US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20064Helikopterprojekt forsinkes

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Helikopterprojekt forsinkes:

Visionsløs forsvarspolitik, politiske kæpheste eller måske blot sund logik?

Beslutningen om anskaffelse af fire maritime helikoptere til søværnet, medtaget i det nuværende forsvarsforlig, er foreløbigt udskudt fra 2007 til 2009

Fra politisk side har man ønsket at undersøge mulighederne for hvorvidt det kan lade sig gøre at indføre én fremtidig helikoptertype i søværnet!

Af Johnny E. Balsved

I det igangværende forsvarsforlig er der afsat ca. 1,5 milliarder kroner til anskaffelsen af fire maritime helikoptere til anvendelse på støtteskibene af ABSALON-klassen og de nye patruljeskibe.

Der blev desuden afsat ca. 300 mill. kr. til en yderligere levetidsforlængelse af søværnets eksisterende otte LYNX helikoptere.

Begge projekter skulle igangsættes i 2007, men er nu foreløbigt udsat til slutningen af forligsperioden, dvs. 2009, idet man fra politisk side har ønsket at undersøge mulighederne for, hvorvidt det kan lade sig gøre at indføre én fremtidig helikoptertype i søværnet!

EH-101 Merlin i Royal Navy udgave

EH-101 Merlin i Royal Navy udgave, bemærk radomen bag næsehjulet, og våbenpylonen mellem cockpittet og døren.
(Foto: Agusta-Westland)

Standardisering allerede forpasset

Muligvis kunne der opnås driftsfordele ved kun at operere med én helikoptertype i søværnet, herunder uddannelse, vedligehold, reservedele mm., men denne mulighed synes dog allerede at være forpasset.

Flyvevåbnet har allerede seks styk EH-101 Merlin Joint Supporter under an-skaffelse til brug som taktiske troppetransporthelikoptere (TTT). Disse TTT'ere er udstyret med foldbare rotorblade og haleror, således at de også kan operere fra og opbevares i bl.a. hangaren på ABSALON-klassen.

Disse helikoptere skal primært anvendes som transporthelikoptere, men er også udstyret til at kunne deltage i evakuering af sårede mm., samt delta-gelse i redningsaktioner.

Hvis der således vælges en anden type helikopter til søværnets støtteskibe og de kommende patruljeskibe, vil dette indebære, at der fortsat vil opere-re to forskellige typer helikoptere fra disse skibe.

Opgaverne

Umiddelbart kan det da også se ud som om, at der vil være stor forskel på de opgaver som de maritime helikoptere skal løse i forbindelse med fiskeriinspektion og suverænitetshåndhævelse i det nordatlantiske område, og så de mere internationalt prægede opgaver, som ABSALON-klassen og de nye patruljeskibe forventes at kunne løse.

Men herudover må det vel også være ønskværdigt, at de kommende mari-time helikoptere udover de rent transport- og søredningsmæssige opgaver, også vil være i stand til at løse egentlige kampopgaver. En rolle, der fra starten også var tiltænkt de nuværende LYNX helikoptere, men som blev sparet væk.

Udsigten henover løbet på tungt maskingevær M/50

Måske den fremtidige udsigt gennem kabinedøren fra LYNX helikopteren,
henover løbet på et 12,7 mm tungt maskingevær M/50?
(Foto: Søværnet)

Hvis de kommende maritime helikoptere skal kunne støtte enhederne i deres løsning af ikke mindst internationale opgaver, kræver det vel, at de i det mindste bliver bevæbnet med tungt maskingevær, ligesom det for nærværende igangsatte projekt for LYNX helikopteren.

Ifølge det oprindelige projektet skulle det tilstræbes, at skibenes (støtte- og patruljeskibenes) helikopterkapacitet i størst mulig omfang kunne anvendes uafhængigt af sø- og vejrforhold. Opgaverne vil blandt andet være transport, overvågning og støtte til operationerne.

Den såkaldte asymmetriske trussel, herunder ikke mindst internationale operationer, stiller specielle krav til skibene, men også til de tilknyttede helikoptere, der både skal kunne overvåge et stort område, men også være i stand til at bekæmpe eventuelle trusler med nødvendig våbenmagt.

Truslen stiller krav om både aktive og passive beskyttelsessystemer, lige-som ikke mindst operationerne i den Persiske Golf viste et stort behov for minerydningskapacitet.

Skal støtte- og patruljeskibene have fuldt udbytte af en helikopter, kræver det også, at den aktivt kan tage del i bekæmpelsen af både overflademål og antiubådsbekæmpelse på en sådan afstand, at ingen af disse mål bli-ver en trussel mod overfladeskibene.

Helikopterne skal naturligvis også kunne løfte de mere traditionelle opga-ver som overvågning, transport og søredning.

Dette vil stille krav til en helikopter, der fra starten kan løse flere opgaver, hvilket igen stiller krav om en helikopter af en vis størrelse.

Bygget til EH-101

Fra flere sider har det været antydet, at EH-101 er for stor en helikopter til brug i søværnet, og det er ganske korrekt, at helikopteren er for stor til at operere fra inspektionsskibene af THETIS-klassen, lige som de kommende inspektionsfartøjer heller ikke kan håndtere en sådan mellem størrelse helikopter.

EH-101 Merlin Joint Supporter bliver ofte betragtet som en "stor" helikopter, men sammenligning her med en Sikorsky S-61 viser det rette størrelsesforhold.
(Tegning: Agusta-Westland)

Men både støtteskibene af ABSALON-klassen og de kommende patrulje-skibe er netop indrettet til at operere med de nye EH-101 Merlin Joint Supporter, ligesom hangarfaciliteterne om bord på skibene kan rumme 1 (patruljeskibene) eller 2 (støtteskibene) EH-101'ere.

Da det allerede planlægges at anvende de kommende TTT'ere i forbindelse med støtteskibene under internationale operationer, så vil et valg af en anden type helikopter til søværnet uundgåeligt medføre, at der i mange si-tuationer stadig skulle opereres med to forskellige helikoptertyper alligevel, hvorfor ønsket om denne "standardisering" ikke virker logisk.

Reelt kun få valgmuligheder

Når det drejer sig om anskaffelse af deciderede maritime helikoptere er udbuddet egentlig ikke så stort. Det drejer sig primært om størrelsen 5, 10 eller 15 tons!

Future LYNX er den mindste, med en total take-off vægt på omkring 5 tons, medens både NH90 og Sikorskys S-70B SeaHawk ligger omkring de 10 tons, og endelig EH-101, der er den tungeste, men også mest alsidige med en samlet vægt på omkring 15 tons.

Neden for er karakteristika for de enkelte maritime helikoptere opstillet i skematisk form:

Forstør billederne

-

-

FUTURE LYNX

NH90 NFH

S-70B

EH-101

Max. vægt

5.330 kg

10.600 kg

9.947 kg

15.600 kg

Nyttelast (ca.)

1.680 kg

3.700 kg

3.000 kg

5.400 kg

Lastkrog

1.360 kg

n/a

n/a

3.000 kg

Længde

15,24 m

19,56 m

19,76 m

22,80 m

Lgd. (foldet)

10,85 m

13,50 m

12,55 m

15,75 m

Rotordiameter

12,80 m

16,30 m

16,35 m

18,60 m

Kropsbredde

2,94 m

4,52 m

4,37 m

4,50 m

Max. højde

3,67 m

5,23 m

5,23 m

6,60 m

Antal motorer

2

2

2

3

Max. højde

2.103 m

3.140 m

3.658 m

2.225 m

Max. fart

132 knob

157 knob

180 knob

150 knob

Rækkevidde

1.000 km

910 km

1.092 km

1.111 km

-

Her til kan anføres, at Future LYNX først forventes operativ i den britiske hær og flåde omkring 2014/2015, medens Sikorskys S-70B er den interna-tionale udgave af en modificerede amerikanske SeaHawk, der så absolut er et gennemprøvet produkt, men ikke anvendes i NATO-regi.

Både NH90 og EH-101 anvendes i NATO-regi, både som transport og marine helikopter. Begge kan anvendes til transport og som våbenplatform, men reelt er det vel kun EH-101, af de fire nævnte, der har den fornødne kapacitet til at optræde i rollen som platform for flere våbensystemer på én og samme tid.

Tre typer hidtil

Hvorfor der pludselig er opstået et "politisk" ønske om at standardisere helikopterne i netop søværnet kan derfor undre. Et ønske om standar-disering af helikoptertyperne skulle da omfatte det samlede forsvar, da samtlige helikoptere teknisk vedligeholdes af flyvevåbnet.

For nærværende opereres med tre typer helikoptere, nemlig Fennec, Lynx og S-61, hvor S-61 er under udfasning og erstatning af de modtagne otte EH-101 Merlin Joint Supporter, og senere yderligere seks TTT'ere. Indtil for nylig indgik også H-500 i den samlede helikopterflåde i forsvaret.

Både Fennec'en og LYNX'en har stadig nogle år foran sig, inden de falder for aldersgrænsen. LYNX'en er dyre i drift, men er for nylig blevet levetids-forlænget, således at skrog og motor kan holde til 2025, medens der er behov for ny elektronik omkring 2010.

En kommende standardisering kunne derfor mere hensigtsmæssigt rette sig mod, at forsvaret fremover opererede med en mellemtung helikopter, EH-101 Merlin Joint Supporter, og så en lettere helikopter, fx Future Lynx eller NH-90 til brug for både hæren og søværnet, herunder på inspektions-skibene og de nye inspektionsfartøjer.

Dette pludseligt opståede ønske/behov for en eventuel standardisering af helikoptere i netop søværnet kommer derfor mere til at se ud som en "forsvarspolitisk forhalingsmanøvre", end som sund logik.

|Til toppen

 Relaterede historier:

4Ønskes: 12 nye helikoptere - 04/01/2009

4Helikopterhæder - 02/09/2008

4Helikoptermangel - 10/08/2008

4LYNX fortsætter - 01/05/2008

4Ingen helikopterafgørelse - 03/02/2008

4Synspunkt: Maritime helikoptere - 01/10/2007

4Maritime helikoptere undervejs - 06/07/2007

4EH101 Ready for Take Off - 27/04/2007

4Frit fald fra EH-101 - 10/01/2007

4VISBY øver i Danmark - 12/11/2006

4Fotoserie Dansk LYNX træner svensken (2006) - 20/11/2006

4Helikoptertvivl - 14/10/2006

4Fotoserie EH-101 tester ESBERN SNARE (2006) - 01/10/2006

4Første bevæbnede LYNX - 07/09/2006

4Helikopterprojekt forsinkes - 07/07/2006

4EH-101 til Søværnet? - 01/01/2006

4Armering til LYNX - 26/07/2005

4Helikopterbesætning hædret - 06/06/2005

4Marinens Helikoptere 1962-  - 18/07/2004

4Søværnets Flyvetjeneste ved et skillepunkt (2000) - 20/10/2002

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Agusta-Westland, Yeovil, Sommerset, England

"

Flyvematerielkommandoen - Værløse

"

Forsvarskommandoen - Vedbæk

"

Forsvarsministeriet - København

"

NH Industries, Frankrig

"

Sikorsky Aircraft Corporation, USA

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 7. juli 2006

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger