Kommandostøtteskibet ABSALONs mission under Task Force 150 (TF150) i blandt andet Adenbugten ved Afrikas Horn, bliver nu forlænget med tre måneder.

Forlængelsen sker på baggrund af den seneste tids kapringer af handelsskibe i området, oplyser Forsvarsministeriet ifølge Berlingske.dk.

Oprindelig var det planlagt, at ABSALON skulle returnere til Danmark i midten af januar 2009, når Søværnets Taktiske Stab (STS) overgav ledel-sen af TF150 til den tyske flåde.

I stedet vil skibet fortsætte sin mission i yderligere nogle måneder formo-dentlig frem til omkring 1. april. Bidraget vil bestå af ABSALON med besætning og en helikopter samt den Maritime Indsats Styrke (MIS), der består af personel fra Frømandskorpset, militærpoliti og minører.

Nyt kommandoforhold

Det er planlagt, at Tyskland overtager ledelsen af Combined Task Force 150 fra STS 12. januar 2009, hvilket indebærer at skibets fortsatte mission i området vil være under overordnet tysk kommando fra et tysk komman-doskib.

Hele den danske stab fra STS, der hidtil har haft den overordnede ledelse af både ABSALON og den øvrige multinationale flådestyrke, har været med siden afrejsen fra Frederikshavn i august måned.

De har således været udsendt i snart seks måneder, og det planlægges at de vil forlade kommandostøtteskibet, når kommandoen for TF150 bliver overgivet til tyskerne.

Det ABSALONs egen besætning, der nu må af sted igen og overtage skibet på dets fortsatte mission, men de må vel også forventes at være ganske rutinerede efter også at have været med på de første tre måneder af missionen.

Ændring af planer

"At ABSALON udsendelse bliver forlænget i operationsområdet, tager vi selvfølgelig som en meget positiv anerkendelse af ABSALONs indsats", siger chefen for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Nils Wang.

Forlængelsen af ABSALON i Aden-bugten har naturligt indflydelse på den aktivitet, der ellers var planlagt for henholdsvis skibet og besætningen.

"De to besætninger på ABSALON-klassen har begge været spændt hårdt for. Det er selvfølgelig aldrig sjovt at få ændret sine planer, men den opgave, som besætningerne udfører, er en opgave, de udfører for Danmark, og som vi kan være meget stolte af", slutter Nils Wang.

Forlængelsen af ABSALONs indsættelse i Aden-bugten betyder, at besætningens planer er blevet ændret flere gange, men de ændrede planer er af operativ karakter, hvilket vil sige, at man er gået fra én type opgave til en anden.

Aktivitetsperioderne er tilnærmelsesvis inden for oprindelig planlagt sejladsperiode.