US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20084ABSALON til Task Force 150

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

ABSALON til Task Force 150:

Kommandostøtteskibet skal lede kampen mod terror ved Afrikas Horn

I slutningen af august overtager Søværnets Taktiske Stab om bord på ABSALON kommandoen over international flådestyrke ud for Afrikas Horn.

ABSALON ses her i Korsør, juli 2007

ABSALON ses her i Korsør i juli 2007.
(Foto: Johnny E. Balsved)

Af Johnny E. Balsved

Omkring midten af august måned afgår kommandostøtteskibet ABSALON med kurs mod Afrikas Horn i Det Indiske Ocean, hvor skibet senere på måneden skal indgå som kommandoskib for den internationale flådestyrke, der kendes under den officielle betegnelse Task Force 150, eller blot TF150.

Kommandostøtteskibet får hermed en oplagt mulighed for at blive testet internationalt i en "skarp" situation, hvorvidt skibet er parat og velegnet til at løse sin primære rolle.

Skærpet sikkerhed

Forskellige medier har i overskrifterne kraftigt antydet, at ABSALON nu skulle i gang med at bekæmpe internationalt sørøveri, men dette er nok et lidt for nem popularisering af Task Force 150 primære opgave.

TF 150 primære opgave er at deltage i den internationale terrorbekæmpel-se, herunder at forhindre våbensmugling mm. i området omkring Afrikas Horn og tilstødende farvandsområder.

Der er vel ingen tvivl om, at flådestyrken formentlig ikke vil sidde som passivt vidne til eventuelt sørøveri, men den primære opgave er ikke mindre alvorlig, hvilket blandt andet fremgår af den skærpede sikkerhed omkring kommandostøtteskibets udsendelse og havneanløb.

Søværnets Operative Kommando oplyser overfor navalhistory.dk: "Der er sket en skærpelse af sikkerheden, således at danske orlogsskibes anløb af havne i visse områder tidligst må annonceres én uge før anløb (i lighed med hidtidig praksis omkring amerikanske og britiske skibes anløb af danske havne)."

Operativ klarmelding

Umiddelbart ser det ikke ud til, at der er kommet en endelig officiel melding om, at kommandostøtteskibet ABSALON er meldt 100% operativt klar, men det er vel nærmest formalia, og må formodes at være endelig på plads inden afgangen til Afrikas Horn.

Begge kommandostøtteskibe har gennem hele foråret haft travlt med at afprøve de forskellige våbensystemer, således at de kunne meldes klar.

Sensorer og operationsrum har også været flittigt anvendt, ligesom ABSALON under flere øvelser både nationalt og internationalt har deltaget som egentligt kommandostøtteskib.

Besætningen er også blevet trænet i deltagelse i internationale operationer.

Så klarmeldingen må vel næsten ligge lige om hjørnet.

LYNX helikopter med

Da kommandoskibet THETIS tidligere på året blev udsendt for at støtte FNs fødevareprogram til Somalia vakte det lidt undren, at skibet ikke var blevet udrustet med en helikopter.

Men det ligger fast, at ABSALON under udsendelse til TF 150 vil blive støttet af en dansk LYNX helikopter. Det må så stærkt formodes at det så bliver én af de bevæbnede LYNX helikoptere.

Der er ingen tvivl om, at udsendelsen af en helikopter til en sådan opera-tion tæt på Ækvator stiller store krav, både til besætning og maskineri, ligesom den længerevarende udsendelse også stiller specielle logistiske krav for at sikre helikopterens flyvedygtighed undervejs.

En af de danske LYNX helikoptere har tidligere opereret med tyske flåde-enheder i Middelhavet, men det bliver første gang en helikopter indsættes syd for Suez.

Helikopterbesætninger har da også brugt en del tid i foråret til netop at træne i denne kommende mission.

LYNX helikopter på kommandostøtteskibet ABSALON

LYNX S-191 på helikopterdækket på kommandostøtteskibet ABSALON.
(Foto:
Johnny E. Balsved)

Task Force 150

Task Force 150 (TF 150), eller Combined Task Force 150 (CTF 150) som den også benævnes, er en frivillig multinational flådestyrke, der indirekte opererer under et FN-mandat.

Flere lande har gennem årene deltaget i og/eller ledet denne flådestyrke, der primært opererer i området omkring Aden Bugten, Oman Bugten, det Arabiske Hav, Røde Havet og det Indiske Ocean.

Således har flådefartøjer fra Australien, Canada, Frankrig, Holland, Italien, New Zealand, Pakistan, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyrkiet, Tyskland og USA tidligere deltaget.

Danmark har ikke tidligere deltaget med skibe i denne flådestyrke, men vi har tidligere haft en forbindelsesofficerer udsendt med henblik på senere dansk deltagelse i styrken.

Opgaven

Flådestyrkens hovedopgave er såkaldte Maritime Interdiction Operations (MIO), der er kontrol af gods der bliver sejlet med i operationsområdet.

Hvis der er tale om større skibe, der udelukkende transiterer igennem området med høj fart, som fx de store MÆRSK-containerskibe til og fra havne i Europa og Fjernøsten, så bliver de normalt bare kontaktet for at høre, om de har observeret noget mistænkeligt.

Hvis der er en mistanke om, at skibe, der udelukkende sejler i lokalområdet, kan have våben eller anden last med tilknytning til terroristrelateret virksomhed om bord, så vil man typisk sætte et boardinghold (BT) om bord for at visitere et sådant skib.

Opgavekomplekset består desuden af Maritime Security Operations (MSO), som er beskyttelse af skibe og installationer i operationsområdet, og Theater Security Cooperation (TSC), der er støtte til regionens svage nationer samt Search and rescue (SAR), som er redningsaktioner.

I virkeligheden er alle operationer meget lig dem som danske flådeenheder, senest korvetten PETER TORDENSKIOLD, har deltaget i ud for Libanons kyst gennem de seneste par år.

|Til toppen

Relaterede historier:

4Fotoserie ABSALON i Task Force 151 (2009) - 08/03/2009

4Piratjagt i nyt regi - 17/02/2009

4ABSALONs mission forlænges - 27/11/2008

4LYNX'en atter flyveklar - 29/10/2008

4Danmark overtager kommandoen - 16/09/2008

4ABSALON i aktion - 07/09/2008

4Næste stop Malta - 18/08/2008

4ABSALON til Task Force 150 - 29/07/2008

4Droner på THETIS - 15/03/2008

4Søværnet til Afrika - 09/01/2008

4Søværnets fremtidige rolle - 12/12/2007

4OLFERT FISCHER på langtur - 18/07/2007

4Søværnet vil ud i verden - 19/03/2007

4Nye våbenaffutager til THETIS - 07/03/2007

4Første bevæbnede LYNX - 07/09/2006

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Forsvarskommandoen - København

"

Søværnets operative Kommando, Århus.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 29. juli 2008

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger