US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden 1848-1864

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Historien - Tema:

Flåden 1848-1864

Neden for finder du en samlet oversigt over de udgivne historier, der omhandler denne periode.

Indledningsvis vil der altid være en temahistorie, der bredt dækker hele perioden, efterfulgt af en række separate historier.

Enkelt historierne er listet kronologisk fra periodens start.

Temahistorierne:

1. Slesvigske Krig 1848-50

Fregatter klargøres på Holmen

Krigen hvor Flåden atter blev
Danmarks lyspunkt

Det lykkedes for den danske flåde at opretholde en total flådeblokade af de nordtyske havne, og bortset fra katastrofen ved Eckernförde, gik flåden fra sejr til sejr.

-

Mellemkrigsårene 1850-1864

Panserbatteriet ROLF KRAKE

Mellem lilleputoprør og stormagtskrig

Knapt var freden sluttet og roen i hertugdømmerne genoprettet før Danmark atter førte en politik der uvægerligt ville føre til endnu et opgør, men denne gang mod en langt mægtigere fjende.

-

2. Slesvigske Krig 1864

Træfningen ved Rügen

Succes og sejr til søs - men på land var nederlaget totalt

Til lands var danskerne overalt på tilbagetog i krigen 1864, men flåden sørgede for de alt for sjældne opmuntringer til en efterhånden modløs og krigstræt dansk befolkning.

Enkelt historierne:

Udfaldet fra Fredericia (1849)

Udfaldet fra Fredericia

Marinen og udfaldet fra Fredericia 6. juli 1849

Var det i virkeligheden Marinens skyld, at hæren vandt slaget ved Fredericia i 1849?

-

Træfningen ved Neustadt (1850)

Hjuldampskibet HEKLA

Slesvig-Holstensk udbrudsforsøg stoppet af Suenson

Da Insurgenternes skruekanonbåd VON DER TANN i midten af Juli 1850 forsøgte at nå frem til Neustadt blev den indhentet af det danske hjuldampskib HEKLA.

-

Træfningen ved Rügen (1864)

Træfningen ved Rügen

Blokadeudbrud afværget af den danske eskadre

17. marts 1864 forsøgte den unge preussiske flåde at bryde den totale danske flådeblokade af de tyske havne.

-

Slaget om Als (1864)

Panserbatteriet ROLF KRAKE

306 styk 60-punds granater kunne ikke redde Sønderjylland og Als

Det var et underligt træf af skæbnen, at den eneste danske søofficer, der mistede livet i krigen 1864 netop skulle falde under stormen på Dybbøl 18. april 1864.

-

Slaget ved Helgoland (1864)

Nordsø Eskadren

Nordsøeskadren stopper østrigsk-preussisk flådestyrke ved Helgoland

Det østrigske flagskib, fregatten SCHWARZENBERG, blev  skudt i brand, og den østrigsk-preussiske eskadre måtte hastigt søge tilflugt på neutralt britisk territorium ved Helgoland.

Se evt. andre perioder:

| FLÅDEN FØR 1801 | ENGLANDSKRIGENE 1801-1814 | FLÅDEN 1814-1848 |
|
SLESVIGSKE KRIGE 1848-1864 | FLÅDEN 1864-1914 | FLÅDEN UNDER 1. VERDENSKRIG 1914-1918 | FLÅDEN 1919-1939 | FLÅDEN UNDER 2. VERDENSKRIG 1940-1945 | FLÅDEN 1945-1989 | FLÅDEN EFTER 1989 |

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 28. marts 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger