US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20044Første fleksible støtteskib navngivet

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Første fleksible støtteskib navngivet:

L16 ABSALON ses her på værftet umiddelbart inden navngivningen.
(Foto: Per Rasmussen, Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste)

ABSALON blev navnet
på det første af de to fleksible støtteskibe

Ved en officiel ceremoni 4. juni 2004  kl. 1130 på Odense Staalskibsværft Lindø ved Odense navngavn HM Dronningen det første af de to nye fleksible støtteskibe.

25. februar i år blev det første fleksible støtteskib søsat, og de næste tre år skal anvendes til at gøre skibet fuldt operativt.

Historisk set har man jo nu mulighed for at gisne om, at det næste skib i rækken vil få navnet ESBERN SNARE, men det kan dog først bekræftes om et par måneder.

Af Johnny E. Balsved

Klokken talje (10) i formiddags ankom Dronning Margrethe II med konge-skibet DANNEBROG til Odense, hvor de fleksible støtteskibe bliver bygget.

Det første af de to skibe er sat i vandet, og fra i dag hedder skibet ABSALON.

Dronningen foretog navngivningen, der officielt fore-gik ved, at majestæten afslørede skibets navn og våbenskjold.

Med to nye fleksible Støtteskibe står Søværnet langt bedre rustet til at løse internationale opgaver.

Skibene bliver de største krigsskibe i Norden, og vil kunne tilpasses til at klare en lang række operationer fra kommandoplatform over troppetransport til hospi-talsskib.

Under udformningen af designet skete der store æn-dringer i forhold til det oplæg, som blev vedtaget ef-ter Forsvarskommissionens oplæg i 1998.

De kommende brugere i søværnet blev nemlig taget grundigt med på råd.

I et år frem til november 2002 gennemførte bygherren, Søværnets Materiel Kommando og værftet, Odense Stålskibsværft/Lindø, en lang række model-forsøg og tilpassede løbende tegningerne.

Da det første stål blev skåret på Lindøværftet var det symbolsk forsvars-chefen, general Jesper Helsø, der trykkede på knappen. Og lige så sym-bolsk deltog Mærsk McKinney Møller selv ved begivenheden den 30. april 2003 - ligesom alle de høje herrer deltog ved dagens navngivning.

Tredje danske orlogsfartøj med dette navn

Det nye fleksible støtteskib bliver det tredje skib i Søværnet, der bærer navnet ABSALON, opkaldt efter biskoppen, der nok er mest kendt som Københavns grundlægger.

Det er mere end 800 år siden biskop Absalon døde. Men han satte sit præg og grundlagde blandt andet København, og flere flådefartøjer har tidligere båret det stolte navn.

Panserskonnerten ABSALON
(1862-1908)
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

Den første ABSALON var en panser-skonnert, der blev indkøbt i England og ankom til København i 1862 sammen med søsterskibet ESBERN SNARE (1862-1923), Esbern Snare var iøvrigt bror til biskop Absalon.

Næste ABSALON i Søværnets tjeneste blev et inspektionsskib, der tidligere havde gjort tjeneste i Fyr- og Vager-væsenet under navnet LØVENØRN, men som i 1910 overgik til Søværnet.

Her gjorde skibet tjeneste fra 1911 til 1920, hvor det gik tilbage til Vager-væsenet.

Yderligere tre vager og inspektionsfartøjer under Fyr- og Vagervæsenet har desuden båret navnet ABSALON siden 1910.

Biskop Absalon

Da Kong Valdemar i 1167 tildelte Biskop Absalon magten over Køben-havn, bestod byen ikke af andet end en samling lerklinede hytter ved Øresund.

Under Absalons virke blev byen imidlertid forvandlet til en vigtig militær-post, hvis stenfort sørgede for at holde de vendiske sørøvere væk. De havde længe hærget i området, så fortet sikrede byens fremtidige vækst.

Fortet blev startskuddet til en udvidelse af byen, som stadig er i gang den dag i dag. København blev til et blomstrende handelscentrum og et vigtigt knudepunkt på ruten fra Roskilde til Skåne.

Det tætteste på et billede af biskop Absalon, er Vilhelm Bissens statue her på Højbro Plads. På soklen om-tales Absalon som en modig strids-mand, parat til angreb med øksen i hånd.

Den stærke krigsherre skuer over mod Slotsholmen, hvor Absalon byggede en borg og grundlagde København i 1167.

Resterne af borgen kan stadig ses i kældrene under det nuværende Christiansborg.

Absalon huskes også for sit togt mod Venderne, hvor han ødelagde afguden Svantevit.

Absalon var en veluddannet mand. Han blev født i 1128 af en magtfuld sjællandsk familie, der havde nære forbindelser til monarkiet.

Han døde i 1201 og ligger begravet i familieklostrets kirke i Sorø.

Et skib rustet til fremtidens opgaver

Forsvarets nye fleksible støtteskibe kan på grund af det 900 kvadrat-meter store flexdæk indrettes til mange forskellige typer af opera-tioner.

- Faktisk viser en intern analyse, at skibene vil kunne bruges til langt flere opgaver, end man fra starten havde regnet med. Eksempelvis kommando-skib, til indsættelse af landstyrker, til en form for hospitals-skib eller til narkotikabekæmpelse, fortæller viceadmiral Tim Sloth Jørgensen, stabschef i Forsvars-kommandoen.

Viceadmiralen peger samtidig på, at navngivningen af det første fleksible støtteskib vil være en dåb i mere end én forstand.

- Det fleksible støtteskib er nemlig på mange måder det første konkrete tegn på, hvordan det danske forsvar bliver i fremtiden.

Det vil blive velbevæbnet og fleksi-

Orlogsflaget sættes på ABSALON.
(Foto: Per Rasmussen, Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste)

belt og vil på kort tid kunne indsættes næsten, hvor det skal være i ver-den. Uanset om missionen kaldes fredsskabende, fredsbevarende eller decideret skarp.

Inden navngivningen skulle de to nye skrueaksler og skruer monteres.
(Foto fra Forsvarets TV og Mediecenter)

 Relaterede historier:

4Fotoserie ABSALON affyrer ESSM - 30/05/2008

4Missiltest på ESBERN SNARE - 24/04/2008

4Første skydning med 35 mm CIWS - 16/11/2007

4ABSALONs første torpedoskydning - 21/08/2007

4ABSALON endelig til søs - 18/08/2007

4ABSALON i færdig profil - 12/07/2007

4Aalborg "erobrer" ABSALON - 05/07/2007

4Århus adopterer ESBERN SNARE - 27/06/2007

4Støtteskibe forsinket - 18/05/2007

4Støtteskib snart operativt - 22/04/2007

4ABSALON slår revner - igen - 10/01/2007

4ABSALON som modelskib - 01/12/2006

4Fotoserie EH-101 tester ESBERN SNARE (2006) - 01/10/2006

4Fotoserie Støtteskibe i formationssejlads (2005) - 06/02/2006

4ESM system til ABSALON - 01/01/2006

4ABSALON i USA - 25/10/2005

4Kommandohejsning i ESBERN SNARE - 19/06/2005

4ESBERN SNARE afleveret - 18/04/2005

4L17 fik navnet ESBERN SNARE - 27/02/2005

4Hæren testede ABSALON - 24/02/2005

4Testsejladsen genoptaget - 11/02/2005

4ABSALON afbrød testsejlads - 19/01/2005

4ABSALON hejser kommando - 10/01/2005

4CIWS til Søværnet - 31/10/2004

4Søprøver med ABSALON - 11/10/2004

4Andet fleksible støtteskib søsat  - 23/06/2004

4Første fleksible støtteskib navngivet - 04/05/2004

4Første fleksible støtteskib søsat - 26/02/2004

4Støtteskib køllagt - 28/11/2003

4Søværnet bygger ny store fleksible støtteskibe - 08/07/2003

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 4. juni 2004

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger