US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20054Hæren testede ABSALON

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Hæren testede ABSALON:

Det fleksible støtteskib ABSALON

ABSALON ses her i gang med søprøver i september 2004.
(Foto: Søværnet)

Skibet er ladet med...

I et samarbejde med Hærens Operative Kommando og Hærens Kampskole har støtteskibet ABSALON nu også gennemført nogle af de planlagte tests som transportskib.

I november og januar gennemførtes test af ABSALONs nye muligheder for at yde direkte transportstøtte til Hæren, da man først fragtede en let opklaringseskadron tilbage til Bornholm og senere gennemførte ombord-tagning af tunge køretøjer.

Af Johnny E. Balsved

Inden ABSALON overhovedet nåede at hejse kommando, 10. januar 2005, var et omfattende testprogram allerede i fuld gang. Et testprogram der skal sikre skibet fuld operativ status i 2007.

I november 2004 og januar i år gennemførtes i et samarbejde med Hærens Operative Kommando og Hærens Kampskole bl.a. nogle af de planlagte tests af skibet evne som transportskib for Hærens enheder.

Opklaringseskadron til Bornholm

Første del af denne test udgik fra Fredericia i starten af november måned, kun ganske få dage efter ABSALON var blevet afleveret til Søværnet.

Her kunne skibschefen, kommandørkaptajn Per Starklint, byde  den bornholmske 1. lette opkla-ringseskadron velkommen ombord.

Bornholmerne skulle bruges til at prøve skibets transportkapacitet af i praksis.

Over 50 køretøjer og en række påhængsvogne blev kørt om bord sammen med 70 soldater, som blev sejlet hjem til Bornholm efter to ugers øvelse i Jylland.

Den slags operationer har søværnet aldrig selv kunnet udføre før, men dette er netop en af opgaverne for de nye støtteskibe.

Kommandørkaptajn
Per Starklint,
chef for
ABSALON

Tilmed skal det nye skib kunne løse en række andre både militære og humanitære opgaver når det engang i 2007 bliver helt klar til at rykke ud til verdens brændpunkter.

Udover at transportere soldater og materiel, så skal det også kunne virke som kommandoskib for en større operation i stil med aktionen i Irak. Fra skibet skal en ledelsesstab således kunne styre slagets gang.

Der gøres klar til ombordstigning på ABSALON.
(Foto: Per Amnitzbøl Rasmussen, billede udlånt fra HOK)

1. Lette Opklaringseskadron fra Bornholm kørte ombord med over 50 køretøjer
og 70 soldater.
(Foto: Per Amnitzbøl Rasmussen, billede udlånt fra HOK)

Så var der booket på flexdækket og klar til afgang.
(Foto: Per Amnitzbøl Rasmussen, billede udlånt fra HOK)

Lastning og surring af det tunge grej

Den næste test i januar måned skulle bl.a. andet teste læsserampen og skibets stabilitet ved lastning og losning af tunge køretøjer.

Forsøget med lastning af pansrede køretøjer foregik ved hjælp af en LEOPARD 2 A5 kampvogn og to SISU-køretøjer. Formålet var at teste den store læsserampes styrke ved ombord –og frakørsel, samt surringsgrejets anvendelse.

En del af testen var at afklare, om læsserampen "vipper ned", når kampvognen forlader den og kører ind på flexdækket. Søværnet ønskede desuden at afprøve, hvordan skibets krængningsstabilitet eventuelt påvirkes, når så tungt et køretøj kører om bord.

Leopard 2 A5 kampvognen, vægt 52 tons, kører over læsserampen.
(Foto: Major S. Madsen ØVLSEK/ST/HOK, billede udlånt fra HOK)

Den tunge Leopard kampvogn surres på flexdækket.
(Foto: Major S. Madsen ØVLSEK/ST/HOK, billede udlånt fra HOK)

Under afprøvningen kunne man ikke mærke vibrationer ved kampvognens kørsel på flexdækket. Surringsgrejet blev afprøvet forskellig steder og heller ikke her, var der problemer.

Den sidste afprøvning foregik med to SISU-køretøjer, hvor der var heller ikke noget at mærke.

I alt var det en positiv chef for ABSALON, kommandørkaptajn Per Starklint, som glædede sig over at kunne melde enheden klar som transportskib til Søværnets operative Kommando.

En SISU kører over læsserampen på ABSALON.
(Foto: Major S. Madsen ØVLSEK/ST/HOK, billede udlånt fra HOK)

 Relaterede historier:

4Fotoserie ABSALON affyrer ESSM - 30/05/2008

4Missiltest på ESBERN SNARE - 24/04/2008

4Første skydning med 35 mm CIWS - 16/11/2007

4ABSALONs første torpedoskydning - 21/08/2007

4ABSALON endelig til søs - 18/08/2007

4ABSALON i færdig profil - 12/07/2007

4Aalborg "erobrer" ABSALON - 05/07/2007

4Århus adopterer ESBERN SNARE - 27/06/2007

4Støtteskibe forsinket - 18/05/2007

4Støtteskib snart operativt - 22/04/2007

4ABSALON slår revner - igen - 10/01/2007

4ABSALON som modelskib - 01/12/2006

4Fotoserie EH-101 tester ESBERN SNARE (2006) - 01/10/2006

4Fotoserie Støtteskibe i formationssejlads (2005) - 06/02/2006

4ESM system til ABSALON - 01/01/2006

4ABSALON i USA - 25/10/2005

4Kommandohejsning i ESBERN SNARE - 19/06/2005

4ESBERN SNARE afleveret - 18/04/2005

4L17 fik navnet ESBERN SNARE - 27/02/2005

4Hæren testede ABSALON - 24/02/2005

4Testsejladsen genoptaget - 11/02/2005

4ABSALON afbrød testsejlads - 19/01/2005

4ABSALON hejser kommando - 10/01/2005

4CIWS til Søværnet - 31/10/2004

4Søprøver med ABSALON - 11/10/2004

4Andet fleksible støtteskib søsat  - 23/06/2004

4Første fleksible støtteskib navngivet - 04/05/2004

4Første fleksible støtteskib søsat - 26/02/2004

4Støtteskib køllagt - 28/11/2003

4Søværnet bygger ny store fleksible støtteskibe - 08/07/2003

Kildehenvisninger:

"

Hærens Operative Kommando

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 24. februar 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger