlogsværftet. I 1924 blev selve Orlogsværftet lavet om til en "civil" virksomhed, og den militære virksom-hed blev samlet under benævnelsen Flådestationen.

1. maj 1937 blev Kystflåden udskilt fra Flådestationen, således at Holmens chef fremover kun skulle varetage de landværts funktioner, og i forbindelse med etableringen af flådestationerne i Korsør og Frederikshavn ændredes benævnelsen til Flådestation København.

I forbindelse med flådens udflytning ændredes Flådestation Københavns status til marinestation, nu placeret på Nyholm.

Såfremt der er et hyperlink ved et navn, betyder det, at der findes et stam-blad for den pågældende officer.

Den anførte charge er rangen under tjenesten som chef for Holmen, og ikke nødvendigvis den pågældendes slut rang.

-

Holmens Chefer

Periode:

Chef:

1543 - 1556

*) Peder Godske

1558 - 1560

*) Kristoffer Trundsen Ruslung

1560 - 1563

*) Otto Stigsen (Hvide)

1563 - 1564

*) Herluf Trolle

1564 - 1566

*) Kristoffer Mogensen Kandingsmand

1570 - 1576

*) Arild Olsøn
 (Befalingsmand på Holmen)

1578 - 1585

*) Laurids Pedersen Kruse
 (Tilsynsmand på Bremerholm)

1585 - 1592

*) Erik Vognsen
 (Tilsynsmand på Bremerholm)

1593 - 1596

*) Kristen Petersen
 (Tilsynsmand på Holmen)

1596 - 1599

*) Børge Trolle
 (Befalingsmand på Holmen)

1602 - ?

*) Niels Svendsen Malmø
 (Befalingsmand på Bremerholm)

1610 - 1612

*) Godske Lindenov
 (Tilsynsmand på Bremerholm)

1613 - 1630

*) Sten Villumsen Rosenvinge
 (Tilsynsmand på Holmen)

1630 - 1644

*) Erik Ottesen Orning
 (Tilsynsmand på Holmen)

Holmens Admiral

1648 - 1657

Admiral Christoffer Lindenov

14. juni 1657
- 1690

Admiral Niels Juel

Holmens chef

11. marts 1690
- 27. december 1694

Admiral H. Span

29. december 1694
- 13. december 1710

Viceadmiral C. E. von Støcken
 (Admiral fra 31. december 1697)

13. december 1710
- 4. november 1727

Schoutbynacht O. Judichær
 (Viceadmiral fra 29. juni 1714)

10. november 1727
- 14. september 1729

Viceadmiral J. A. von Paulsen

14. september 1729
- 26. marts 1735

Viceadmiral M. Bille
 (Admiral fra 20. januar 1734)

26. marts 1735
- 4. februar 1743

Schoutbynacht U. F. Suhm
 (Viceadmiral fra 27. november 1739,
 Admiral fra 27. april 1742)

Overekvipagemester

4. februar 1743
- 3. december 1746

Kaptajn H. R. Schumacher
 (Kommandørkaptajn fra 30. juni 1745)

Holmens chef

3. december 1746
- 24. juni 1756

Admiral U. F. Suhm

24. juni 1756
- 22. oktober 1762

Kommandørkaptajn M. J. Herbst
 (Kommandør fra 10. februar 1757,
 Schoutbynacht fra 17. oktober 1760)

28. oktober 1762
- 10. september 1766

Kommandørkaptajn C von Schindel
 (Kommandør fra 21. juni 1766)

10. september 1766
- 23. marts 1768

Kommandørkaptajn F. Reiersen
 (Kommandør fra 17. oktober 1766)

23. marts 1768
- 6. oktober 1770

Kommandørkaptajn W. Kaas
 (Kommandør fra 2. februar 1769)

6. oktober 1770
- 20. juni 1771

Kommandør F. Reiersen

Overekvipagemester

6. juli 1771
- 27. maj 1772

Kommandør A. N. N. le S. de Fontenay (fg.)

Holmens chef

27. maj 1772
- 25. marts 1776

Kommandør F. Reiersen
 (Kontreadmiral fra 21. oktober 1774 med anc. fra
 8. marts 1770

25. marts 1776
- 15. april 1778

Kommandør W. Kaas
 (Kontreadmiral fra 14. april 1777 med anc. f. 29/1)

15. april 1778
- 4. maj 1778

Kommandør G. C. Walterstorff (fg.)

4. maj 1778
- 30. april 1781

Kommandør G. C. Walterstorff

30. april 1781
- 9. marts 1792

Kommandør F. C. Kaas
 (Kontreadmiral fra 19. december 1781,
 Viceadmiral fra 31. juli 1790

Overekvipagemester

9. marts 1792
- 6. maj 1814

Kommandørkaptajn O. A. Kierulff
 (Kommandør fra 22. december 1797,
 Kontreadmiral fra 27. januar 1801)

6. maj 1814
- 9. juli 1824

Kontreadmiral J. C. Krieger

19. juli 1824
- 16. april 1833

Kommandør C. A. Rothe

20. april 1833
- 29. marts 1848

Kommandør H. Stephansen
 (Kontreadmiral fra 20. december 1834)

29. marts 1848
- 31. oktober 1852

Kontreadmiral A. Schifter
 (Viceadmiral fra 3. august 1851)

9. november 1852
- 15. april 1853

Kontreadmiral C. C. Zahrtmann

29. april 1853
- 1. juli 1856

Kommandør J. P. Gandil (fg.)

Orlogsværftet

1. juli 1856
- 1. februar 1864

Kontreadmiral C. E. Mourier

18. januar 1864
- 27. september 1870

Kontreadmiral M. B. Bøcher

1. oktober 1870
- 5. juli 1884

Kommandør E. F. Krieger
 (Kontreadmiral fra 8. juli 1880)

5. juli 1884
- 1885

Kommandør H. G. F. Garde

1. marts 1886
- 30. april 1892

Kontreadmiral L. C. Braag

30. april 1892
- 24. september 1899

Kommandør C. A. Bruun
 (Kontreadmiral fra 22. november 1892)

24. september 1899
- 24. juli 1901

Kontreadmiral F. H. Jøhnke

1. august 1901
- 15. marts 1915

Kontreadmiral G. H. R. Zachariae

16. marts 1915
- 15. oktober 1920

Kontreadmiral J. Nyholm

15. oktober 1920
- 31. marts 1923

Viceadmiral H. Konow

1. april 1923
- 29. marts 1924

Kontreadmiral A. V. Scheel

Flådestationen

1. april 1924
- 15. januar 1926

Kontreadmiral A. V. Scheel

15. januar 1926
- 7. februar 1927

Kontreadmiral G. C. Amdrup

7. februar 1927
- 24. december 1929

Kontreadmiral T. A. Topsøe-Jensen

24. december 1929
- 25. marts 1930

Kontreadmiral F. Cold (fg.)

25. marts 1930
- 31. januar 1937

Kontreadmiral C. G. Bastrup (tillige chef for Kystflåden)

7. maj 1937
- 31. juli 1940

Kommandør P. Ipsen (Chef for Stationsafdelingen)

1. august 1940
- 31. oktober 1941

Kommandør P. Ipsen

1. november 1941
- 29. august 1943

Kommandør A. E. V. Grandjean

5. maj 1945
- 3. december 1948

Kommandør A. E. V. Grandjean

1. februar 1949
- 18. juli 1952

Kommandør H. J. F. Frederiksen

18. juli 1952
- 18. juni 1953

Kommandør S. B. V . J. Greve (fg.)

18. juni 1953
- 20. marts 1957

Kommandør S. B. V . J. Greve

20. marts 1957
- 1. november 1958

Kommandør A. Schmidt

1. november 1958
- 31. maj 1961

Kommandør E. Groth

1. juni 1961
- 31. marts 1963

Kontreadmiral K. Lundsteen

1. april 1963
- 31. august 1966

Kontreadmiral H. J. Bahnsen

1. september 1966
- 30. november 1969

Kontreadmiral E. J. Saabye

1. december 1969
- 1. maj 1973

Kontreadmiral H. L. Prause

1. maj 1973
- 31. maj 1980

Kommandør E. V. Jørgensen

1. juni 1980
- 30. juni 1982

Kommandør O. J. Kisum

1. juli 1982
- 31. august 1986

Kommandør P. Wessel-Tolvig

1. september 1986
- 30. april 1993

Kommandør F. Volke

Marinestation Holmen/Marinestation København

1. maj 1993
- 1996

Kommandør H. Fink-Jensen

1996
- 31. december 1999

Kommandørkaptajn P. Ellegaard Larsen

1. januar 2000
- 2001

Kommandørkaptajn L. H. Jensen

2001
- 31. januar 2003

Kommandørkaptajn H. Knudsen

1. februar 2003
- 31. august 2006

Kommandørkaptajn Bjørn Pedersen

1. september 2006
- 31. december 2006

Kommandørkaptajn Christian Nielsen

*) = Grad ikke umiddelbart kendt.

(fg.) = fungerende

Marinestation København på Nyholm.
(Foto: Søværnet)

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Kundgørelse for Forsvaret A

"

Marinestation København - Holmen, København

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: 7. februar 2007

Denne side er oprindeligt udgivet: 13. september 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger