US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20084ABSALON i aktion

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

7. september 2008

ABSALON i aktion:

Kommandostøtteskibet indsat mod sørøveri fjorten dage før beregnet

Allerede 1. september kunne Forsvarsministeren orientere Folketingets Forsvarsudvalg om, at ABSALON var meldt klar og nået frem til sit kommende operationsområde.

ABSALON i gang med genforsyning (RAS - Replenishment at sea) med olie fra det canadiske forsyningsskib HMCS PROTECTEUR i Aden Bugten.
(Foto: Derrick, HMCS PROTECTEUR)

Klik på billedet for at forstørre

Af Johnny E. Balsved

Flere medier, herunder forsvarets officielle hjemmesider, har i de seneste dage udførligt kunne berette om kommandostøtteskibet ABSALONs og dennes bevæbnede LYNX helikopters indsættelse i afværgeoperationer mod formodede sørøveres forsøg på kapring af handelsskibe i farvandsområdet omkring Aden Bugten.

Det er måske værd i den forbindelse historisk at erindre, at næppe nogle af ABSALONs seneste, tilsyneladende succesfulde operationer har fået megen spalteplads i andre end rent danske medier.

På den ene side indikerer dette måske, at der fra dansk side lægges meget stor vægt på betydningen af Søværnets Taktiske Stabs og ABSALONs indsats i denne operation, mens man fra udenlandsk flådeside nok er lidt mere behersket med at udtale sig om igangværende flådeoperationer, ligesom man har været i gang i nogle flere år.

Klar i nat

Det var oprindeligt planen, at ABSALON efter nogle systemtest i Middel-havet skulle være forlagt til Bahrain, hvor Søværnets Taktiske Stab om bord i kommandostøtteskibet skulle overtage kommandoen over Task Force 150 den 15. september 2008.

Kommandostøtteskibet afgik som planlagt fra Frederikshavn 17. august med kursen sat sydover, og det var oprindelig planlagt at skibet først skulle anløbe Bahrain 9. september og forberede kommandooverdragel-sen.

Men allerede 29. august var skibet fremme i den nordlige del af opera-tionsområdet i Rødehavet, hvor skibs-chefen, kommandør Frank Trojahn kunne melde skibet klar til indsats.

På grund af udviklingen i området i Task Force 150 nuværende opera-tioner og dermed behovet for yderligere enheder, vurderes det mest hensigtsmæssigt, at ABSALON omgå-ende indgik som operativ enhed i TF150.

Den tidligere tilmelding af skibet æn-drer ikke ved den planlagte overta-gelse som commander Task Force 150 den 15. september og cirka fire måneder frem.

På ABSALONs vej gennem Suez-kanalen var mandskabet klar ved maskingeværerne

ABSALONs vej gennem Suez-kanalen var mandskabet klar ved maskingeværerne.
(Foto: Søværnet)

Planmæssigt forventes ABSALON at forlægge tilbage mod Danmark 22. januar 2009 med ankomst til Frederikshavn i begyndelsen af februar 2009. Hovedparten af besætningen forventes dog at blive erstattet med besæt-ningen fra søsterskibet ESBERN SNARE medio november, efter tre må-neders udsendelse.

Operationsrummet

Combined Task Force 150, eller i daglig tale blot omtalt som Task Force 150 indgår i rammen af den amerikansk ledede koalition oprettet med udgangspunkt i Operation Enduring Freedom, der ledes fra det maritime koalitionshovedkvarter i Bahrain, hvor også Danmark er repræsenteret.

Task Force 150 opererer i de nationale søterritorier efter samtykke fra de respektive kyststater, ligesom det folkeretslige grundlag for Operation Enduring Freedom er FN's sikkerhedsresolutioner 1368 og 1373.

Operationsområdet er meget stort og præget af en række maritime trusler mod den international skibstrafik. Disse trusler omfatter pirateri-, narko- og menneskesmugling samt terrororganisationers illegale anvendelse af havet. Netop pirateriet er i den seneste tid blusset op i området omkring Aden Bugten.

Ud over de nationale søterritorier, som man har tilladelse til at være i, så dækker hele operationsområdet de internationale farvande i Rødehavet, Aden Bugten, den nordlige del af Det Arabiske Hav, Oman Bugten, Somalia Bugten og den nordvestlige del af Det Indiske Ocean (se nedenstående kort).

Kort over det store operationsområde for CTF150.
(Kilde: Forsvarsministeriet)

Klik på billedet for at forstørre

|Til toppen

Relaterede historier:

4Fotoserie ABSALON i Task Force 151 (2009) - 08/03/2009

4Piratjagt i nyt regi - 17/02/2009

4ABSALONs mission forlænges - 27/11/2008

4LYNX'en atter flyveklar - 29/10/2008

4Danmark overtager kommandoen - 16/09/2008

4ABSALON i aktion - 07/09/2008

4Næste stop Malta - 18/08/2008

4ABSALON til Task Force 150 - 29/07/2008

4Droner på THETIS - 15/03/2008

4Søværnet til Afrika - 09/01/2008

4Søværnets fremtidige rolle - 12/12/2007

4OLFERT FISCHER på langtur - 18/07/2007

4Søværnet vil ud i verden - 19/03/2007

4Nye våbenaffutager til THETIS - 07/03/2007

4Første bevæbnede LYNX - 07/09/2006

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Forsvarskommandoen - København

"

Søværnets operative Kommando, Århus.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 7. september 2008

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger