US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20054ABSALON i USA

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

ABSALON i USA:

Støtteskibet ABSALON imponerer amerikanerne på hjemmebane

Søværnets nyeste skib ABSALON vist frem for repræsen-tanter fra NATO, den amerikanske flåde og fra den amerikanske Kongres.

En fregat der kan transportere 54 køretøjer, som er i brug allerede 18 måneder efter det første stål blev skåret på Lindøværftet, som har en besætning på kun 100 mand og som bliver leveret til prisen er ikke hverdagskost.

Af Johnny E. Balsved

ABSALON i aftenstemning i Baltimore.

ABSALON i aftenstemning i Baltimore.
(Foto: Chris Maher, USA)

I Norfolk og Baltimore blev Søværnets nyeste skib ABSALON vist frem for repræsentanter fra NATO, den amerikanske flåde og fra den amerikanske Kongres.

Det er især den korte produktionstid, skibets fleksible anvendelses-muligheder og en relativ lav pris, der har vakt opsigt blandt de mange interesserede.

Den amerikanske flåde overvejer i øjeblikket en ny skibstype, som skal kunne operere i kystnære farvande og som dermed får nogle af de samme egenskaber som ABSALON har.

Gennemført i andet forsøg

Onsdag 19. oktober ankom Støtteskibet ABSALON til Norfolk, Virginia i USA, efter at have tilbagelagt en rejse på 6.662 sømil.

Denne tur med ABSALON er sidste del af en todelt klimatisk afprøvning af skibet. Turen begyndte 30. september i Frederikshavn og planlægges af-sluttet 6. november hvor skibet igen kommer til Flådestation Frederiks-havn.

Turen til bl.a. Norfolk og Baltimore skulle oprindelig være gennemført tid-ligere på året, men besøget blev aflyst, da forårets testsejlads blev forsin-ket på grund af tekniske problemer og de planlagte installationsarbejder.

Men i anden omgang lykkedes det at gennemføre det planlagte besøg i USA, og denne gang uden tekniske vanskeligheder.

Inden anløbet af Norfolk havde skibet sejlet igennem den Engelske Kanal og sydover forbi de Kanariske Øer ned til 10 grader nordlig bredde, hvorefter skibet satte kursen nordvest over mod Bermuda for et kortere anløb.

Lige siden den indledende planlægning af den klimatiske afprøvning har det været hensigten at fremvise skibet i USA. Formålet var at vise et eksempel på nogle af de nye operative enheder Forsvaret og søværnet anskaffer i forbindelse med den store omlægning af dansk forsvar, som finder sted i disse år.

Admiralsbesøg

Chefen for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Nils Wang var i forbindelse med opholdet i Norfolk ledsaget af Chefen for Koordinations-staben i Forsvarskommandoen, generalmajor Per Ludvigsen for at orientere om transformationen af Forsvaret for højtstående militære repræsentanter fra NATO og fra den amerikanske flåde.

I den forbindelse blev der gennemført briefing og rundvisning for blandt andet Chefen for US Second Fleet, viceadmiral Fitzgerald og repræsentanter for NATO Allied Command Transformation, herunder stabschefen general-løjtnant Maisonneuve og repræsentanter fra den amerikanske Joint Forces Command.

Under besøget i Baltimore modtog Chefen for Søværnets Operative Kom-mando en delegation fra den amerikanske kongres, herunder repræsen-tanter fra det amerikanske forsvarsudvalg.

Også denne delegation var synligt imponerede over ABSALON og hele tankegangen bag projektet.

ABSALON ved kaj i Baltimore

ABSALON ved kaj i Baltimore.
(Foto: Chris Maher, USA)

Opsigtsvækkende skib

Gæsterne har været imponeret - og med god grund. En fregat der er søgående halvandet år efter, at det første stål blev smedet, påkalder sig en hel del opmærksomhed.

Det er særligt den korte produktionstid, skibets mange anvendelses-muligheder og en forholdsvis lav pris, der vækker opsigt.

I den amerikanske flåde overvejer man lige nu en skibstype som ABSALON, der kan operere i kystnære farvande.

Forsvarsminister Søren Gade er i denne uge på besøg i USA.

I dag deltager han i et fremstød for dansk forsvarsmateriel-industri på ABSALON, der ligger til kaj i Baltimore havn. På skibet vil en række repræsentanter fra dansk industri fremvise en række af deres forsvars-relaterede produkter

 Relaterede historier:

4Fotoserie ABSALON affyrer ESSM - 30/05/2008

4Missiltest på ESBERN SNARE - 24/04/2008

4Første skydning med 35 mm CIWS - 16/11/2007

4ABSALONs første torpedoskydning - 21/08/2007

4ABSALON endelig til søs - 18/08/2007

4ABSALON i færdig profil - 12/07/2007

4Aalborg "erobrer" ABSALON - 05/07/2007

4Århus adopterer ESBERN SNARE - 27/06/2007

4Støtteskibe forsinket - 18/05/2007

4Støtteskib snart operativt - 22/04/2007

4ABSALON slår revner - igen - 10/01/2007

4ABSALON som modelskib - 01/12/2006

4Fotoserie EH-101 tester ESBERN SNARE (2006) - 01/10/2006

4Fotoserie Støtteskibe i formationssejlads (2005) - 06/02/2006

4ESM system til ABSALON - 01/01/2006

4ABSALON i USA - 25/10/2005

4Kommandohejsning i ESBERN SNARE - 19/06/2005

4ESBERN SNARE afleveret - 18/04/2005

4L17 fik navnet ESBERN SNARE - 27/02/2005

4Hæren testede ABSALON - 24/02/2005

4Testsejladsen genoptaget - 11/02/2005

4ABSALON afbrød testsejlads - 19/01/2005

4ABSALON hejser kommando - 10/01/2005

4CIWS til Søværnet - 31/10/2004

4Søprøver med ABSALON - 11/10/2004

4Andet fleksible støtteskib søsat  - 23/06/2004

4Første fleksible støtteskib navngivet - 04/05/2004

4Første fleksible støtteskib søsat - 26/02/2004

4Støtteskib køllagt - 28/11/2003

4Søværnet bygger ny store fleksible støtteskibe - 08/07/2003

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Søværnets operative Kommando, Aarhus.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 25. oktober 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger