US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20074Støtteskib snart operativt

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Støtteskib snart operativt:

Støtteskibene velegnet til internationale opgaver
- men først fra efteråret

Om godt tre måneder, 1. august, forventes støtteskibet ABSALON, ifølge planerne, som det første af Søværnets to nye støtteskibe at være teknisk klar og fuldt operativt.

Støtteskibet ABSALON ses her i foråret 2006

Støtteskibet ABSALON ses her i foråret 2006 efter installation af bl.a. satellitkommunikationsantennen (kuplen) på den midterste mast.
(Foto: Søværnet, 2. Eskadre)

Af Johnny E. Balsved

Ingen tvivl - de kommende støtteskibe af ABSALON-klassen er som skabt til internationale opgaver. Skibenes muligheder for at løse en mang-foldighed af opgaver gør dem særdeles velegnede - men først fra efteråret!

Om cirka 3 måneder, 1. august 2007, forventes støtteskibet ABSALON som det første af Søværnets to nye støtteskibe, ifølge planen, at være teknisk klar og fuldt operativt. Det andet, ESBERN SNARE, forventes at være fuldt operativ knapt et halvt år senere, 31. december 2007.

Teknisk men ikke operativt klar

Ifølge Søværnets Materielkommando/Forsvarets Materieltjeneste er arbejdsprocessen hen mod færdiggørelsen gået stort set efter planen, selv om der med et så helt nyt projekt naturligvis har været forhindringer og forsinkelser undervejs.

Revner i masterne er nu udbedret på ABSALON, og ESBERN SNARE er netop nu i gang med samme "øvelse". Fejlen skyldes delvis svejsninger, men også at der i installationsfasen er sket mange ændringer i mængden og typen af sensorer, der skulle installeres på masterne.

ABSALON skulle således forventes at være teknisk klar som planlagt, men det vil nok være mere tvivlsomt, om skibet også kan meldes operativt klar 1. august. Der mangler ganske enkelt for mange væsentlige installationer for at kunne afprøve skibet i operativ henseende.

Installationer og søprøver

Rigtige søfolk har det bedst, når et skib er til søs, og sådan har det også været for besætningerne om bord på støtteskibene, men der har været for få dage til søs, og alt for mange og lange dage liggende ved flådestatio-nerne, nu de Operative Logistiske Støtteelementer i henholdsvis Korsør og Frederikshavn.

Men sejlads er det dog blevet til, søprøver, dvs. testning af skibets egnet-hed under forskellige vejr, sø- og temperaturforhold. Der er blevet sejlet syd for Ækvator, til USA, flåderevy i England og helikoptertræning, både i danske farvande og omkring Færøerne, samt besøg i blandt andet St. Petersborg.

Vurderingerne fra alle sider har tilsyneladende været, at der er tale om et godt søskib, der vil kunne løse sine opgaver i næsten al slags vejr.

Men ét er et søkort at forstå, noget andet et skib at føre, sådan siger et gammelt ordsprog. Det kunne vel med rette også omskrives til, at ét er et skib at konstruere, noget andet er at få det til at fungere!

Et skib, og specielt ikke et nykonstrueret skib, som et støtteskib, er ikke nogen hyldevare, så meget skal fortsat tilrettes, installeres osv., inden de er klar til at blive udsendt på en international mission.

Støtteskibet ESBERN SNARE under SHOL (Ship Helikopter Operation Limits)

Støtteskibet ESBERN SNARE i frisk sø under Ship Helikopter Operation Limits (SHOL - eller "skib/helikopter operationsbegrænsninger")
ved Færøerne i efteråret 2005.
(Foto: Søværnet, 2. Eskadre)

Våbenplatformen næsten klar

Allerede ved søsætningen var skibene blevet udstyret med den nye 127 mm kanon, officielt benævnt 127 mm Maskinkanon M/02 LvSa. Begge en-heder har gennemført skydninger med kanonen. Teknikken fungerede til-syneladende efter hensigten.

Nærforsvaret i form af 12,7 mm tungt maskingevær og Stinger-missiler var også på plads fra starten.

På den store våbenplatform midtskibs blev opsat containere til HARPOON og Sea Sparrow missiler, men dette var vel mest at betragte som et forsøg, eller en udstillingsplatform. Missilerne har næppe kunne anvendes eller testes, da store dele af ildledelsessystemerne endnu ikke er monteret.

Der mangler derfor en endelig våbentest af missilsystemerne mm., når radar, ildledelse og operationsrum er færdigmonteret.

Våbendækket på støtteskibet ABSALON

Våbendækket på støtteskibene, her ABSALON, rummer allerede container-moduler med HARPOON, bagerst, og ESSM (Evolved SeaSparrow) missilerne.
(Foto: Søværnet)

De synlige mangler

Set udefra er det også tydeligt, at der mangler væsentlige installationer, før skibet vil være blot teknisk klar.

For og agter mangler således at blive installeret de to 35 mm CIWS (Close-In-Weapon-Systems) hurtigskydende kanoner, der har fået den danske be-tegnelse 35 mm Maskinkanon M/04 LvSa.

Ud over de manglende 35 mm CIWS, er der også andre meget væsentlige og synlige mangler på støtteskibene, der forhindrer deres deltagelse i internationale missioner, ikke mindst manglen på ildledelses- og varslings-systemer.

På den forreste mast mangler såle-des den store overvågningsradar Thales SMART-S Mk 2, der ikke mindst skal kunne holde "styr" på luftrummet omkring skibet.

På agterste mast mangler endvidere at blive installeret en Terma over-vågningsradar, der i øvrigt er identisk med den type, som også skal installeres på de ny inspektionsskibe.

De "usynlige" installationer

Når det udvendig er på plads, er det tid til også at få de mere "usynlige" installationer på plads.

Installationerne af de sidste våben- og sensorsystemer gør det muligt at få færdiggjort nervecentret i hele skibet, selve operationsrummet, eller O-rummet.

Først når dette er på plads og testet, og våbensystemerne afprøvet mm., kan vi karakterisere ABSALON som en operativ enhed, der er klar til at løse de stillede opgaver.

Så vidt vides mangler der også fort-sat at blive installeret antiubådstor-pedoer, MU90, på skibet, men dette vil formentlig ske i den sidste instal-lationsperiode.

Den stævnmonterede Atlas sonar er allerede installeret på begge skibe, og den er formentlig allerede afprø-vet, dog uden brug af det overordne-de kommandosystem.

Vellykket RAS

De to støtteskibe har nok brugt man-ge timer langs kajen i enten Korsør eller Frederikshavn, men det er dog også blevet til en del timer til søs.

I 2006 kunne ESBERN SNARE med succes gennemføre en RAS (Reple-nishment at Sea) operation, dvs. en genforsyning med olie til søs.

En operation der er væsentlig for, at de to skibe vil kunne holdes i søen længst muligt.

Hæren har også været med

Støtteskibe har da også flere gange vist, at de kan støtte både Hæren og Flyvevåbnet.

Adskillige gange har både lette og tunge køretøjer fra Hæren fået trans-port med støtteskibene i forbindelse med forskellige øvelser.

Leopard 2A5 kampvogne med en vægt 52 tons var ingen særlig forhindring for disse skibe.

Kommunikationssystemerne har også været testet, og det lykkedes via satellit at få kontakt med de danske styrker i Kosovo.

35 mm Millennium ses her i en prototype.
(Foto:
Rheinmetal DeTec Group)

Antennen til SMART-S Mk 2 overvågningsradaren.
(Foto: Thales Group)

Et O-rum under klargøring.
(Foto: Steen K. Jensen, billeder fra
Flåden i Korsør)

ESBERN SNARE får monteret sin sonar på Fredericia værft i foråret 2006.
(Foto: Christer Storsveen, billeder fra
Flåden i Korsør)

Hæren tester kommunikations-systemerne om bord.

En Leopard 2A5 kampvogn, vægt 52 tons, kører over læsserampen.
(Foto: Major S. Madsen ØVLSEK/ST/HOK, billede udlånt fra HOK)

Fortsat helikoptertvivl

Indtil videre er støtteskibene udstyret med vel nok den største helikopter-platform i Danmark, men egentlig er der for tiden ikke noget at bruge den til.

Beslutningen om anskaffelsen af maritime helikoptere er udskudt, ligesom leveringen af seks TTT-helikoptere til Storbritannien betyder, at der for nærværende ikke findes danske helikoptere, der kan "støtte" støtte-skibene, og give den fornødne løftekapacitet.

En af Søværnets LYNX helikoptere kan naturligvis løse de rent overvågnings opgaver.

Fleksibel forvirring

Fra starten blev skibene betegnet som "fleksible støtteskibe", men dette blev senere forkortet til blot støtteskibe. En betegnelse der dog fortsat har lidt svært ved at slå igennem, selv i forsvaret, og så er det værd at huske på, at ABSALON-klassen ikke er egentlige kampskibe, men netop som betegnelsen antyder, et støtteskib.

Våbenplatformen virker imponerende, og er langt kraftigere end bevæbningen på de nuværende korvetter af NIELS JUEL-klassen. Men erstatningen for de snart tredive år gamle korvetter kommer først om cirka fem år, når de nye patruljeskibe formentlig kan meldes klar.

Nu er der vel ingen, der forventer, at den nuværende FN-opgave i Libanon vil være løst inden for kort tid, så måske ABSALONs første operative opgave om et lille halvt års tid bliver som bidrag til denne mission, og så er søsterskibet ESBERN SNARE måske klar til at afløse seks måneder senere.

De to søsterskibe af ABSALON-klassen samlet på Flådestation Frederikshavn

De to søsterskibe af ABSALON-klassen, med ABSALON nærmest, ses her for første gang samlet i Frederikshavn i foråret 2006.
(Foto:
OPLOG Frederikshavn)

|Til toppen

 Relaterede historier:

4Fotoserie ABSALON affyrer ESSM - 30/05/2008

4Missiltest på ESBERN SNARE - 24/04/2008

4Første skydning med 35 mm CIWS - 16/11/2007

4ABSALONs første torpedoskydning - 21/08/2007

4ABSALON endelig til søs - 18/08/2007

4ABSALON i færdig profil - 12/07/2007

4Aalborg "erobrer" ABSALON - 05/07/2007

4Århus adopterer ESBERN SNARE - 27/06/2007

4Støtteskibe forsinket - 18/05/2007

4Støtteskib snart operativt - 22/04/2007

4ABSALON slår revner - igen - 10/01/2007

4ABSALON som modelskib - 01/12/2006

4Fotoserie EH-101 tester ESBERN SNARE (2006) - 01/10/2006

4Fotoserie Støtteskibe i formationssejlads (2005) - 06/02/2006

4ESM system til ABSALON - 01/01/2006

4ABSALON i USA - 25/10/2005

4Kommandohejsning i ESBERN SNARE - 19/06/2005

4ESBERN SNARE afleveret - 18/04/2005

4L17 fik navnet ESBERN SNARE - 27/02/2005

4Hæren testede ABSALON - 24/02/2005

4Testsejladsen genoptaget - 11/02/2005

4ABSALON afbrød testsejlads - 19/01/2005

4ABSALON hejser kommando - 10/01/2005

4CIWS til Søværnet - 31/10/2004

4Søprøver med ABSALON - 11/10/2004

4Andet fleksible støtteskib søsat  - 23/06/2004

4Første fleksible støtteskib navngivet - 04/05/2004

4Første fleksible støtteskib søsat - 26/02/2004

4Støtteskib køllagt - 28/11/2003

4Søværnet bygger ny store fleksible støtteskibe - 08/07/2003

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Forsvarets Materieltjeneste, København

"

Forsvarskommandoen - Holmen, København

"

OPLOG Korsør - Operativt Logistisk Støttecenter Korsør

"

OPLOG Frederikshavn - Operativt Logistisk Støttecenter Frederikshavn

"

Søværnet, 2. Eskadre - Korsør

"

Søværnets operative Kommando, Århus

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 22. april 2007

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger