US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20074Maritime helikoptere undervejs

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Maritime helikoptere undervejs:

Det går fremad med anskaffelsen af nye helikoptere til Søværnet

Inden udgangen af 2007 forventer Forsvarets Materiel-tjeneste at have en indstilling klar om anskaffelsen af nye maritime helikoptere.

EH101 Merlin ses her i den italienske flådes udgave

EH101 Merlin ses her i den italienske flådeudgave.
(Foto: Agusta-Westland)

Af Johnny E. Balsved

Inden udgangen af 2007 forventer Forsvarets Materieltjeneste (FMT) at have en indstilling klar om anskaffelsen af nye maritime helikoptere til Søværnets Helikoptertjeneste, fortæller kontreadmiral Finn Hansen, chef for FMT, til Ugebladet INGENIØREN.

FMT vil i sin indstilling til Forsvarsministeriet lægge op til, at der anskaffes i alt 12 nye maritime helikoptere.

Forsvaret håber på, at det kan lykkes at overbevise politikerne om, i forbindelse med det kommende forsvarsforlig, at der ikke kun anskaffes de allerede aftalte fire nye maritime helikoptere, men at der desuden afsættes midler til erstatning for Søværnets aldrende LYNX helikoptere, således at der fremover kun vil være én helikoptertype i stedet for to.

Anskaffelse udskudt

Søværnets Helikoptertjeneste råder i dag over i alt otte LYNX helikopter, hvoraf de ældste har mere end 25 års tjeneste i bl.a. Nordatlanten bag sig. Disse er nu ved at være udtjente og skal udskiftes.

"Maritime helikoptere lever et hårdt liv under de helt særlige forhold, de befinder sig i, og det er ved at være for dyrt at vedligeholde dem", siger admiralen videre til Ingeniøren.

I det nugældende forsvarsforlig var allerede for-udsat anvendt  1.450 millioner kroner til anskaffelsen af yderligere 4 maritime helikoptere til brug på de nye støtteskibe og kommende patruljeskibe.

Desuden var afsat 300 millioner kroner til en 2. levetidsforlængelse af de otte eksisterende LYNX helikoptere.

Det var oprindelig planen, at disse anskaffelser skulle være iværksat i indeværende år, men allerede sidste år valgte Forsvaret at udskyde iværksættelsen, da man ønskede at undersøge muligheden for fremover kun at skulle operere med én helikoptertype i Søværnet.

Kontreadmiral Finn Hansen

Kontreadmiral
Finn Hansen,
Chef for Forsvarets Materieltjeneste.

EH101 er en mulighed

I interviewet med Ugebladet INGENIØREN kommer admiralen også ind på de aktuelle muligheder for nye helikoptere, herunder fortæller han, at ikke mindst den maritime udgave af EH101 Merlin er blandt de interessante mu-ligheder.

EH101 Merlin Joint Supporter i redningsversionen er netop indgået i aktiv tjeneste herhjemme. Den maritime version anvendes af Storbritannien, og netop dette kan blive afgørende, fortæller admiralen.

"Vi skal have et system, der allerede anvendes i et andet NATO-land eller som vil være på vej i det år, vi skal skrive kontrakt. Denne gang skal vi ikke have et system, der er unikt for Danmark", lyder det videre fra FMT-chefen.

I praksis betyder dette formentlig, at der kun kan være tale om to heli-kopter-valgmuligheder, nemlig EH101, der allerede benyttes af forsvaret, eller NH90, der bl.a. er anskaffet af Norge, Tyskland og Sverige.

Brug for flere penge

Skal der anskaffes yderligere otte nye maritime helikoptere som erstatning for de aldrende LYNX helikoptere indebærer dette naturligvis, at der i det kommende forsvarsforlig afsættes de nødvendige midler.

Hvis der tages som udgangspunkt, at de allerede afsatte 1.450 millioner kroner vil dække anskaffelsen af fire helikoptere, så vil det betyde, at der skal afsættes yderligere 2.900 millioner kroner (minus de 300 mill. kr. allerede afsat) i det kommende forsvarsforlig for også at kunne erstatte de otte LYNX helikoptere.

Hertil skal så formentlig lægges omkostninger i forbindelse med anskaffel-sen af eventuelle våbensystemer, sensorer osv., der vil gøre en kommende helikopter i stand til at løse andet end transport og søredning.

Umiddelbart kan det lyde som mange penge, men set i forhold til det rent beredskabsmæssige omkring søredning og ambulanceflyvning, så er det nok svært at vurdere kun rent økonomisk.

I forbindelse med løsningen af internationale opgaver vil en helikopter-opgradering i høj grad kunne være med til at højne niveauet.

Flere helikopterbærende enheder

Det øgede behov for maritime helikoptere skal ikke mindst ses i lyset af, at Søværnet mere end fordobler antallet af helikopterbærende enheder.

Hidtil har det kun været de fire inspektionsskibe af THETIS-klassen, der ligesom sine forgængere var helikopterbærende.

Nu er også de to støtteskibe af ABSALON-klassen bygget til at kunne rumme ikke mindre end to helikoptere af typen EH101 Merlin, ligesom de tre kommende patruljeskibe vil kunne huse én EH101 Merlin.

Helikopterdækket på de to, måske tre, nye inspektionsfartøjer, hvoraf det første forventes leveret sidst på året, kan også, ifølge FMT, rent styrkemæssigt modtage en helikopter af EH101-typen.

Således vil Søværnet i fremtiden råde over elleve, måske tolv, helikopter-bærende enheder.

Faktisk er det kun de omkring 15 år gamle inspektionsskibe af THETIS-klassen, der vil have problemer med specielt helikopterhangarens stør-relse, men dette vil nu være gældende uanset hvilken anden helikopter-type, der nu vil blive anskaffet.

Det må imidlertid formodes, at der i det kommende forsvarsforlig også skal afsættes midler til en levetidsforlængelse af inspektionsskibene, et såkaldt MLU (Mid Life Update), herunder kunne en udvidelse af hangaren og even-tuel forstærkning af helikopterdækket komme på tale.

Én helikoptertype

Umiddelbart kunne det måske lyde politisk fristende at anskaffe den lidt mindre og formentlig også billigere helikopter, NH90, men dette vil så inde-bære, at der skal anskaffes og implementeres en helt ny helikoptertype.

Ud fra et operativt, uddannelsesmæssigt og vedligeholdelsesteknisk syns-punkt må det optimale formentlig være, at Søværnets Helikoptertjeneste anvender samme helikopter som Flyvevåbnet.

Derfor virker det måske indlysende, at de allerede indførte helikoptere i Flyvevåbnet, EH101 Merlin Joint Supporter, også bliver den standard-helikopter, der vælges som fremtidig maritim helikopter.

De allerede indkøbte otte redningshelikoptere vil i 2010 blive komplemen-teret med yderligere seks troppetransporthelikoptere (TTT'ere), som vi får leveret fra Storbritannien.

Ud over Storbritannien opererer også Italien og Portugal med EH101 i en maritim version, ligesom USA også har et antal under produktion (betegnet US101) til brug som den amerikanske præsidents transporthelikopter.

Søværnets otte LYNX helikoptere nærmer sig 30 års alderen

Søværnets otte LYNX helikoptere, her S-170, nærmer sig 30 års alderen og trænger i følge Forsvarets Materieltjeneste til en udskiftning.
(Foto: Johnny E. Balsved)

|Til toppen

 Relaterede historier:

4Ønskes: 12 nye helikoptere - 04/01/2009

4Helikopterhæder - 02/09/2008

4Helikoptermangel - 10/08/2008

4LYNX fortsætter - 01/05/2008

4Ingen helikopterafgørelse - 03/02/2008

4Synspunkt: Maritime helikoptere - 01/10/2007

4Maritime helikoptere undervejs - 06/07/2007

4EH101 Ready for Take Off - 27/04/2007

4Frit fald fra EH-101 - 10/01/2007

4VISBY øver i Danmark - 12/11/2006

4Fotoserie Dansk LYNX træner svensken (2006) - 20/11/2006

4Helikoptertvivl - 14/10/2006

4Fotoserie EH-101 tester ESBERN SNARE (2006) - 01/10/2006

4Første bevæbnede LYNX - 07/09/2006

4Helikopterprojekt forsinkes - 07/07/2006

4EH-101 til Søværnet? - 01/01/2006

4Armering til LYNX - 26/07/2005

4Helikopterbesætning hædret - 06/06/2005

4Marinens Helikoptere 1962-  - 18/07/2004

4Søværnets Flyvetjeneste ved et skillepunkt (2000) - 20/10/2002

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Forsvarets Materieltjeneste - København

"

Ugebladet Ingeniøren

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 6. juli 2007

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger