US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20054Helikopterbesætning hædret
 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Helikopterbesætning hædret:

Medaljer for heltemodig redningsaktion
i Nordatlanten

Fire besætningsmedlemmer fra Søværnets Helikopter-tjeneste hædret med Medaljen for Udmærket Lufttjeneste

Besætningen fra en af Søværnets LYNX helikoptere, S-134, om bord på inspektionsskibet VÆDDEREN reddede 7. februar i år fem personer fra et sunket skib under yderst vanskelige forhold.

I forbindelse med at Søværnets Helikoptertjeneste mandag 6. juni 2005 kan fejre 25 års dagen for landingen med den første Lynx helikopter på Flyvestation Værløse, uddeles medaljen for udmærket lufttjeneste til fire af helikoptertjenestens medlemmer.

Af Johnny E. Balsved

Medaljemodtagerne på ABSALONs helikopterdæk

Chefen for Søværnets operative Kommando, kontreadmiral Kurt Birger Jensen, ses her flankeret af de fire medaljemodtagere. Fra venstre, marineoverkonstabel Jan Kragl, Piloten, kaptajnløjtnant Erik S. Magnussen, admiralen, oversergent Kenneth Clausen og sergent Michael Kolding Andersen
(Foto: Johnny E. Balsved)

Helikopterbesætningen reddede 7. februar 2005 fem personer op fra det forliste skib M/S JOKULFELL cirka 60 sømil nordøst for Færøerne. Rednings-aktionen blev gennemført under yderst vanskelige vilkår med begrænset sigt, kraftig vind og meget høj sø.

Flyvning fra skib over åbent hav om natten, og i dårligt vejr, er generelt meget krævende og risikofyldt, hvilket har været en medvirkende årsag til, at helikopterbesætningen blev indstillet til Medaljen for Udmærket Luft-tjeneste.

Modtagerne

Chefen for Søværnets Operative Kommando overrakte besætningen på S-134 "Medaljen for udmærket lufttjeneste". Medaljerne er tildelt af H.M. Dronningen for besætningens heltemodige indsats ved Motorskibet JOKULFELLs forlis 7. februar 2005.

Medaljen blev overrakt ved en ceremoni og efterfølgende reception om bord på støtteskibet ABSALON, der for nærværende ligger ved Flådestation Korsør.

I forbindelse med overrækkelsen sagde CH SOK bl.a.:

"På baggrund af VÆDDERENs rapport efter redningsoperationen den 7. februar har Chefen for Søværnets Helikoptertjeneste indstillet jer til tildeling af Medaljen for udmærket lufttjeneste for bl.a. ”under overordentlig kritiske forhold at have vist fremragende tjeneste i luften – særligt hvor menneskeliv eller materiel er reddet ved koldblodigt og udmærket luftmandskab – for så vidt der ikke herved er taget utilbørlig risiko, idet efter almindeligt luftmandskab en anden udvej var nærmest foreliggende.” 

Jeg har efter indhentet udtalelse hos Chefen for Flyvertaktisk Kommando tiltrådt indstillingen som ligeledes er tiltrådt af Forsvarskommandoen.

Det er mig derfor en stor glæde at kunne bekendt gøre, at Forsvarsministeriet har meddelt, at Hendes Majestæt Dronningen den 23. maj 2005 har tildelt jer "Medaljen for udmærket lufttjenesten" fra dags dato den 6. juni 2005.

Jeg har derfor hermed den store ære at kunne overrække jer medaljerne med patent."

Kontreadmiral Kurt Birger Jensen overrakte herefter medalje og diplom til:

  • Kaptajnløjtnant Erik Schou Magnussen,

  • Oversergent i flyvevåbnet Kenneth Klausen,

  • Sergent i flyvevåbnet Michael Kolling Andersen, og

  • Marineoverkonstabel Jan Kragl

Redningsaktionen

Inspektionsskibet VÆDDEREN var på et rutinetogt ved Færøerne, da den fra det færøske inspektionsskib BRIMIL modtog en besked om, at skibet sejlede mod en formodet havarist.

Kort tid efter modtog VÆDDEREN en MAYDAY RELAY melding om et hava-reret skib fra Torshavn Radio. Omgående blev der beordret fuld kraft og kursen sattes mod havaristens senest kendte position.

Havaristen, M/S JOKULFELL, viste sig senere at være et oprindelig dansk bygget skib, men nu lejet af et islandsk selskab og bemandet med en estisk besætning på i alt elleve mand.

En time efter VÆDDEREN havde modtaget MAYDAY RELAY signalet opfangede Torshavn Radio signalet fra en nød positionerings sender (EPIRB), hvorefter det besluttedes at sende LYNX helikopteren af sted hurtigst muligt.

Inspektionsskibet TRITON i "magsvejr" i Nordatlanten

At vejret i Nordatlanten ikke altid til at spøge med, vidner dette billede af inspektionsskibet VÆDDERENs søsterskib TRITON om.
(Foto: Gert Andersen)

Fem mand reddes

Det blæste ca. 20 sekundmeter i området og der stod en kraftig sø, ligesom sigtbarheden var stærkt nedsat,

Da helikopteren nåede frem til havaristen, var selve skibet allerede kæntret og lå et stykke under havoverfladen, men det lykkedes for helikopterbe-sætningen umiddelbart at bjerge fem overlevende, trods de meget vanskelige forhold.

Redderen fra helikopteren blev således i flere omgange slæbt gennem de meterhøje bølger i forsøget på at få skibets besætning op fra det frådende hav.

Efter den femte mand var bjerget returnerede helikopteren til VÆDDEREN, og en færøsk redningshelikopter foretog den fortsatte eftersøgning efter de resterende seks besætningsmedlemmer.

De fem reddede var alle kraftigt afkølet og tæt på kuldechok, og da heli-kopteren nåede tilbage til VÆDDEREN blev der ydet yderligere førstehjælp til de redede, og efter en kop varm kakao begyndte de at komme til sig selv igen.

Eftersøgningen efter de resterende besætningsmedlemmer fortsatte i yderligere to døgn, men desværre blev der ikke fundet flere overlevende efter forliset.

VÆDDEREN ankom til Torshavn den 9. februar om morgenen, hvor de fem overlevende blev sat i land.

Medaljen

Medaljen for Udmærket LufttjenesteMedaljen for Udmærket Lufttjeneste blev oprindelig ind-stiftet af Frederik IX den 30. maj 1962 og var oprindelig kun tiltænkt personel fra Flyvevåbnet.

Mest kendt i denne forbindelse er nok færgen SKAGERRAKs forlis 7. september 1966 ca. 40 sømil nordvest for Hirtshals, hvor fem besætningsmedlemmer senere blev belønnet med medaljen for deres indsats.

Men i 1971 blev statutterne ændret således at også personer fra Hæren og Søværnet kunne modtage medaljen.

Siden indstiftelsen i 1962 er medaljen kun uddelt 89 gange i alt, og heraf kun tre gange tidligere til personel fra Søværnet, så de fire nye medaljer vidner derfor om den indsats, der blev ydet 7. februar 2005.

25 år med LYNX

Medaljeoverrækkelsen sker på 25 års dagen for den første danske LYNX helikopters ankomst til Flyvestation Værløse. Denne helikopter var blevet afhentet af det daværende inspektionsskib HVIDBJØRNEN i London 15. maj 1980

Søværnets Helikoptertjeneste, tidligere Søværnets Flyvetjeneste, råder i dag over otte Westland LYNX helikoptere, der til daglig er hjemmehørende på Flyvestation Karup, når de ikke lige er om bord på et af Søværnets nuværende inspektionsskibe af THETIS-klassen under tjeneste ved Færøerne eller Grønland.

LYNX helikopterne er løbende blevet opgraderet og levetidsforlænget og forventes at være i brug også i de næste 10 år med et primært opera-tionsområde i de nordatlantiske farvande omkring Færøerne og Grønland, hvor de gennem de seneste 25 år har ydet en stor indsats til lokalsamfun-dene under fx redningsaktioner, transport af patienter, støtte til politi og forskere mfl.

I det gældende forsvarsforlig er afsat ca. 300 mill. kr. til opdateringer og moderniseringer af helikopterne, ligesom de nu vil blive bevæbnet med maskingevær.

LYNX helikopter på støtteskibet ABSALON

LYNX S-191 på helikopterdækket på støtteskibet ABSALON.
(Foto:
Johnny E. Balsved)

 Relaterede historier:

4Ønskes: 12 nye helikoptere - 04/01/2009

4Helikopterhæder - 02/09/2008

4Helikoptermangel - 10/08/2008

4LYNX fortsætter - 01/05/2008

4Ingen helikopterafgørelse - 03/02/2008

4Synspunkt: Maritime helikoptere - 01/10/2007

4Maritime helikoptere undervejs - 06/07/2007

4EH101 Ready for Take Off - 27/04/2007

4Frit fald fra EH-101 - 10/01/2007

4VISBY øver i Danmark - 12/11/2006

4Fotoserie Dansk LYNX træner svensken (2006) - 20/11/2006

4Helikoptertvivl - 14/10/2006

4Fotoserie EH-101 tester ESBERN SNARE (2006) - 01/10/2006

4Første bevæbnede LYNX - 07/09/2006

4Helikopterprojekt forsinkes - 07/07/2006

4EH-101 til Søværnet? - 01/01/2006

4Armering til LYNX - 26/07/2005

4Helikopterbesætning hædret - 06/06/2005

4Marinens Helikoptere 1962-  - 18/07/2004

4Søværnets Flyvetjeneste ved et skillepunkt (2000) - 20/10/2002

 

Kildehenvisninger:

&

Kongeriget Danmarks Ordner, Medaljer og Hæderstegn, af Lars Stevnsborg, Syddansk Universitetsforlag 2005 (ISBN 87-7838-911-9)

"

Søværnets operative Kommando, Aarhus.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 6. juni 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger