US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden 1914-1918

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Historien - Tema:

Flåden 1914-1918

Neden for finder du en samlet oversigt over de udgivne historier, der omhandler denne periode.

Indledningsvis vil der altid være en temahistorie, der bredt dækker hele perioden, efterfulgt af en række separate historier.

Enkelt historierne er listet kronologisk fra periodens start.

Temahistorien:

Flåden under 1. verdenskrig 1914-1918

Artilleriskibet HERLUF TROLLE

En veludrustet flåde sikrede Danmarks neutralitet

For første gang i mere end et hundrede år var Danmark velforberedt, både politisk, materielt og personelt, da den 1. verdenskrig brød ud i 1914.

Enkelt historierne:

Flåden under 1. verdenskrig 1914-1918

Kanonbåden LILLE BÆLT

Direktivet for Sikringsstyrken

Etableringen af Sikringsstyrken under 1. verdenskrig skete på grundlag af et skriftligt direktiv fra Regeringen udgivet 31. juli 1914.

-

Flåden under 1. verdenskrig 1914-1918

Torpedobåden VINDHUNDEN

Overkommandoens ordre til Flådens Skibe

19. august 1914 udsendtes Overkommando-Ordre Nr. 92.

-

Flåden under 1. verdenskrig 1914-1918

Mineskibet LOSSEN

Mineudlægningen under 1. verdenskrig

Den danske Flåde udlagde cirka 1.000 miner i kontrollerede minespærringer, der blev nøje overvåget og bevogtet under hele verdenskrigen.

-

Flåden under 1. verdenskrig 1914-1918

Undervandsbåden HAVMANDEN

Neutralitetskrænkelser

Både Tyskland og England overtrådte den danske neutralitet under 1. verdenskrig, oftest utilsigtet, - men i flere tilfælde dog også tilsigtet.

-

Ubåden E.13 ved Saltholm (1915)

Den britiske ubåd E.13

En dødbringende august morgen

En tysk torpedobåd krænkede groft dansk neutralitet, da den i formiddags åbnede ild  mod den grundstødte og totalt værgeløse engelsk ubåd E13 inden for dansk territorialfarvand.

-

Ubåden DYKKERENs forlis (1916)

Ubåden DYKKEREN

Ubåden DYKKEREN forlist i Øresund efter kollision med en norsk damper

Chefen for ubåden DYKKEREN, medens det lykkedes redningsmandskabet at bjærge de øvrige otte besæt-ningsmedlemmer fra den forulykkede ubåd.

Ubåden DYKKERENs forlis (1916)
Ubåden DYKKEREN

DYKKERENs forlis
- en øjenvidneberetning

Maskinist af 1. klasse N. Christian Andersen var ma-skinchef på ubåden DYKKEREN da denne blev påsejlet og sank i Øresund 9. oktober 1916.

-

Et drama i Nordsøen (1916)

U20 strandet ved Vrist

LUSITANIAs banemand strandet i tæt tåge ved den jyske vestkyst

En gråmalet kanon på Strandingsmuseet i Thorsminde er et tavst vidnesbyrd om, hvor tæt krigshandlingerne under 1. verdenskrig gang på gang kom på Danmark.

Se evt. andre perioder:

| FLÅDEN FØR 1801 | ENGLANDSKRIGENE 1801-1814 | FLÅDEN 1814-1848 |
|
SLESVIGSKE KRIGE 1848-1864 | FLÅDEN 1864-1914 | FLÅDEN UNDER 1. VERDENSKRIG 1914-1918 | FLÅDEN 1919-1939 | FLÅDEN UNDER 2. VERDENSKRIG 1940-1945 | FLÅDEN 1945-1989 | FLÅDEN EFTER 1989 |

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: 8. september 2005

Denne side er oprindeligt udgivet: 28. marts 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger