US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20084Ingen helikopterafgørelse

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Ingen helikopterafgørelse:

Anskaffelsen af 4 nye maritime helikoptere hænger i en tynd tråd

Chefen for Forsvarets Materieltjeneste udtalte tidligere, at en indstilling omkring anskaffelsen ville ligge klar inden udgangen af 2007, men nu tyder meget på, at en anskaf-felse nok ikke er lige på trapperne.

EH-101 Merlin Joint Supporter tester helikopterplatformen på støtteskibet ESBERN SNARE

EH-101 Merlin Joint Supporter tester helikopterplatformen på støtteskibet
ESBERN SNARE i Korsør (arkivbillede).

(Foto: Orlogskaptajn Christer Andrè Storsveen, Søværnet)

Af Johnny E. Balsved

"Inden udgangen af 2007 forventer Forsvarets Materieltjeneste (FMT) at have en indstilling klar om anskaffelsen af nye maritime helikoptere til Søværnets Helikoptertjeneste"

"FMT vil i sin indstilling til Forsvarsministeriet lægge op til, at der anskaffes i alt 12 nye maritime helikoptere", så konkret berettede kontreadmiral Finn Hansen, daværende chef for FMT, til Ugebladet INGENIØREN sidste sommer.

Men nu tyder meget på, at en anskaffelse af nye maritime helikoptere nok alligevel ikke er lige på trapperne.

FMT bekræfter således over for navalhistory.dk, at der endnu ikke ligger nogen indstilling omkring anskaffelsen af fire nye maritime helikoptere, der ellers er en del af det nuværende forsvarsforlig.

I det nuværende forsvarsforlig er der forudsat anvendt  1.450 millioner kroner til anskaffelsen, hvilket beløb ifølge FMTs egen hjemmeside fortsat forventedes anvendt i 2007 til de planlagte 4 maritime helikoptere til brug på de nye støtteskibe og kommende fregatter.

Anskaffelsen af maritime helikoptere afgøres nu, ifølge navalhistory.dk's oplysninger, i stedet af en arbejdsgruppe, der er nedsat under Forsvars-ministeriet og Forsvarskommandoen.

Hvornår denne beslutning så foreligger, findes der endnu ingen tilgængelige oplysninger om.

Én helikoptertype

Anskaffelsen af de allerede planlagte fire nye maritime helikoptere er umiddelbart beregnet til anvendelse på støtteskibene af ABSALON-klassen og de kommende fregatter.

Når beslutningen nu ser ud til at trække i langdrag, skyldes det nok, at der fra forsvarets side er et ønske om, at det kan lykkes i forbindelse med det kommende forsvarsforlig, at der ikke kun anskaffes de allerede aftalte fire nye maritime helikoptere, men der desuden afsættes midler til erstatning for Søværnets otte aldrende LYNX helikoptere, således at der fremover kun vil være én helikoptertype i stedet for to.

Skal der anskaffes yderligere otte nye maritime helikoptere som erstatning for LYNX helikopterne indebærer dette naturligvis, at der i det kommende forsvarsforlig afsættes de nødvendige midler.

Umiddelbart virkede det også indlysende, at de allerede anskaffede helikoptere, EH101 Merlin Joint Supporter, til Flyvevåbnet, også skulle blive den standardhelikopter, der valgtes som fremtidig maritim helikopter, således at der fremover var en stor ensartet helikopterstyrke til rådighed.

Men de seneste dages avisdebat og Forsvarskommandoens egen indstilling stiller nu tilsyneladende åbenlyst spørgsmålstegn ved, om valget af EH-101 overhovedet var et godt valg!

Bedste helikopter i luften

Nu er det ikke lige denne hjemmesides opgave at vurdere, endsige evne at vurdere eller afgøre, hvilken helikoptertype, der vil være den bedst egnede til at løse de fremtidige maritime opgaver.

Men umiddelbart vurderes det da ikke, at valget af EH-101 er noget dårligt valg. Måske ikke den billigste løsning, men måske for forsvaret den bedste løsning på længere sigt.

"Det er en særdeles velegnet helikopter, når den er i luften", siger general-major Per Ludvigsen fra Forsvarskommandoen til flere medier, hvilket måske også afgør, at en helikopter skal vurderes ud fra sine evner, når den er i luften og ikke, når den står på jorden.

Når de danske EH-101'ere tilbringer for megen tid på jorden, så skyldes problemet måske ikke selve helikopteren, men det drejer sig i lige så høj grad om hele organisationen, implementeringen og måske ikke mindst en latent mangel på reservedele og ikke mindst mekanikere.

Ved introduktionen af den aldrende S-61 Sikorsky for omkring 40 år siden havde man meget tilsvarende problemer, ligesom søværnets LYNX helikoptere i flere perioder har stået langt mere på værkstedet end i luften.

I perioder har der således kun været én ud af otte helikoptere i operativ tjeneste! For nærværende kan tre LYNX helikoptere holdes operative, hvilket blot svarer til en effektiv flyvetid på 37% af tjenestetiden!

Både S-61 og LYNX har ydet en storartet og fortjenstfuld tjeneste, men også været ramt af deciderede ulykker med tab af menneskeliv, hvilket ikke gør dem til dårlige helikoptere! Ingen vil vel i dag betegne disse helikoptere som et dårligt indkøb, vel nærmest en "succes".

Projektet omkring anskaffelsen af EH-101 har været præget af forsinkelser, noget der ikke er unormalt i forbindelse med implementering af nye fly- og helikoptertyper.

Det er i den grad værd at bemærke, at den umiddelbare konkurrent i for-bindelse med anskaffelsen af EH-101, den såkaldte EH90, der blev valgt af bl.a. Sverige, Norge og Finland, er blevet ramt af endnu større forsinkelser, og endnu ikke er blevet leveret til nogle af modtagerlandene, selvom ordreafgivelsen fandt sted næsten samtidig med den danske.

Så måske har vi anskaffet den bedste helikopter? Vi mangler måske blot lige at kunne håndtere den - politisk, økonomisk og organisatorisk?

|Til toppen

 Relaterede historier:

4Ønskes: 12 nye helikoptere - 04/01/2009

4Helikopterhæder - 02/09/2008

4Helikoptermangel - 10/08/2008

4LYNX fortsætter - 01/05/2008

4Ingen helikopterafgørelse - 03/02/2008

4Synspunkt: Maritime helikoptere - 01/10/2007

4Maritime helikoptere undervejs - 06/07/2007

4EH101 Ready for Take Off - 27/04/2007

4Frit fald fra EH-101 - 10/01/2007

4VISBY øver i Danmark - 12/11/2006

4Fotoserie Dansk LYNX træner svensken (2006) - 20/11/2006

4Helikoptertvivl - 14/10/2006

4Fotoserie EH-101 tester ESBERN SNARE (2006) - 01/10/2006

4Første bevæbnede LYNX - 07/09/2006

4Helikopterprojekt forsinkes - 07/07/2006

4EH-101 til Søværnet? - 01/01/2006

4Armering til LYNX - 26/07/2005

4Helikopterbesætning hædret - 06/06/2005

4Marinens Helikoptere 1962-  - 18/07/2004

4Søværnets Flyvetjeneste ved et skillepunkt (2000) - 20/10/2002

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Berlingske.dk - København

"

Forsvarskommandoen - København

"

Forsvarets Materieltjeneste - København

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 3. februar 2008

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger