US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20054ABSALON hejser kommando

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

ABSALON hejser kommando:

Orlogsvimplen på plads som det synlige bevis på, at ABSALON nu har hejst kommando og opnået operativ status.
(Foto: Chefsergent Claus J. Gustafsen, Flådestation Frederikshavn)

ABSALON er nu en operativ enhed

Søværnets nyeste og største skib, det første fleksible støtteskib, hejste i dag kommando for første gang

10. januar 2005 hejste det fleksible støtteskib ABSALON kommando ved en ceremoni på Flådestation Frederikshavn og markerede dermed over-gangen til operativ status.

Foran venter dog nogle års indøvelse og træning af de forskellige roller som skibet skal kunne løse, en opgave der forventes afsluttet med udgangen af 2007.

Af Johnny E. Balsved

Ved en ceremoni på Flådestation Frederikshavn overgav chefen for Søvær-nets Operative Kommando, kontreadmiral Kurt Birger Jensen kommandoen til ABSALONs chef kommandørkaptajn Per Starklint. Herunder udtalte kontreadmiralen blandt andet:

Dagen i dag, mandag den 10. januar 2005, vil indgå som en mærkedag i publikationen Søværnets Mærkedage, som er oversigten over minde-værdige dage i den danske Flådes historie siden grundlæggelsen den 10. august 1510.

Dagen i dag er nemlig dagen, hvor vi hejser kommando i Flådens nyeste og hidtil største enhed – støtteskibet ABSALON, sagde admiralen, og fortsat-te.

En ny æra

Selve tilblivelsen af ABSALON vil jeg karak-terisere som en teknologisk triumf og et symbol på hvad dansk skibsbygning og knowhow kan præstere.

En sådan præstation har kun været mulig gennem en enestående indsats af Søværnets Materiel-kommando i et tæt samarbejde med bygge-værftet.

Første stålplade blev skåret af Forsvarschefen den 30. april 2003, navngivning blev foretaget af Hendes Majestæt Dronningen den 4. juni 2004 ved en ceremoni på Lindø.

Og endelig den 19. oktober 2004 godkendte Søværnets Materielkommando skibet til at indgå i Flådens tal, og det kunne overdrages til Søværnets Operative Kommando.

Ved kommandohejsningen i dag tager søværnet fat på en ny æra.

Støtteskibene er de første enheder i rækken af tiltrængte fornyelser i søværnet og vil blive fulgt af Patruljeskibe, Inspektionsfartøjer, Standard-fartøjer Mk I og II samt maritime helikoptere til brug ombord på Støtteskibene og Patrulje-skibene.

Chefen for Søværnets
operative Kommando,
kontreadmiral
Kurt Birger Jensen.

Kommandørkaptajn
P. Starklint, chefen for
ABSALON

Kommandohejsningen i dag er dermed ikke udelukkende kommandohejs-ning på et skib, men også den første på en skibstype – og som sagt også den første i det nye søværn.

Travle år forude

For den nyeste af Søværnets operative enheder ligger nogle travle år forude, for at kunne løse de alsidige opgaver, der er hensigten med de nye fleksible støtteskibe.

ABSALONs første opgave bliver en klimatisk afprøvning i perioden 15. januar – 7. marts, hvor skibet testes i sejlads i det nordlige Atlanterhav og i sejlads under tropiske forhold.

Under denne sejlads vil ABSALON bl.a. besøge Canada, USA, Portugal, England og Norge, ligesom Ækvator vil blive passeret.

Der forventes herefter en trinvis godkendelse af ABSALONs øvrige roller, indledningsvis medio 2005 for opgaver i relation til Logistik rollen, ultimo 2005 for Hospitalsskibsrollen og fuldt operativ status ultimo 2007 i forbindelse med Stabs- og Kommandoskibsrollen.

ABSALON vil til den tid kunne yde operationsstøtte i fuldt omfang, dvs. kunne stille kommando- og kontrolfaciliteter til rådighed for en udefra kommende stab, samt forsvare sig selv og andre i fuldt planlagt omfang.

Ikke kun til Søværnet

ABSALON og søsterskibet L17 (navngivningen finder sted 25. februar) er samtidig de første skibe, der ikke alene tilgodeser søværnets egne krav, men også i byggeprocessen har inddraget ønsker og behov fra de øvrige værn.

Enhederne vil således efter færdiginstallation kunne stille kommando-faciliteter til rådighed for stabe uanset værnstilknytning, de vil kunne transportere materiel og personel og vil også kunne udstyres med et containeriseret hospitalssystem, der vil kunne deployeres til indsættelse overalt i verden.

ABSALON har allerede afprøvet transportrollen ved 4. – 5. november at transportere 1. Lette Opklaringseskadron med over 50 køretøjer og 82 soldater fra Fredericia til Rønne, samt så sent som i sidste uge ombordtaget en Leopard kampvogn.

Også humanitære opgaver

Dermed vil støtteskibene med deres iboende fleksibilitet blive i stand til at beherske NATOs fulde spektrum af opgaver, som bl.a. omfatter:

  • Terrorbekæmpelse

  • Konfliktforebyggelse

  • Fredskabelse

  • Fredbevarelse

  • Humanitære opgaver

Det drejer sig altså om støtteskibe, der er fleksible, helstøbte maritime kapaciteter, der kan indgå i Regeringens og Forsvarets værktøjskasse til indsættelse når og hvor behovet opstår.

For så vidt angår de humanitære opgaver sættes skibets fremtidige muligheder i perspektiv af den tragiske naturkatastrofe i Sydøstasien den 26. december.

Støtteskibene vil fuldt operative kunne deployeres til et givet katastrofe-område og indsættes enten som militært hospitalsskib eller som en meget fleksibel platform for indsættelse af nødhjælp ved hjælp af bl.a. maritime helikoptere og indsatsfartøjer.

ABSALON ses her umiddelbart inden sit første anløb af Flådestation Korsør, til venstre stationsfartøjet ALSIN og Storebæltsbroen til højre.
(Foto: Søværnet)

 Relaterede historier:

4Fotoserie ABSALON affyrer ESSM - 30/05/2008

4Missiltest på ESBERN SNARE - 24/04/2008

4Første skydning med 35 mm CIWS - 16/11/2007

4ABSALONs første torpedoskydning - 21/08/2007

4ABSALON endelig til søs - 18/08/2007

4ABSALON i færdig profil - 12/07/2007

4Aalborg "erobrer" ABSALON - 05/07/2007

4Århus adopterer ESBERN SNARE - 27/06/2007

4Støtteskibe forsinket - 18/05/2007

4Støtteskib snart operativt - 22/04/2007

4ABSALON slår revner - igen - 10/01/2007

4ABSALON som modelskib - 01/12/2006

4Fotoserie EH-101 tester ESBERN SNARE (2006) - 01/10/2006

4Fotoserie Støtteskibe i formationssejlads (2005) - 06/02/2006

4ESM system til ABSALON - 01/01/2006

4ABSALON i USA - 25/10/2005

4Kommandohejsning i ESBERN SNARE - 19/06/2005

4ESBERN SNARE afleveret - 18/04/2005

4L17 fik navnet ESBERN SNARE - 27/02/2005

4Hæren testede ABSALON - 24/02/2005

4Testsejladsen genoptaget - 11/02/2005

4ABSALON afbrød testsejlads - 19/01/2005

4ABSALON hejser kommando - 10/01/2005

4CIWS til Søværnet - 31/10/2004

4Søprøver med ABSALON - 11/10/2004

4Andet fleksible støtteskib søsat  - 23/06/2004

4Første fleksible støtteskib navngivet - 04/05/2004

4Første fleksible støtteskib søsat - 26/02/2004

4Støtteskib køllagt - 28/11/2003

4Søværnet bygger ny store fleksible støtteskibe - 08/07/2003

Kildehenvisninger:

"

Søværnets operative Kommando, Aarhus.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 10. januar 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger