US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden 1814-1848

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Historien - Tema:

Flåden 1814-1848

Neden for finder du en samlet oversigt over de udgivne historier, der omhandler denne periode.

Indledningsvis vil der altid være en temahistorie, der bredt dækker hele perioden, efterfulgt af en række separate historier.

Enkelt historierne er listet kronologisk fra periodens start.

Temahistorien:

Flådens genopbygning 1814-1848

Korvetten GALATHEA ved Kapstaden

Norge gik tabt, og Danmark blev slået, men ikke helt slået ud!

Danmark gik svækket ud af den langvarige krig i 1814, Norge var tabt og staten var gået bankerot, men lidt efter lidt begyndte handelen og søfarten atter at live op igen.

Enkelt historierne:

Thorvaldsen vender hjem (1838)

Thorvaldsen vender hjem

Bertil Thorvaldsen vender hjem på fregatten ROTA

Siden 1825 havde flere af flådens skibe på togt i Middelhavet kunnet bringe værker af billedhuggeren Bertil Thorvaldsen hjem til Danmark, men først i 1838 lykkedes det også at få billedhuggeren med hjem.

-

GALATHEAs jordomrejse (1845-1847)

To års strabadser med opdagelser, videnskab, eventyr og tørre tærsk

I sommeren 1845 stod korvetten GALATHEA ud på et 26 måneder langt togt, nok det længst varende togt noget dansk orlogsskib nogensinde har været ude på.

Se evt. andre perioder:

| FLÅDEN FØR 1801 | ENGLANDSKRIGENE 1801-1814 | FLÅDEN 1814-1848 |
|
SLESVIGSKE KRIGE 1848-1864 | FLÅDEN 1864-1914 | FLÅDEN UNDER 1. VERDENSKRIG 1914-1918 | FLÅDEN 1919-1939 | FLÅDEN UNDER 2. VERDENSKRIG 1940-1945 | FLÅDEN 1945-1989 | FLÅDEN EFTER 1989 |

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

TEMAHISTORIEN:

Flådens genopbygning
(1814-1848)

LÆS MERE OM DENNE PERIODE:

Thorvaldsen vender
hjem
(1838)

-

GALATHEAs jordomrejse
(1845-1847)

SE OGSÅ:

 

-

   

Denne side er senest opdateret: 16. januar 2006

Denne side er oprindeligt udgivet: 28. marts 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger