US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20054Armering til LYNX

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Armering til LYNX:

Nu skal Søværnets LYNX helikoptere kunne slå igen

LYNX helikopteren kan i år fejre 25 års jubilæum som den flyvende arbejdsplatform i Søværnet - og den skal fortsat flyve en del år endnu, nu også i armeret udgave.

Medens forsvarets fortsat overvejer hvilke maritime helikoptere, der skal anskaffes til brug i støttefartøjerne og de nye patruljefartøjer, sker der både armering og levetidsforlængelse af de 25 år gamle LYNX helikoptere.

Armeringen skal give helikopteren øgede muligheder under internationale operationer, både til selvforsvar, men også til bekæmpelse af mindre mål.

Af Johnny E. Balsved

Westland LYNX'en om bord på ABSALON

Westland LYNX helikopteren (S-191) er her fotograferet om bord på
støtteskibet ABSALON ved Flådestation Korsør.
(Foto: Johnny E. Balsved)

I forbindelse med medaljeoverrækkelse til fire besætningsmedlemmer fra Søværnets Helikoptertjeneste i juni om bord på støtteskibet ABSALON orienterede Chefen for Søværnets operative Kommando, kontreadmiral Kurt Birger Jensen, også om LYNX fortsatte tjeneste i Søværnet.

Det mest bemærkelsesværdige var nok, at det nu er besluttet at bevæbne helikopteren, således at den vil være bedre egnet til at deltage i fremtidige internationale operationer.

Ikke mindst deployeringen af en LYNX helikopter til Middelhavet, som en del af operation ACTIVE ENDEAVOUR i 2004, afslørede behovet for en frem-tidig bevæbning af LYNX'en.

Øgede muligheder

Flyvematerielkommandoen, der står for helikoptervedligeholdelsen af Søværnets helikoptere, har derfor iværksat anskaffelse af i første omgang to sæt installationer til brug for tunge maskingeværer til helikopterne.

Installationerne omfatter ikke kun en affutage til brug i begge sidedøre på LYNX'en, men også armerede sæder til besætningen. Desuden skal gulvet i helikopterne armeres for bedre at beskytte besætningen mod fx. håndvå-benild fra jorden.

Det må formodes, at den fremtidige bevæbning kommer til af bestå af to styks 12,7 mm tungt maskingevær M/50, der allerede er standardvåben på Søværnets skibe.

Anskaffelsen af affutager og den øvrige armering forventes afsluttet i inde-værende år, således at de første to armerede LYNX helikoptere må forven-tes at være operative i løbet af 2006.

Det fremgår ikke, hvorvidt der også skal foretages armering på de reste-rende seks af Søværnets i alt otte LYNX helikoptere.

Armeringen vil give helikopteren øgede muligheder, ikke kun for at kunne beskytte sig selv, men også øge dens muligheder i forbindelse med inter-nationale operationer, hvor bevæbningen vil give den mulighed for bekæmpelse af mindre mål, herunder hurtiggående speedbåd mm.

Udsigten henover løbet på tungt maskingevær M/50

Måske den fremtidige udsigt gennem kabinedøren fra LYNX helikopteren,
henover løbet på et 12,7 mm tungt maskingevær M/50?
(Foto: Søværnet)

Uddannelse i natflyvning

Men det er ikke kun helikopterne, der moderniseres. I løbet af efteråret tages fat på en yderligere ekstrauddannelse af piloterne

Helikopterredningsaktioner om natten er normalt forbeholdt Flyvevåbnets redningseskadrille, men erfaringer fra bl.a. Nordatlanten, hvor folkene på inspektionsskibene ofte står alene med problemerne, går Søværnet nu i gang med at uddanne deres helikopterpiloter til bedre at kunne udføre redningsaktioner om natten.

Helikopterne er ikke udstyret med auto-hoover, der gør det muligt for piloterne at hænge over det samme sted i længere tid, og i mørket kan det svært at orientere sig, hvilket kan føre til at helikopteren driver.

Nu skal piloterne derfor lære at holde helikopteren helt stille og orientere sig efter skummet på bølgetoppene i mørket.

Den nye uddannelse begynder efter sommerferien, og de første piloter vil formentlig være klar omkring december.

Nye helikoptere

Ud over de otte LYNX helikopter er det planen, ifølge det netop indgåede forsvarsforlig, at der skal anskaffes yderligere fire maritime helikoptere, ikke mindst til brug om bord på støtteskibene af ABSALON-klassen og de fremtidige patruljefartøjer.

Det er endnu ikke fastlagt, hvorvidt disse nye maritime helikoptere skal være af typen EH-101, der for tiden er under anskaffelse til Flyvevåbnet, eller der skal vælges en helt anden type, der måske er bedre egnet til at løse de maritime opgaver.

Blandt de øvrige forslag er Sikorskys nye udgave af Sea Hawk, eller det fælles europæiske projekt NH90, der allerede er valgt af flere af de europæiske NATO-lande, herunder Norge, ligesom også Sverige og Finland er med i dette projekt.

NH-90 Helikopteren

Det europæiske helikopter projekt NH90 er muligvis også en af løsninger til Søværnets nye helikoptere.
(Foto: NH Industries)

-

 Relaterede historier:

4Ønskes: 12 nye helikoptere - 04/01/2009

4Helikopterhæder - 02/09/2008

4Helikoptermangel - 10/08/2008

4LYNX fortsætter - 01/05/2008

4Ingen helikopterafgørelse - 03/02/2008

4Synspunkt: Maritime helikoptere - 01/10/2007

4Maritime helikoptere undervejs - 06/07/2007

4EH101 Ready for Take Off - 27/04/2007

4Frit fald fra EH-101 - 10/01/2007

4VISBY øver i Danmark - 12/11/2006

4Fotoserie Dansk LYNX træner svensken (2006) - 20/11/2006

4Helikoptertvivl - 14/10/2006

4Fotoserie EH-101 tester ESBERN SNARE (2006) - 01/10/2006

4Første bevæbnede LYNX - 07/09/2006

4Helikopterprojekt forsinkes - 07/07/2006

4EH-101 til Søværnet? - 01/01/2006

4Armering til LYNX - 26/07/2005

4Helikopterbesætning hædret - 06/06/2005

4Marinens Helikoptere 1962-  - 18/07/2004

4Søværnets Flyvetjeneste ved et skillepunkt (2000) - 20/10/2002

 

Kildehenvisninger:

"

Forsvarskommandoen - Vedbæk

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 26. juli 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger