US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Ønskes: 12 nye helikoptere

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

4. januar 2009

Ønskes: 12 nye helikoptere:

Helikoptere er en vigtig forudsætning for løsning af Søværnets opgaver

Et dusin nye helikoptere står øverst på Søværnets ønske-seddel, når Folketingets politikere senere på året skal indgå nyt forsvarsforlig.

LYNX helikopter på kommandostøtteskibet ABSALON

LYNX S-191 på helikopterdækket på kommandostøtteskibet ABSALON.
(Foto:
Johnny E. Balsved)

Af Johnny E. Balsved

Et dusin nye helikoptere står øverst på Søværnets ønskeseddel, når Folketingets politikere senere på året skal indgå nyt forsvarsforlig, fremgår det af bladet "Søværnet", der udgives af Søværnets Operative Kommando (SOK).

Dermed er der fra Søværnets side lagt op til, at der ikke kun skal anskaffes de fire maritime helikoptere, der allerede var en del af det indeværende forsvarsforlig, men også en udskiftning af de otte LYNX helikoptere, der snart har 30 år på bagen.

Problematisk opstart

I det igangværende forsvarsforlig var der oprindelig afsat ca. 1,5 milliarder kroner til anskaffelsen af fire maritime helikoptere til anvendelse på  ABSALON-klassen og de nye fregatter.

Efterfølgende er dette projekt tilsyneladende gledet helt ud af forliget, og det er fjernet fra Forsvarets Materieltjenestes oversigt over projekter for Søværnet, og de afsatte 1,5 milliarder er formentlig brugt til noget andet.

Projektet er ellers flere gange bebudet lige før en afgørelse, men det politiske klima har nok ikke lige været til yderligere helikopteranskaffelser efter den noget problematiske opstart med de nye redningshelikoptere, EH-101 Merlin Joint Supporter.

En indfasning der nok ikke forløb som planlagt, men nu ser ud til at være bragt på rette spor, som chefen for Planlægningsdivisionen i SOK, kom-mandør Niels A. K. Olsen, udtaler til "Søværnet": "Ibrugtagningen af EH101 helikopterne har været problematisk. Men forholdene er bestemt blevet bedre, og vi har høstet nogle erfaringer, for eksempel i forhold til mæng-den af reservedele."

"Alt i alt synes jeg, at vi har gode forudsætninger for at vælge den rigtige leverandør og den rigtige type helikopter. Og behovet for helikoptere er klart til sted", udtaler kommandøren.

EH-101 Merlin Joint Supporter tester helikopterplatformen på støtteskibet ESBERN SNARE

EH-101 Merlin Joint Supporter tester helikopterplatformen på støtteskibet
ESBERN SNARE i Korsør (arkivbillede).

(Foto: Orlogskaptajn Christer Andrè Storsveen, Søværnet)

Flest timer på jorden

Med næsten tredive års tjeneste bag har der længe været talt om at udskif-te Søværnets otte aldrende LYNX helikoptere, ikke mindst set i lyset af, at hovedparten af helikoptere efterhånden anvender mere tid på jorden end i luften.

I gennemsnit det seneste år har der således kun været tre ud af de otte LYNX, der har været operative, hvilket både må tilskrives mangel på meka-nikere, men i næsten endnu højere grad mangel på reservedele.

Kommandør Olsen tilføjer: "Med alderen er LYNX helikopterne blevet van-skelige at holde i tilfredsstillende drift, og de kan hverken teknisk, operativt eller i antal tilgodese det fremadrettede behov.

Helikoptere er en afgørende forudsætning for, at vi kan løse vores opgaver fleksibelt, effektivt, professionelt og sikkert. Derfor håber vi på en politisk beslutning i 2009 om, at vi kan anskaffe nye helikoptere.

Hvis beslutningen bliver udsat til det efterfølgende forsvarsforlig, vil LYNX helikopterne have været i drift i mere end 40 år, før vi kan begynde at ud-fase dem", slutter kommandør Niels A. K. Olsen.

Klar i 2015

Ifølge tidligere oplysninger er det kun ganske få producenter, der vil kunne levere en standardhelikopter, der vil kunne leve op til Søværnets krav. Ikke mindst vil det være økonomisk mest driftsikkert kun at operere med én type helikoptere.

Støtteskibene og de nye fregatter er alle konstrueret til at kunne både operere og "huse" de nye EH101 Merlin Joint Supporters, lige som også de nye inspektionsfartøjer af KNUD RASMUSSEN-klassen har plads til dem på helo-dækket.

På inspektionsskibene af THETIS-klassen er helikopterhangaren vel nær-mest designet til LYNX, så her vil ombygninger være påkrævet ganske uanset hvilken ny type, der vælges.

Hvis politikerne beslutter, at Forsvaret skal investere i nye helikoptere til Søværnet, vil de nye helikoptere kunne være flyveklare omkring 2015, dvs. cirka fem år efter leveringen af den første af de nye fregatter, og ti år efter leveringen af kommandostøtteskibene af ABSALON-klassen.

|Til toppen

 Relaterede historier:

4Ønskes: 12 nye helikoptere - 04/01/2009

4Helikopterhæder - 02/09/2008

4Helikoptermangel - 10/08/2008

4LYNX fortsætter - 01/05/2008

4Ingen helikopterafgørelse - 03/02/2008

4Synspunkt: Maritime helikoptere - 01/10/2007

4Maritime helikoptere undervejs - 06/07/2007

4EH101 Ready for Take Off - 27/04/2007

4Frit fald fra EH-101 - 10/01/2007

4VISBY øver i Danmark - 12/11/2006

4Fotoserie Dansk LYNX træner svensken (2006) - 20/11/2006

4Helikoptertvivl - 14/10/2006

4Fotoserie EH-101 tester ESBERN SNARE (2006) - 01/10/2006

4Første bevæbnede LYNX - 07/09/2006

4Helikopterprojekt forsinkes - 07/07/2006

4EH-101 til Søværnet? - 01/01/2006

4Armering til LYNX - 26/07/2005

4Helikopterbesætning hædret - 06/06/2005

4Marinens Helikoptere 1962-  - 18/07/2004

4Søværnets Flyvetjeneste ved et skillepunkt (2000) - 20/10/2002

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Forsvarets Materieltjeneste - København

"

Forsvarskommandoen - København

"

Søværnets operative Kommando, Århus.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 4. januar 2009

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger