US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20084Næste stop Malta

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

18. august 2008

Næste stop Malta:

Kommandostøtteskibet
på vej mod syd på sin første skarpe mission

Søndag 17. august forlod ABSALON Frederikshavn med kursen sat mod Bahrain, hvor søværnet fra midten af september vil overtage kommandoen over den multinationale flådestyrke, Combined Task Force 150.

ABSALON på vej ud af Frederikshavn tæt fulgt af den anden LYNX.
(Foto: Johnny E. Balsved)

Klik på billedet for at forstørre

Af Johnny E. Balsved

Søndag 17. august præcis klokken 1500 forlod kommandostøtteskibet ABSALON Frederikshavn med kursen sat mod Bahrain, hvor Chefen for Søværnets Taktiske Stab, flotilleadmiral Per Bigum Christensen, i midten af september sammen med sin stab vil overtage kommandoen over den multinationale flådestyrke, Combined Task Force 150 (CTF 150).

Det er første gang, at ABSALON bliver sendt ud på en skarp mission, lige-som det er første gang, at et dansk flådefartøj indgår i den multinationale flådestyrke i det Indiske Ocean. Søværnet har dog tidligere haft udsendt en forbindelsesofficer til styrken.

Cadeau til Søværnet

"Det er første gang, Søværnet varetager ledelsen af en stor international operation. Men det giver god mening, fordi Danmark er en stor søfartsna-tion, og fordi 90% af al verdenshandel foregår ad søvejen, hvoraf 10% finder sted på skibe, der enten er dansk ladet eller dansk ejet", sagde chefen for Søværnets Operative Kommando (SOK), kontreadmiral Nils Wang i sin tale til paraden.

I sin tale takkede chef for SOK også besætningen, som der i det forløbne år er blevet trukket meget store veksler på, for at klargøre dem og skibet til den forestående operation.

Admiralen betragtede det som noget nær en verdensrekord, i fredstid, at det blot 5 år, 3 måneder og 17 dage efter svejsningen af det første stål til støtteskibet var muligt at udsende kommandostøtteskibet på sin første skarpe mission.

Ikke kun blev skibet leveret til tiden, men også til prisen, pointerede admiralen, men også besætningen har en meget stor andel i, at skibet i dag kan forlade Frederikshavn, klar og veludrustet.

Når Søværnet medio september overtager ledelsen af den multinationale flådestyrke, er det samtidig en stor cadeau både til det danske søværn som helhed og ikke mindst til Søværnets Taktiske Stab.

Operationsområdet

De cirka 20 skiber, der nu kommer under dansk kommando, skal dække et meget stort operationsområde, hvilket chefen for Søværnets Taktiske Stab, flotilleadmiral Per Bigum Christensen, kunne orientere om i sin briefing.

Operationsområdet omfatter hele Rødehavet, Adenbugten samt en stor del af det nordvestlige hjørne af det Indiske Ocean mod øst sluttende ved grænsen mellem Pakistan og Indien og mod syd ved grænsen mellem Somalia og Kenya.

Flådestyrkens hovedopgave er såkaldte Maritime Interdiction Operations (MIO), der er kontrol af gods, der bliver sejlet med i operationsområdet.

Hvis der er en mistanke om, at skibe, der udelukkende sejler i lokalområdet, kan have våben

Styrkechefen, flotilleadmiral Per Bigum Christensen, orienterer om det kommende enorme operationsområde.
(Foto: Johnny E. Balsved)

Klik på billedet for at forstørre

eller anden last med tilknytning til terroristrelateret virksomhed om bord, så vil man typisk sætte et boardinghold (BT) om bord for at visitere et sådant skib.

Opgavekomplekset består desuden af Maritime Security Operations (MSO), som er beskyttelse af skibe og installationer i operationsområdet, og Theater Security Cooperation (TSC), der er støtte til regionens svage nationer samt Search and rescue (SAR), som er redningsaktioner.

Skærpet sikkerhed

Som tidligere beskrevet er sikkerheden omkring udsendelsen blevet skær-pet, og der kunne således ikke oplyses noget om forventede havneanløb under den kommende mission, blot at skibet naturligvis ville anløbe diverse havne i området.

Det ligger dog fast, at kommandostøtteskibet under turen til Bahrain, hvor hovedkvarteret for CTF 150 er placeret, vil anløbe Malta, hvor der er en sidste chance for at modtage friske forsyninger og sørge for de sidste besætningsudskiftninger, inden skibet er endelig på plads.

Mange besætningsmedlemmerne gav udtryk for, at de da gerne havde set, at man fik vist, at ABSALON kunne holde søen i 28 døgn, som den oprindelig er konstrueret til.

Umiddelbart var der ikke noget til hinder for, at skibet kunne være sejlet nonstop til Bahrain, men der skal gennemføres forskellige test af udstyr, herunder magnetiske målinger i Middelhavet, så besætningen får et kort ophold på Malta.

9. september skulle skibet være fremme i Bahrain, hvor der så skal gøres klar til at overtage kommandoen for CTF 150 15. september og året ud.

Største maritime indsats

Det er ikke blot et af søværnets største skibe nogensinde, der deltager i en international mission, men bemandingsmæssigt er der også tale om den største udsendelse af søværnspersonel i nyere tid.

Om bord i ABSALON befinder der sig under udsendelsen omkring 160 officerer, befalingsmænd og menige.

Ud over skibet normale besætning på 99 mand deltager Søværnets Taktiske Stab med cirka 30 personer, hvortil også kommer forskellige forbindelsesofficerer. Hertil kommer helikopterbesætning og tekniker, lige som besætningen er suppleret med folk fra Søværnets Frømandskorps, militærpoliti og minører, der kan assistere ved eventuelle boardinger med mere.

Som det er sædvane, når søværnets skibe går ud på længere togter, så har skibet naturligvis også fået sin egen orlogspræst med. Hospitalet ombord har desuden fået en fast tilknyttet læge, lige som en fuldt uddannet sygeplejerske skal supplere skibets sanitetspersonel.

Chef for ABSALON, kommandør Frank Trojahn, kunne desuden oplyse, at der indgik 9 kvindelige besætningsmedlemmer, heraf 2 officerer.

Personellet fra Søværnets Taktiske Stab vil deltage under hele udsendel-sen, der vil vare cirka 6 måneder, mens skibets besætning forventes at blive erstattet med besætningen fra søsterskibet ESBERN SNARE efter tre måneders udsendelse.

"Missionsfane" og faneed

Inden afgangen fra Frederikshavn var der parade på kajen for skibets besætning og medlemmerne fra Søværnets Taktiske Stab, hvor blandt andet chefen for Forsvarsstaben, generalløjtnant Bjørn Bisserup, opfordrede besætningsmedlemmerne til at passe på sig selv og hinanden under missionen.

Når enheder fra hæren og flyve-våbnet er udsendt på internationale missioner er det blevet kutyme, at de medbringer en fane, en såkaldt missionsfane.

Chefen for Forsvarsstaben ønskede også at medgive Søværnets Taktiske Stab en sådan missions-fane.

Men som traditionen byder i Søværnet, så anvender mig ikke faner, men stager, og det blev derfor en sådan, der blev overrakt til styrkechefen, flotilleadmiral Per Bigum Christen.

Chefen for Forsvarsstaben overrækker "missionsfanen" til chefen for Søværnets Taktiske Stab.
(Foto: Johnny E. Balsved)

Klik på billedet for at forstørre

En stage er i den forbindelse en bådshage, hvortil er knyttet et orlogsflag.

Flotilleadmiralen videregav fanen til den udpegede fanebærer, idet han samtidig benyttede lejligheden til at genopfriske dele af den oprindelige faneed, hvorefter stagen blev ført til højre fløj.

Efter overrækkelsen af "missionsfanen" var det chefen for SOKs tur til at ønske skib og besætning god vind.

Klar til afgang

Efter afslutningen på paraden marcherede stab og besætning ned til skibet for at gå om bord og gøre klar til afgang.

Præcis klokken 1500 lod kommandostøtteskibet ABSALON fortøjningerne gå og forlod Frederikshavn ivrigt fulgt af de mange pårørendes blikke og ikke mindst Forsvarets Mediecenter, der i dagens anledning havde fået stillet en ekstra LYNX helikopter til rådighed, således at de kunne filme hele afgangen fra luften.

På vej ud fra Frederikshavn lavede to F16 fly fra Flyvevåbnet en såkaldt "fly past" for på denne måde at ønske skibet en god tur.

ABSALON fortsatte ud til kompasafmærkningen ud for Frederikshavn, inden kursen blev sat nord om Skagen med næste stop på Malta.

To F16 fly lavede en "fly past" for at ønske ABSALON god tur.
(Foto: Johnny E. Balsved)

Klik på billedet for at forstørre

Flere billeder:

|Til toppen

Relaterede historier:

4Fotoserie ABSALON i Task Force 151 (2009) - 08/03/2009

4Piratjagt i nyt regi - 17/02/2009

4ABSALONs mission forlænges - 27/11/2008

4LYNX'en atter flyveklar - 29/10/2008

4Danmark overtager kommandoen - 16/09/2008

4ABSALON i aktion - 07/09/2008

4Næste stop Malta - 18/08/2008

4ABSALON til Task Force 150 - 29/07/2008

4Droner på THETIS - 15/03/2008

4Søværnet til Afrika - 09/01/2008

4Søværnets fremtidige rolle - 12/12/2007

4OLFERT FISCHER på langtur - 18/07/2007

4Søværnet vil ud i verden - 19/03/2007

4Nye våbenaffutager til THETIS - 07/03/2007

4Første bevæbnede LYNX - 07/09/2006

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Søværnets operative Kommando, Århus.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 18. august 2008

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger