US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20084LYNX fortsætter

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

LYNX fortsætter:

Fire nye maritime helikoptere er nok ikke lige på trapperne

En bevillingsansøgning på 65 millioner kroner til nyt motorværksted i Korsør betyder formentlig, at de aldrende LYNX helikoptere skal forblive i tjeneste indtil 2015-2020!

Søværnets otte LYNX helikoptere nærmer sig 30 års alderen

Søværnets otte LYNX helikoptere, her S-170, nærmer sig 30 års alderen og trængte i følge Forsvarets Materieltjeneste til en udskiftning, men nu tyder meget på en forlænget levetid.
(Foto: Johnny E. Balsved)

Af Johnny E. Balsved

Søværnets otte LYNX helikoptere nærmer sig hastigt 30 års alderen, og i følge Forsvarets Materieltjeneste (FMT) trængte de til en udskiftning, ikke mindst da vedligeholdelsesomkostningerne efterhånden er ret så store.

FMT foreslog derfor sidste år, at anskaffelsen af de fire nye maritime heli-koptere, der allerede var aftalt i det nuværende forsvarsforlig 2005-2009, til brug på kommandostøtteskibene af ABSALON-klassen og de kommende fregatter blev udsat, således at man overordnet set skulle vurdere behovet for helikoptere til søværnet.

Fra forsvarets side var der et ønske om, at det i forbindelse med det kommende forsvarsforlig kunne lade sig gøre, at der ikke kun anskaffedes de allerede aftalte fire nye maritime helikoptere, men der desuden blev afsat midler til erstatning for Søværnets otte aldrende LYNX helikoptere, således at der fremover kun ville være én helikoptertype i stedet for to.

Men nu tyder alt imidlertid på, at de aldrende LYNX helikoptere i stedet skal forblive i tjeneste indtil 2015-2020!

Nyt motorværksted

Forsvarsministeriet har 22. april ansøgt Folketingets Finansudvalg om at måtte anvende i alt 65 mill.kr. til bygning af nye værkstedsfaciliteter for vedligeholdelse af motorerne til LYNX helikopterne i Depot Noret Korsør.

"Projektet er direkte affødt af beslutningen om lukning af Flyvestation Værløse, hvor det eksisterende LYNX motorværksted for nuværende er placeret. Flyvestation Værløse planlægges overdraget til Furesø Kommune pr. 1. oktober 2008.

Opretholdelsen af den samlede værkstedskapacitet er vigtig i forhold til forsvarets muligheder for at optimere vedligeholdelsen og dermed antallet af flyvetimer for LYNX helikopterne

Projektet indeholder en kapacitetsopbygning for Værkstedsområde Korsør og er en forudsætning for gennemførelse af vedligeholdelsen af LYNX motorer på vedligeholdelsesniveau II. Dette omfatter større eftersyn, renovering, modifikation og test af ca. 20 LYNX motorer pr. år. Vedligeholdelseskapaciteten skal være i funktion indtil udfasningen af LYNX, forventeligt i perioden 2015-20.

Kapacitetsopbygningen omfatter i hovedtræk tilpasning af eksisterende værkstedsområde, overflytning af værkstedsudstyr og værktøjer fra Hovedværksted Værløse, etablering af 3D- og gennemlysningsfaciliteter, rensefaciliteter og testfacilitet, samt opbygning og tilpasning af personel kompetencer.

Vedligeholdelseskapaciteten er planlagt etableret ved Værkstedsområde Korsør, hvor vedligeholdelsen for højtydende motorer, herunder turbiner, er centraliseret. Placeringen i Korsør findes hensigtsmæssig for bl.a. at udnytte de bestående personelkompetencer."

Således er det beskrevet i Forsvarsministeriets indstilling til Finansudvalget.

Politisk modvind

Beslutningen om fortsat at anvende LYNX frem til 2015-2020 kunne umiddelbart indikere, at det er opgivet lige for tiden at anskaffe en fremtidig ny standardhelikopter til brug i søværnet.

Hvorvidt dette så samtidig medfører, at anskaffelsen af de allerede bevilgede fire maritime helikoptere så samtidig stilles i bero fremgår der ikke noget yderligere om.

Den politiske modvind, der ikke mindst er set i lyset af anskaffelsen og driftsomkostningerne ved de nye EH-101 redningshelikoptere får måske forsvarets ledelse til at udsætte beslutningen om anskaffelse af yderligere fire af samme type til søværnet.

De første LYNX tilgik Søværnet i 1980, medens den yngste helikopter kom i 1988, altså for tyve år siden.

Helikopterne er dog løbende blevet opdateret. Det var dog forudsat i det indeværende forsvarsforlig, at der skulle ske en yderligere levetids-forlængelse i form af en modernisering af LYNX'ens elektroniske udstyr.

Der var i forsvarsbudgettet således afsat et disponeringsbeløb på 300 mill. kr. Projektet omfattede levetidsforlængelse af Lynx helikopterne således, at de fortsat kan indsættes til løsning af det nuværende opgavekompleks i Nord Atlanten og tillige også kan løse opgaver i internationale operationer med maritime reaktionsstyrkebidrag til efter 2015.

Projektet er en fortsættelse af fase 1, som var en levetidsforlængelse af flystellet.

Dette projekt blev stillet i bero, da man i efteråret 2007 overvejede at udskifte LYNX'en. Men beslutningen om at lade helikopteren forblive i tjeneste endnu 7-12 år burde vel medføre, at den allerede planlagte fase 2 af levetidsforlængelsen nu også bliver gennemført.

Med mindre det bevilgede beløb i mellemtiden er brugt til andet formål!

EH-101 Merlin Joint Supporter tester helikopterplatformen på kommandostøtteskibet ESBERN SNARE

EH-101 Merlin Joint Supporter tester helikopterplatformen på kommandostøtteskibet ESBERN SNARE i Korsør (arkivbillede).
(Foto: Orlogskaptajn Christer Andrè Storsveen, Søværnet)

|Til toppen

 Relaterede historier:

4Ønskes: 12 nye helikoptere - 04/01/2009

4Helikopterhæder - 02/09/2008

4Helikoptermangel - 10/08/2008

4LYNX fortsætter - 01/05/2008

4Ingen helikopterafgørelse - 03/02/2008

4Synspunkt: Maritime helikoptere - 01/10/2007

4Maritime helikoptere undervejs - 06/07/2007

4EH101 Ready for Take Off - 27/04/2007

4Frit fald fra EH-101 - 10/01/2007

4VISBY øver i Danmark - 12/11/2006

4Fotoserie Dansk LYNX træner svensken (2006) - 20/11/2006

4Helikoptertvivl - 14/10/2006

4Fotoserie EH-101 tester ESBERN SNARE (2006) - 01/10/2006

4Første bevæbnede LYNX - 07/09/2006

4Helikopterprojekt forsinkes - 07/07/2006

4EH-101 til Søværnet? - 01/01/2006

4Armering til LYNX - 26/07/2005

4Helikopterbesætning hædret - 06/06/2005

4Marinens Helikoptere 1962-  - 18/07/2004

4Søværnets Flyvetjeneste ved et skillepunkt (2000) - 20/10/2002

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Forsvarets Materieltjeneste - København

"

Forsvarsministeriet - København

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 1. maj 2008

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger