US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20054Testsejladsen genoptaget

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Testsejladsen genoptaget:

ABSALON ses her på sin første tur over Nordsøen.
(Foto: Søværnet)

Så går det atter sydover efter et ufrivilligt værftsophold

Det fleksible støtteskib ABSALON har genoptaget testsej-ladsen efter et ugelangt ufrivilligt værftsophold i England.

ABSALON måtte afbryde testsejladsen, da der i første omgang blev konstateret metalstøv i et gear, senere konstateredes også revner i nogle søkasser, hvorefter det blev nødvendigt at sætte skibet i dok til en nød-vendig reparation.

Af Johnny E. Balsved

Testsejladsen for Søværnets første fleksible støtteskib ABSALON kom ikke til at forløbe ganske som planlagt.

Under prøvesejladsen i Nordsøen kunne besætningen konstatere, at der var nogle ganske fine metalspåner i et oliefilter i gearet til den ene hovedmo-tor.

ABSALON blev derfor forlagt til Orkney øerne for at undersøge dette for-hold nærmere.

Revner i søkasserne

Udskiftningen af de slidte dele i gearet forløb planmæssig, men samtidig blev der konstateret revner i søkasserne i to af skibets ballasttanke i den forreste del af skibet.

Søkasserne anvendes til at fylde, henholdsvis tømme skibets ballasttanke, således at man kan justere skibets trim, dvs. skibets dybgang for og agter samt dets stabilitet.

Det kunne konstateres, at revnerne i søkasserne ikke kunne repareres, mens skibet lå i vandet, hvorfor det i slutningen af januar blev besluttet at doksætte ABSALON i Teesport.

Under doksætningen vil revnerne blive svejset og de øvrige søkasser efter-set før ABSALON igen søsættes og testsejladsen genoptages. Doksætnin-gen vil samtidig medføre at flere af de planlagte besøg under testsejladsen må udskyde.

ABSALON ses her på vej ind i dokken i Teesport i England.
(Foto: Søværnet)

Vejret drillede

Ikke kun det engelske tidevand, men også vejret drillede, og først 29. januar lykkedes det at få ABSALON i dokken i Teesport, fire dage senere end oprindelig planlagt.

Søkasserne er i princippet åbninger i skibsbunden, hvorigennem havvand til køling af bl.a. motorer suges ind. Revnerne er ikke kritiske for skibet, da søkasserne inde i skibet er omgivet af ballasttanke, der normalt også er vandfyldte.

Eksperter fra FORCE Institute i Lyngby var til stede og udtog stålprøver med henblik på nærmere laboratorieundersøgelse i løbet af natten. Allerede på et meget tidligt tidspunkt var resultatet klart. Revnerne skyldtes som ventet metaltræthed, forårsaget af de vibrationer, som skabes af vandturbulens i søkasserne, når skibet sejler med høj fart.

I samarbejde med Det norske Veritas, som oprindeligt har godkendt skibets konstruktion, er der blevet udarbejdet en ændring af søkassernes konstruktion, som skal reducere vibrationer inde i søkasserne. Herudover forstærkes stålstrukturen i søkasserne, så revnedannelser ikke længere skulle kunne opstå.

Det engelske skibsværft, som har fået til opgave at udføre arbejdet har kendskab til tilsvarende modifikationer af søkasser på engelske fregatter, som havde samme problemer.

Atter på vej sydover

7. februar var ABSALON kar til uddokning efter gennemførte reparationer, og målinger gennemført efter afgang har vist, at reparationen af søkasserne er udført tilfredsstillende.

Den resterende tid, inden skibet skal være tilbage i Danmark for installation af militært udrustning, tillader desværre ikke krydsning af Atlanterhavet som oprindeligt planlagt.

I stedet sejler skibet ned gennem den østlige del af Atlanten til ækvator, for senere på måneden at returnere til England, hvor London anløbes den 26. februar.

Undervejs er der planlagt anløb af Tenerife. Formålet er fortsat at få gennemprøvet skibet og indhøstet erfaringer.

ABSALON i dokken i Teesport i England.
(Foto: Søværnet)

 Relaterede historier:

4Fotoserie ABSALON affyrer ESSM - 30/05/2008

4Missiltest på ESBERN SNARE - 24/04/2008

4Første skydning med 35 mm CIWS - 16/11/2007

4ABSALONs første torpedoskydning - 21/08/2007

4ABSALON endelig til søs - 18/08/2007

4ABSALON i færdig profil - 12/07/2007

4Aalborg "erobrer" ABSALON - 05/07/2007

4Århus adopterer ESBERN SNARE - 27/06/2007

4Støtteskibe forsinket - 18/05/2007

4Støtteskib snart operativt - 22/04/2007

4ABSALON slår revner - igen - 10/01/2007

4ABSALON som modelskib - 01/12/2006

4Fotoserie EH-101 tester ESBERN SNARE (2006) - 01/10/2006

4Fotoserie Støtteskibe i formationssejlads (2005) - 06/02/2006

4ESM system til ABSALON - 01/01/2006

4ABSALON i USA - 25/10/2005

4Kommandohejsning i ESBERN SNARE - 19/06/2005

4ESBERN SNARE afleveret - 18/04/2005

4L17 fik navnet ESBERN SNARE - 27/02/2005

4Hæren testede ABSALON - 24/02/2005

4Testsejladsen genoptaget - 11/02/2005

4ABSALON afbrød testsejlads - 19/01/2005

4ABSALON hejser kommando - 10/01/2005

4CIWS til Søværnet - 31/10/2004

4Søprøver med ABSALON - 11/10/2004

4Andet fleksible støtteskib søsat  - 23/06/2004

4Første fleksible støtteskib navngivet - 04/05/2004

4Første fleksible støtteskib søsat - 26/02/2004

4Støtteskib køllagt - 28/11/2003

4Søværnet bygger ny store fleksible støtteskibe - 08/07/2003

Kildehenvisninger:

"

Søværnets operative Kommando, Aarhus.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 11. februar 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger