US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20054Kommandohejsning i ESBERN SNARE

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Kommandohejsning i ESBERN SNARE:

Støtteskibet ESBERN SNARE

ESBERN SNARE ses her under søprøver i foråret 2005.
(Foto: Søværnet)

Støtteskibet ESBERN SNARE hejste kommando for første gang

Ligesom søsterskibet ABSALON, får ESBERN SNARE base-havn i Frederikshavn og indgår indledningsvis i 3. Eskadre, men i den fremtidige eskadrestruktur bliver de underlagt den nye 2. Eskadre

Esbern Snare var med til at skrive Danmarkshistorie, lige som vi i dag er med til at føje endnu et kapitel til flådens lange historie, sagde Chefen for Søværnets operative Kommando bl.a. i sin tale.

Af Johnny E. Balsved

Søværnet hejste fredag 17. juni 2005 kommando på ESBERN SNARE, det andet nye støtteskib af ABSALON-klassen.

Denne, skibets første kommando-hejsning, fandt sted ved en kort ceremoni på Flådestation Frederiks-havn.

Skibets første chef er kommandør-kaptajn Stig Meyer, der samtidig overtog kommandoen over sin 47 mand store besætning.

Forskelligartede opgaver

Kommandohejsning i ESBERN SNARE

Kommandohejsning i ESBERN SNARE.
(Foto: Søværnet)

Der var i forbindelse med kommandohejsningen en mindre ceremoni på Flådestation Frederikshavn, hvor Chefen for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Kurt Birger Jensen talte.

- "Esbern Snare var med til at skrive Danmarkshistorie, lige som vi i dag er med til at føje endnu et kapitel til flådens lange historie.

CH SOK holder tale ved kommandohejsningen

Chefen for Søværnets operative Kommando byder velkommen til Søværnets nyeste operative enhed.
(Foto: Søværnet)

ESBERN SNARE, der ligger her foran os er den tredje enhed i søværnet, der bærer dette navn. Forgængerne er henholdsvis Panserskonnerten ESBERN SNARE, der indgik i Flådens tal fra 1862 til 1923, og Fregatten ESBERN SNARE, der indgik i flådens tal fra 1954 til 1965.

Panserskonnerten ESBERN SNARE gjorde tjeneste i hele 61 år, foruden som panserskonnert også som torpedobåd, depotskib og skoleskib.

Panserskonnerten havde således mange forskelligartede opgaver – ganske som det også er hensigten med nutidens støtteskibe.

Støtteskibene vil med deres fleksibilitet kunne dække et bredt spektrum af alliancens opgaver som bl.a. omfatter:

  • Terrorbekæmpelse

  • Konfliktforebyggelse

  • Fredsskabelse

  • Fredsbevarelse

  • Humanitære opgaver."

Netværksbaserede operationer

Ligesom søsterskibet ABSALON, får ESBERN SNARE basehavn i Frederiks-havn og indgår indledningsvis i 3. Eskadre, men både ABSALON og ESBERN SNARE vil i den fremtidige eskadrestruktur blive underlagt søværnets nye 2. Eskadre, der primært vil blive pålagt opgaver i relation til deltagelse i internationale operationer.

Støtteskibene vil – sammen med de fremtidige patruljeskibene – også blive de naturlige omdrejningspunkter for den fortsatte udvikling af søværnets operative virke og ikke mindst være et tydeligt bevis på søværnets tilpasning til netværksbaserede operationer.

 Relaterede historier:

4Fotoserie ABSALON affyrer ESSM - 30/05/2008

4Missiltest på ESBERN SNARE - 24/04/2008

4Første skydning med 35 mm CIWS - 16/11/2007

4ABSALONs første torpedoskydning - 21/08/2007

4ABSALON endelig til søs - 18/08/2007

4ABSALON i færdig profil - 12/07/2007

4Aalborg "erobrer" ABSALON - 05/07/2007

4Århus adopterer ESBERN SNARE - 27/06/2007

4Støtteskibe forsinket - 18/05/2007

4Støtteskib snart operativt - 22/04/2007

4ABSALON slår revner - igen - 10/01/2007

4ABSALON som modelskib - 01/12/2006

4Fotoserie EH-101 tester ESBERN SNARE (2006) - 01/10/2006

4Fotoserie Støtteskibe i formationssejlads (2005) - 06/02/2006

4ESM system til ABSALON - 01/01/2006

4ABSALON i USA - 25/10/2005

4Kommandohejsning i ESBERN SNARE - 19/06/2005

4ESBERN SNARE afleveret - 18/04/2005

4L17 fik navnet ESBERN SNARE - 27/02/2005

4Hæren testede ABSALON - 24/02/2005

4Testsejladsen genoptaget - 11/02/2005

4ABSALON afbrød testsejlads - 19/01/2005

4ABSALON hejser kommando - 10/01/2005

4CIWS til Søværnet - 31/10/2004

4Søprøver med ABSALON - 11/10/2004

4Andet fleksible støtteskib søsat  - 23/06/2004

4Første fleksible støtteskib navngivet - 04/05/2004

4Første fleksible støtteskib søsat - 26/02/2004

4Støtteskib køllagt - 28/11/2003

4Søværnet bygger ny store fleksible støtteskibe - 08/07/2003

Kildehenvisninger:

"

Søværnets Materielkommando, København og Søværnets operative Kommando, Aarhus.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 19. juni 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger