US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden 1914-19184Flåden under 1. verdenskrig4Et drama i Nordsøen

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Et drama i  Nordsøen (1916):

LUSITANIAs banemand strandet i tæt tåge
ved den jyske vestkyst

En gråmalet kanon på Strandingsmuseet i Thorsminde er et tavst vidnesbyrd om, hvor tæt krigshandlingerne under 1. verdenskrig gang på gang kom på Danmark.

Da en tysk ubåd i begyndelsen af november 1916 grundstødte ud for  Vrist på den jyske Vestkyst, var den danske flådeledelse ganske ubekendt med ubådens identitet.

Senere historieskrivning tyder også på, at flådeledelsen tilsyneladende valgte at minimere betydningen af det drama, der udspillede sig lige uden for den danske territorialgrænse i tyskernes forsøg på at redde ubåden, og englændernes forsøg på at forhindre samme.

Af Johnny E. Balsved

Dækskanonen fra U20

Dækskanonen fra U20 ses her på Strandingsmuseet i Thorsminde.
(Foto: Johnny E. Balsved)

Lige inden for indgangspartiet til Strandingsmuseet i Thorsminde mø-des den besøgende af en mindre gråmalet kanon, der ikke i sig selv gør meget væsen af sig.

Nu har kanonen heller ikke stået på museet så længe, faktisk blev den først opstillet her i 2001, udlånt fra Søværnets museumssamlinger, efter at have være udstillet på Holmen siden 1. verdenskrigs afslutning.

Hvis man ikke lige er interesseret i gamle kanoner, vælger man måske blot at gå forbi denne udstillings-genstand, ganske uden at opdage, at denne kanon spillede en væsentlig rolle under 1. verdenskrig.

Tager man sig tid til lige at læse op-slaget finder man hurtigt ud af, at det er en 88 mm kanon, system Erhardt model 1913,  fremstillet af Rhein-ische Metallwarenfabrik i Düsseldorf, 1915.

Det der gør netop denne kanon, serie nr. 973, historisk interessant er, at den indtil 1917 var monteret på den tyske ubåd U20.

Ikke blot en ukendt tysk ubåd

Den knapt 70 m lange dieseldrevne oceangående ubåd U20 var ikke noget ukendt skib, der som flere andre ubåde var på rutinemæssig patrulje som en den af den Kejserlige Tyske Hoch See Flotte i 1915.

U20 og dens chef, Kapitänleutnant zur See Walter Schweiger, havde ind-skrevet sig definitivt i historiebøgerne om morgenen 7. maj 1915, da ubåden affyrede en enkelt torpedo, i øvrigt dens sidste ombordværende, mod et stort skib ud for Irlands kyst.

Skibet var den kendte 32.000 tons Cunard luksusliner R.M.S. LUSITANIA, der sank på blot 18 minutter, efter at være blevet ramt lige foran broen  i styrbords side af denne ene torpedo.

R.M.S. LUSITANIA

Cunard lineren R.M.S. LUSITANIA, der blev sænket af U20.
(Ukendt fotograf)

Sænkningen, der i alt kostede 1.198 mennesker livet, herunder bl.a. 124 amerikanere, var stærkt medvirkende til halvanden år senere at bringe USA ind i verdenskrigen.

Da Schweiger gav ordren til affyringen af sin sidste torpedo, var han næppe klar over, at denne ene torpedo ville sænke den store luksusliner. Endnu mindre var han vel klar over de politiske konsekvenser af denne handling.

Men nu var det ikke fremmed for Kapitänleutnant zur See Walter Schweiger og ubådens 32 mand store besætning at blive udsat for kritik.

Allerede nogle måneder forinden, 1. februar 1915, havde den beskudt et hospitalsskib i Den engelske Kanal. En handling der medførte enorm international kritik.

Neutralitetskrænkelse

Jamen, hvad har disse verdenshistoriske begivenheder så at gøre med Thorsminde og den danske neutralitetspolitik under 1. verdenskrig?

Tidligt 5. november 1916 fik den danske flådekommando en melding om at en tysk ubåd var strandet ud for Vrist ved den jyske vestkyst, og ubåden havde dermed krænket den danske neutralitet ved at befinde sig inden for dansk territorialfarvand.

Et dansk orlogsfartøj blev omgående sendt mod positionen for at overvåge og eventuelt protestere mod denne neutralitetskrænkelse.

På dette tidspunkt kendte de danske flådemyndigheder ikke noget til årsagen til strandingen, og endnu mindre til hvilken tysk ubåd, der var tale om.

De næste dages begivenheder skulle ikke kun afsløre identiteten på den strandede ubåd, men også atter vise hvor tæt verdenskrigen pludselig var kommet til danske farvande.

I tæt tåge

U20 havde været i gang med at assistere en anden tysk ubåd i tæt tåge ud for den jyske vestkyst, da den selv løb på grund ud for Vrist. Adskillige for-søg på at bringe ubåden flot igen mislykkedes, og U20 sendte derfor en nødmelding til det tyske flådehovedkvarter.

Ubådens og dens chef, Kapitänleut-nant zur See Schweigers renommé gjorde, at den tyske flådeledelse omgående iværksatte en større redningsaktion.

Man sendte bl.a. et redningsskib og to slagskibe op for at redde og beskytte ubåden og dens besætning, ganske desuagtet dennes krænkelse af dansk neutralitet.

Men englænderne havde også lyttet med på radioen og fulgt den tyske redningsaktion ud for den jyske vestkyst, og bl.a. blev den britiske ubåd J1 omgående dirigeret til området.

Det tyske slagskib
KRONPRINZ WILHELM
blev torpederet af en britisk ubåd.
(Ukendt fotograf)

Allerede samme dag lykkedes det for den britiske ubåd at torpedere det tyske slagskib KRONPRINZ WILHELM, der var lagt ud for at beskytte U20.

Det torpederede slagskib måtte hastigt forlade skuepladsen og søge havn for reparation.

Redningen opgives

Ombord på U20 indså chefen nu, at det formentlig ikke var muligt at redde ubåden, og af frygt for at den skulle falde i fjendens hænder besluttede han at ødelægge båden.

Den tysk ubåd U20 strandet ved Vestkysten

Den ødelagte tyske ubåd U20 på stranden ved Vrist på den jyske vestkyst.
(Foto fra Strandingsmuseets arkiv)

Efter hele besætningen var blevet reddet fra ubåden blev en af bådens torpedoer sat til eksplosion inde i selve ubåden.

Den efterfølgende eksplosion var så kraftig, at vragdele faldt ned over 1½ km fra fra stranden, og mange af de danskere der havde fulgt strandingen på nærmeste hold blev nærmest blæst omkuld ved den uventede og kraftige eksplosion, mens andre smed sig ned i marehalmen.

U20 havde gennemført sin sidste sejlads.

Kortvarig hæder til ubådschefen

Chefen for U20, Kapitänleutnant zur See Walter Schweiger, der blev født 7. april 1885, var egentlig døbt Walter von Schweiger, men havde selv valgt ikke at bruge "von'et".

U20 var hans første kommando som ubådschef, og efter han havde undgået internering i Danmark blev han i april 1917 chef for den lidt større ubåd, U88.

30. juli 1917 blev han tildelt Tysklands højeste udmærkelse for tapperhed "Pour Le Merite" for samlet at have sænket mere end 160.000 tons allieret skibstonnage.

Schweiger var blot den 8. ubådschef, der modtog denne udmærkelse under 1. verdenskrig, og samlet placeres han som nr. 6 på listen over sænket allieret tonnage.

Et rigtigt ubåds-Es, men listen over sænket ton-nage nævner mærkværdigvis ikke LUSITANIA.

Walter von Schweiger

Kapitänleutnant zur See
Walter Schweiger.
(Ukendt fotograf)

Men blot nogle måneder senere var det også definitivt slut for ubådschefen.

5. september 1917 ramte U88 formentlig en mine og gik til bunds, medens den blev jagtet af den britiske hjælpekrydser HMS STONECROP i Nordsøen.

Der var ingen overlevende fra den tyske ubåd.

Vraget ribbes

I 1917 besluttede Marineministeriet, at bjerge brugbare genstande fra den ødelagte U20, der fortsat lå tæt på stranden ved Vrist.

Instrumenter, kobberrør og bl.a. 88 mm kanonen blev fjernet og bragt til Holmen i København. Ved fredslutningen i 1918 blev det besluttet at gøre kanonen ubrugelig, og de næste mange år blev den brugt som udstillings-genstand i Søværnets museumssamling.

U20 sprænges ud for Vist

Bortsprængning af den tyske ubåd U20 i 1925 med 600 kg sprængstof. Marineministeriet krævede vraget bortsprængt af sikkerhedshensyn, så det ikke ragede op over havbunden.
(Foto fra Strandingsmuseets arkiv)

I 1925 besluttede Marineministeriet, at vraget af U20 skulle bortsprænges af hensyn til navigationssikkerheden, og med hjælp fra 600 kg sprængstof lykkedes det at fjerne de historiske rester fra havets overflade.

Vraget af ubåden, der i 1916 havde ligget helt oppe i strandkanten, ligger i dag over 300 meter fra land, ikke mindst grundet vestkystens tilbagetræk-ning.

Men på Strandingsmuseet i Thorsminde vidner en 88 mm kanon og mange andre effekter fra U20 fortsat om et tidspunkt, hvor den store krig udspilledes lige uden for vores gadedør.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

FirstWorldWar.COM - The war to end all wars

&

Flåden gennem 450 år, af Steen R. Steensen, Martins Forlag, 2. udgave, København, 1970 (ISBN87-566-0009-7)

&

German Warships of World War I, introduceret af Norman Friedmand, Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, USA, 1992 (ISBN 1-55750-303-6)

"

LUSITANIA OnLine - The home port of RMS Lusitania on the Internet. - No. 1 for information on the ship and her last Master, Captain W. T. Turner.

"

Strandingsmuseum Sct. George, Thorsminde

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 7. april 2004

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger