US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - H4Hempel-Jørgensen, Frederik
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Hempel-Jørgensen F.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Frederik Hempel-Jørgensen

Fødselsdato:

8. september 1895

Kommandørkaptajn F. Hempel-Jørgensen

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af kaptajn i infanteriet Eigil Vilhelm Valdemar Jørgensen og hustru Johanne Sophie, født Hempel

Ægteskab:

Gift 16. marts 1919 i Nørresundby kirke med Anna Elisabeth Schultz

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1913

Kadet

15. september 1917

Sekondløjtnant

1. oktober 1918

Premierløjtnant

1. oktober 1924

Kaptajnløjtnant

1. september 1935

Orlogskaptajn

1. august 1942

Kommandørkaptajn

1. oktober 1955

Kommandørkaptajn i reserven

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

29. januar 1938

Ridder af Dannebrogordenen

9. maj 1947

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1917-1918

Næstkommanderende i torpedobåden HAVHESTEN i Sikringsstyrken

1918

Med kystforsvarsskibet SKJOLD

1919

Med krydseren GEJSER, øvelsesskib for konstabel-skolen

1919-1920

Med inspektionsskibet ISLANDS FALK til Færøerne og Island

1920

Med inspektionsskibet FYLLA til Grønland på dennes første togt under dansk flag

Oktober 1921
- marts 1922

Med skonnerten INGOLF, med kadetter af afgangsklassen

Maj 1922
- september 1922

Med skonnerten INGOLF, som øvelsesskib for kon-stabelskolen

1922-1923

Gennemgik Søværnets Officersskole (forkortet)

19. maj 1923
- 29. maj 1923

Næstkommanderende i torpedobåden HVALROSSEN, flotillebåd i Øvelsesdelingen

29. maj 1923
- 7. juli 1923

Efter GEJSER-ulykken 29. maj chef for torpedobåden SØLØVEN i samme øvelsesdeling

44Du kan læse mere om GEJSER-ulykken her

1. oktober 1923
- 1. oktober 1926

Skoleofficer ved Kadetskolen

1924, 1925 og 1926

Med krydseren HEJMDAL, kadetskib

9. oktober 1926
- 31. januar 1930

2. adjudant hos Forsvarsministeren og til tjeneste i Marineministeriet

1927, 1928, 1929 & 1930

Torpedobådschef i eskadre

1. februar 1930
- 31. august 1935

1. adjudant (eneste) hos Forsvarsministeren og til tjeneste i Marineministeriet samt fra 1932 i Marinestaben

1931

Med artilleriskibet NIELS JUEL, kadetskib

1933 & 1934

Chef for torpedobåden HVALROSSEN, 6-7 ugers sommertogt på fiskeriinspektion i danske farvande

1. september 1935
- 31. juli 1942

Chef for Marineministeriets Admiralitetskontor

1936-1958

Lærer i folkeret ved søofficersskolen

September 1942
- januar 1943

Chef for Skoledelingen for søkadetter i reserven og for inspektionsskibet ISLANDS FALK

6. juli 1943
- 29. august 1943

Chef for inspektionsskibet HVIDBJØRNEN i Skole-delingen for søkadetter mfl.

29. august 1943
- 21. oktober 1943

Interneret af tyskerne

Juni 1945
- september 1945

Chef for Marinedistrikt Bornholm

September 1945
- april 1950

Chef for Søværnets Kaserne

17. april 1950
- 31. marts 1959

Til rådighed for Søværnskommandoen som folkerets-kyndig (herunder som Forsvarschefens og Søværnskommandoens repræsentant i kommissionen vedr. søterritorialgrænser, som forsvarsministeriets repræsentant i undersøgelse af spørgsmålet vedr. den kontinentale sokkel og som medlem af den danske delegation til FN's konference i Geneve i 1958 om retsordenen på havet)

30. september 1955

Afsked af linien

1. oktober 1955

I reserven og indkaldt til frivillig tjeneste

31. marts 1959

Afsked af reserven

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

 -

Ikke oplyst

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

2. november 1966

Urne nedsat på Ordrup kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 8. juni 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger