US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden 1939-1945

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Historien - Tema:

Flåden 1939-1945

Neden for finder du en samlet oversigt over de udgivne historier, der omhandler denne periode.

Indledningsvis vil der altid være en temahistorie, der bredt dækker hele perioden, efterfulgt af en række separate historier, til slut følger en række mere personlige beretninger.

Enkelt historierne og de personlige beretninger er listet kronologisk fra periodens start.

Temahistorien:

Flåden under 2. verdenskrig 1939-1945

PEDER SKRAM sænket ved Mastekranen

En sømilitær umulighed

Op til verdenskrigens udbrud 1. september 1939 var den danske flåde politisk blevet decimeret til næsten ingenting.

Enkelt historierne:

Flåden under 2. verdenskrig 1939-1945
Foto Mangler...

Den Dansk-Tyske Ikke-Angrebstraktat af 1939

Kongeriget Danmark og det tyske Rige vil i intet Tilfælde skride til Krig eller nogen anden Art af Magtanvendelse mod hinanden.

-

Flåden under 2. verdenskrig 1939-1945
Foto Mangler...

Overenskomsten mellem den tyske og danske regering, 9. april 1940

Rigsregeringen anmoder den kgl. danske Regering om straks at træffe de efterfølgende Forholdsregler...

-

Flåden under 2. verdenskrig 1939-1945

Bevogtningsfartøjet NORDKAPEREN

Kystbevogtningen

Tyskerne "overtalte" danskerne til selv at stå for kon-trollen af grænsen mellem Danmark og Sverige, og allerede 16. april 1940 blev Kystbevogtningen oprettet.

-

Udleveringen af torpedobådene (1941)

Rigets flag på batteriet SIXTUS på halv

Med Orlogsflaget på halv

Rigets Flag gik på halv for at markere Kongens store utilfredshed med, at regeringen, efter tysk pres, udleverede seks af søværnets torpedobåde til den tyske besættelsesmagt.

-

Flådens sænkning 29. august 1943

Kommandør Paul Ipsen

Forholdsordren til sænkningen af
Flådens Skibe

Der var gjort klar til kamp overalt i flådens enheder, men samtidigt meddelte den danske regering, at et eventuelt tysk angreb ikke måtte imødegås med magt.

Sænkningen af den danske flåde 29. august 1943 var ikke blot en "spontan" handling, men en nøje planlagt militær operation

-

Flådens sænkning 29. august 1943

Tysk vagtpost på Holmen

29. august 1943 kom vendepunktet

Da de tyske besættelsestropper ved 4-tiden om morgenen 29. august 1943 rykkede ind på Holmen,  blev der givet signal til at iværksætte den planlagte sænkning af flådens skibe.

-

Flådens sænkning 29. august 1943

Mindesten på Holmen

Dræbte og sårede i søværnet 29. august 1943

Oversigt over dræbte og sårede i forbindelse med flådens sænkning 29. august 1943.

-

Holmens Vagtkompagni (1943)

Holmens Vagtkompagni 1943

Skyd..., de skal ikke ind endnu!

Blev der skudt mod de indtrængende tyskere på Holmen? - Nyt lys på optakten til flådens sænkning.

-

HAVFRUENs sænkning (1943)

Sænkningen af ubåden HAVFRUEN 29. august 1943

Som fortalt af Vilhelm Carl Tuxen, der i august 1943 var undermaskinmester af 1. grad ved Undervandsbåds-divisionen.

-

Slaget i Isefjorden (1943)

Artilleriskibet NIELS IUEL

Artilleriskibet NIELS IUEL angrebet flere gange af tyske bombefly

1 døde og yderligere 4 besætningsmedlemmer blev såret under de voldsomme tyske bombeangreb.
Det lykkedes dog chefen og besætningen at få sat skibet på grund og gjort det ukampdygtigt.

-

Flåden under 2. verdenskrig 1939-1945

Den tyske flydekran, Schwimmkran I/38

Tiden efter flådens sænkning

I dagene efter 29. august 1943 overtog tyskerne driften af Holmen og Orlogsværftet, og påbegyndte samtidigt hævningen af de sænkede flådeenheder.

-

NIELS IUEL i tysk tjeneste (1943-1945)
NIELS IUEL i tysk tjeneste

Sænket for 2. gang af egen besætning

Artilleriskibet NIELS IUEL må være et af de få skibe i verden, der har oplevet den tort to gange i sin levetid, at blive sænket af egen besætning.

-

Den danske Flotille (1944-1945)

Den danske Flotille i Karlskrona

Søværnets kamp for friheden fortsatte i neutrale Sverige

Det lykkedes for 13 af flådens fartøjer at undslippe til det neutrale Sverige, Den danske Flotille blev en realitet i september 1944.

-

Angrebet på NÜRNBERG (1945)

Den tyske krydser NÜRNBERG

Dykkerangreb mod tysk krydser

Hen mod afslutningen af 2. verdenskrig gjorde sabo-tagegruppen BOPA to forsøg på at sænke den tyske krydser NÜRNBERG, der lå i Københavns Frihavn.

Nogle personlige beretninger:

Ombord på torpedobåden HØGEN (1939-40)

En værnepligtigs erindringer før, under og efter tjenestetiden

Værnepligtig maskinist K. C. Olsen beskriver her sit møde med søværnet og torpedobåden HØGEN i tiden op til den 2. verdenskrigs udbrud, tiden op til besættelsen og hjemsendelsen efter 9. april 1940.

-

På Orlogsværftet under besættelsen (1940-43)

Hvem havde dog på forhånd kunnet forestille sig en 9. april

Her bringes et mindre uddrag af pensioneret afdelings-ingeniør S. A. Nielsen erindringer om 30 år i Orlogsværftets Elektroafdeling. Uddraget dækker tiden fra april 1940 til december 1943.

-

En søløjtnants erindringer (1943-46)

Først til Sverige, senere minestrygning efter besættelsen

En utrolig karriere, der kom til at handle om skov-hugning i Sverige, landgang i Helsingør, minestrygning efter krigen og et liv som flyver

Her følger søløjtnant, senere oberstløjtnant, Peter Rye Hansens personlige beretning om tilværelsen som ung søofficer under og lige efter besættelsen.

-

Min tid i Søværnet, del I (1943)

Fra fred til krigslignende forhold

Da orlogsgast Svend Konggaard blev indkaldt til Søværnet i begyndelsen af 1943 havde han nok ingen anelse om, at han blot 7 måneder senere skulle være midt i begivenhederne 29. august 1943.

44Læs også 2. del af Svend Konggaards erindringer

Se evt. andre perioder:

| FLÅDEN FØR 1801 | ENGLANDSKRIGENE 1801-1814 | FLÅDEN 1814-1848 |
|
SLESVIGSKE KRIGE 1848-1864 | FLÅDEN 1864-1914 | FLÅDEN UNDER 1. VERDENSKRIG 1914-1918 | FLÅDEN 1919-1939 | FLÅDEN UNDER 2. VERDENSKRIG 1940-1945 | FLÅDEN 1945-1989 | FLÅDEN EFTER 1989 |

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: 4. maj 2005

Denne side er oprindeligt udgivet: 28. marts 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger