US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden 1945-1989

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Historien - Tema:

Flåden 1945-1989

Neden for finder du en samlet oversigt over de udgivne historier, der omhandler denne periode.

Indledningsvis vil der altid være en temahistorie, der bredt dækker hele perioden, efterfulgt af en række separate historier.

Enkelt historierne er listet kronologisk fra periodens start.

Temahistorien:

Flåden i perioden 1945-1989

Sovjetisk WHISKY-klasse ubåd passerer gennem Storebælt

Efterkrigstiden blev stærkt præget af den kolde krigs paroler

Knapt var den 2. verdenskrig afsluttet før et nyt trussels-billede dukkede op. Verden blev nu delt op i øst og vest, og inden længe havde et jerntæppe sænket sig over Europa.

Siden 1949 har Danmarks sikkerhedspolitik og hermed flådens opgaver efterfølgende baseret sig på vort med-lemskab af NATO

Enkelt historierne:

Eksplosionen i Flensborg (1945)

Eksplosion i Flensborg

Fire tidligere danske torpedobåde blev ødelagt ved eksplosion

Umiddelbart efter afslutningen på 2. verdenskrig blev de resterende danske torpedobåde, der var blevet udleveret til tyskerne i 1941 ødelagt ved en eksplosion i Flensborg.

-

Kieler Expeditionary Force (1945)

Kommandørkaptajn Harry Larsen

Privat initiativ redder materiel for
100 millioner kr.

Takket være en enkelt initiativrig Søløjtnant af reserven og aktiv modstandsmand lykkedes det at hjemtage 37 skibe og fartøjer, der i løbet af besættelsen var blevet beslaglagt af tyskerne.

-

Hjemtagelsen af tyske motortorpedobåde (1947)

Torpedobåde bugseres ind til Holmen

Overtagelsen af tidligere tyske motortorpedobåde

I 1947-48 købte Søværnet 14 tidligere tyske Schnellboote, der skulle indgå som motortorpedobåde i flåden. LOUGEN og LAALAND blev sendt til Bremerhafen for at hente fire af dem.

-

På togt med GALATHEA (1950-52)

En dybhavsekspedition der skabte respekt og genklang ude i verden

Over 10.000 meter under havets overflade, en distance på 63.700 sømil, 26 lande og ca. 70 havne fik besøg af det danske orlogsflag under GALATHEAs jordomrejse.

-

Minekatastrofen på Holmen (1951)

Minekatastrofen på Holmen

16 personer dræbt og 78 såret ved voldsom eksplosion på Holmen

En mindre brand ved et af Søværnets Mineværksteder på Holmen udviklede sig til en større katastrofe, da 11 miner blev antændt og eksploderede.

-

Jutlandia Ekspeditionen (1951-1953)

Hospitalsskibet JUTLANDIA

Nogle skulle jo gøre det…

Det er en historie, der blandt andet handler om for-hutlede børn, om krigens vilkårlighed, om kammerat-skab og om nogle danskere, der nøgternt mente, de var i Korea for at udføre en påtrængende opgave.

-

MTB kollision i Storebælt (1957)

MTB kollision i Storebælt

Én mand mistede livet ved kollision

Marinekonstabel omkommet da de to motortorpedo-både FLYVEFISKEN og HØGEN kolliderede under høj fart i forbindelse med natlig øvelse i Storebælt.

-

Ubåden NARHVALEN eftersøges (1970)

Ubåden NARHVALEN

SOK meddeler at undervandsbåden NARHVALEN eftersøges i Skagerrak

Et radiosvigt om bord i ubåden NARHVALEN forårsagede frygt og bekymring i mange danske hjem.

-

Brand om bord (1975)

Livsfarlig brand i maskinrummet på neddykket ubåd

To danske undervandsbåde lå neddykket og patrul-jerede ved indsejlingen til Bergen, da der pludselig udbrød brand om bord på ubåden DELFINEN.

-

Minelægger on the rocks (1979)

FYEN kolliderede med solidt sydnorsk fjeld

Minelæggeren FYEN gik under besejlingsøvelse af Boknafjorden i Norge på grund ved Toftøy 7. marts 1979.

-

Ubådenes sorte september (1979)

Ubåden SPÆKHUGGEREN kæntret i dokken

Subsunk - eller blot Søværnets
sorte september

I september 1979 blev de to danske undervandsbåde SPÆKHUGGEREN og SPRINGEREN ramt af alvorlige uheld under eftersyn på Orlogsværftet.

-

Konfrontation i Østersøen (1980)

Konfrontation i Østersøen

Sovjetisk fregat påsejler dansk minelægger

Under øvelses- og patruljesejlads i den østlige del af Østersøen blev minelæggeren FYEN 18. april 1980 påsejlet af en sovjetisk fregat af MIRKA-klassen.

-

Slaget ved Gedser (1980)

Østtysk KONDOR-klasse

Østtysk minestryger påsejler dansk
hjemmeværnskutter

Marinehjemmeværnets kutter MHV 94 blev 8. juli 1980 påsejlet af en østtysk minestryger.

-

Missiluheld ved Lumsås (1982)

Ødelagt sommerhusområde ved Lumsås

HARPOON missil ødelagde et større sommerhusområde ved Lumsås

Fregatten PEDER SKRAM affyrede ved middagstid util-sigtet et HARPOON-missil fra den sydlige del af Kattegat.

 

Se evt. andre perioder:

| FLÅDEN FØR 1801 | ENGLANDSKRIGENE 1801-1814 | FLÅDEN 1814-1848 |
|
SLESVIGSKE KRIGE 1848-1864 | FLÅDEN 1864-1914 | FLÅDEN UNDER 1. VERDENSKRIG 1914-1918 | FLÅDEN 1919-1939 | FLÅDEN UNDER 2. VERDENSKRIG 1940-1945 | FLÅDEN 1945-1989 | FLÅDEN EFTER 1989 |

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: 3. december 2007

Denne side er oprindeligt udgivet: 28. marts 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger