US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden 1939-19454Flådens sænkning

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Flådens sænkning 29. august 1943:

29. august 1943
kom vendepunktet

Da de tyske besættelsestropper ved 4-tiden om morgenen 29. august 1943 rykkede ind på Holmen,  blev der givet signal til at iværksætte den planlagte sænkning af flådens skibe

Det lykkedes for flåden at sænke 32 skibe, medens 1 bevogtningsfartøj,
3 minestrygere og 9 kuttere nåede i sikkerhed inden for neutralt svensk farvand.
Den danske indsats gav genlyd ud over den frie verden og var med til afgørende at forbedre Danmarks image blandt de allierede.

Tysk vagtpost på Holmen efter 29. august 1943

Tysk vagtpost på Holmen efter 29. august 1943.
I baggrunden ses det udbrændte vrag af værkstedsskibet HENRIK GERNER
samt ubådene HAVHESTEN og BELLONA
(Foto: Orlogsmuseet)

Af Søren Nørby, Stud. mag.

Klokken 0403 om morgenen 29. august 1943 ankom tyske enheder til Holmen.

Søværnskommandoen havde givet ordre til at de danske enheder ikke måtte yde modstand, men åbnet op for, at skibene kunne sænkes, eller forsøge at undslippe til Sverige.

Da tyskerne havde anbragt kanoner langs bl.a. Langelinie viste det sig umuligt for de danske skibe at komme ud fra Holmen.

Sænk flåden

Klokken 0408 blev ordren til sænkning (K N U) derfor sendt til alle enheder.

Den første eksplosion lød kl. 0413 og fortsatte i hurtig rækkefølge indtil ca. kl. 0435.

Sprængningerne kunne høre over det meste af København.

Tryk her for et kort over de på Holmen sænkede skibes placering.

Som følge af dårlig tysk planlægning og dansk held lykkedes det at sænke hovedparten af fartøjerne på Holmen, mens få af de enheder, der befandt sig til søs nåede svensk territorium.

De danske flådefartøjer, der nåede svensk område, indgik senere i Den danske Flotille, og var med til at bringe den Danske Brigade fra Sverige og til Danmark den 5. maj 1945.

KB-Hallen på Frederiksberg

En stor del af Søværnets personel blev efterfølgende interneret
i bl.a. KB-Hallen på Frederiksberg.
(Foto: Orlogsmuseet)

9 personer af søværnets personel mistede livet og 10 blev såret. Efterføl-gende blev de danske søfolk interneret, bl.a. i KB-Hallen.

Forsiden af New York Times 30. august 1943 - Klik på billedet for at se det i stor udgave...International opmærksomhed

Den øverstkommanderende for de tyske flådestyrker i Danmark udtalte samme aften til Viceadmiral Vedel, at "Wir haben beide unsere Pflicht getan" (Vi har begge gjort vores pligt), hvilket kun kan ses som en tysk anerken-delse af den danske indsats.

Begivenhederne i Danmark blev også bemærket hos de allierede, og der er ingen tvivl om at sænkningen af flåden bidrog til at forbedre Danmarks image hos de allierede.

Således kunne det ansete dagblad NEW YORK TIMES bringe historien på forsiden af avisen den efterfølgende dag.

|Til toppen

Billedserierne

Vi har sammensat nogle billedserier, der viser flere af de sænkede eller ødelagte skibe fra næsten enhver vinkel.

BELLONA | DRYADEN og FLORA | HAVFRUEN | HAVMANDEN

HAVØRNEN | HENRIK GERNER | HVALROSSEN | HVIDBJØRNEN

LAALAND | LINDORMEN | LOUGEN | MAKRELLEN | MS 8 | MS10

NIELS JUEL | PEDER SKRAM | SÆLEN og NORDKAPEREN

SØBJØRNEN | SØHUNDEN | Marinens Flyvevæsen


De viste billeder er alle fra Orlogsmuseets og Frihedsmuseets samlinger.

Hav lidt tålmodighed, det er nogle store billedserier!
Der er ud for hver enkelt serie markeret antallet af billeder, samt den omtrentlige tid for loadning via et 56,6 modem.

44Kopier af de viste billeder kan bestilles her

|Til toppen

Oversigt over de danske flådeenheders skæbne
29. august 1943

Skibe ikke i aktiv tjeneste er markeret med
*)

To Kystforsvarsskibe:

NIELS IUEL - Søgte fra Isefjord at nå svensk territorium, men blev sænket af egen besætning efter alvorlige skader fra tyske flyangreb.
PEDER SKRAM *) - Sænket på Holmen.

Ti torpedobåde/bevogtningsfartøjer:

HVALROSSEN, MAKRELEN, SÆLEN og NORDKAPEREN - Alle sænket på Holmen.
HAIEN - Erobret i Korsør havn.
HAVKATTEN (på patrulje i Øresund) - Nåede svensk territorium.
HAVØRNEN - Sat på grund og sprængt ved "Stammenakke" af egen besætning.
NARHVALEN (Under reparation på Holmen) *) - Erobret på Holmen.
NAJADEN *) og NYMFEN *) - Under bygning på Holmen. Erobret, men ikke færdigbyggede.

Syv Mineskibe/ -fartøjer:

LINDORMEN, LOSSEN *), LOUGEN, LAALAND, SIXTUS *) og KVINTUS *) - Alle sænket på Holmen.
Dampbaad A - Sænket i Lunkebugten ved Taasinge

Tolv Ubåde:

ROTA, BELLONA *), FLORA *), DAPHNE, DRYADEN *), HAVMANDEN, HAVFRUEN *), HAVKALEN, og HAVHESTEN - Alle sænket på Holmen.
RAN *), TRITON *) og GALATHEA *) - Erobret, men blev ikke bragt i aktiv tjeneste.

To flydende værksteder:

HENRIK GERNER - Brændt og sænket på Holmen.
GRØNSUND - Erobret på Holmen.

Fem inspektionsskibe:

INGOLF - Erobret til søs i Store Bælt.
BESKYTTEREN *) og ISLANDS FALK *) - Erobret på Holmen.
HVIDBJØRNEN - Sænket i Store Bælt.
MAAGEN - I tjeneste ved Grønland.

Sytten minestrygere:

SØHUNDEN *), SØULVEN, SØBJØRNEN, MS 10, MS 8 og MS 4. - Sænket på Holmen.
MS 1 (Sorte Sara), MS 7 og MS 9 - Nåede svensk territorium.
MS 3 - Erobret til søs i Køge bugt.
MS 5 og MS 6 - Erobret i Nyborg.
SØLØVEN, SØRIDDEREN og SPRINGEREN - Erobret i Korsør havn.
SØHESTEN og MS 2 - Erobret i Kalundborg havn.
 

Tre opmålingsskibe:

HEJMDAL *) - Delvist ødelagt på Holmen.
FREJA *) - Taget af tyskerne på Holmen.
TERNEN - Oplagt i Nuuk (Godthåb) på Grønland.

Andre enheder:

Kongeskibet DANNEBROG - Tilhørte Kongen - blev ikke rørt af tyskerne.
SKAGERAK *) - Taget af tyskerne på Holmen.
HEKLA og FYEN (Kaserneskibe) - Taget af tyskerne på Holmen.
SLEIPNER (Torpedotransportfartøj) - Erobret af tyskerne.
Dampbåd A - Sænket i Lunkebugten ved Taasinge.

Af flådens 59 patruljekuttere nåede 9 svensk territorium, mens resten blev taget af tyskerne.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Da Danmarks Flaade blev sænket, af F. H. Kjølsen, kommandørkaptajn, H. Hagerups Forlag, København, 1945

&

Flådens Oprør, af Per Wessel Tolvig (red.), Marinehistoriske Skrifter, København, 1953

&

Flådens skibe 1950, af R. Steen Steensen, Det Schønbergske Forlag, København, 1950

&

Flaadens skibe den 29. august 1943, og deres senere skæbne, af R. Steen Steensen, artikel i Tidsskrift for Søvæsenet, 1953

&

Flådens skibe og fartøjer 1945-1995, af Gunnar Olsen og Svenn Storgaard, Marinehistoriske skrifter,  København 1998 (ISBN 87-87720-13-2)

&

Operation K N U, Den danske flåde 29. august 1943, af Hans Chr. Bjerg, Tidsskrift for Søvæsen, nr. 1, 1983

&

Orlogsværftets Særberetning vedrørende Tiden fra 29. august 1943 til 31. marts 1944.

&

Søværnet og dets personel 1940-45, af Hans Chr. Bjerg, Tidsskrift for Søvæsen nr. 1, 1998

&

Søværnets vilkår og virke under den tyske besættelse april 1940 til august 1943, af S. S. v. F. Kieler, artikel i Tidsskrift for Søvæsen nr. 1 og 2, 1993

&

Vore undervandsbåde gennem 50 år (1909-1959), af R. Steen Steensen, Munksgaards forlag, København, 1960

 

Der mangler klart forskning i de tyske bestræbelser på at hæve de danske skibe efter 29. august 1943.
I sær en gennemgang af de tyske arkiver vil kunne bringe lys over nye aspekter af denne del af besættelsestidens historie.

 

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: 4. marts 2003

Denne side er oprindeligt udgivet: 20. oktober 2002

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger