US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden efter 19894Skarpladt øje i farvandet

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

På patrulje med GLENTEN (1999):

Skarpladt øje
i farvandet

Chef Jens W. Kristoffersen og besætning skyder vej gen-nem de danske farvande.

Vi er om bord på GLENTEN, et patruljefartøj i det danske Søværn. Bygget under den kolde krig, men nu aktiv i en diffus verden, hvor fjendebilleder, våbensystemer, krig og humanitære opgaver går på tværs af fortidens klare grænser.

I dag kommer til at handle om en tyskers møde med havbunden.

Af Mette Refshauge, journalist, OPASIA

Lov og orden skal vi ikke bare have på det tørre, men også på det våde. Derfor ligger bl.a. GLENTEN, et kampklart skib til 750 millioner kroner, og overvåger vores farvande.

Dansk suverænitet strækker sig 12 sømil ud fra Danmarks kyster. Og alt det vand bliver der holdt øje med. Chef på GLENTEN Jens W. Kristoffersen fortæller:

- Vores primære opgave er suverænitets-håndhævelse af danske farvande. Derudover har vi også søredningstjeneste og andre særlige opgaver.

Under Kosovo-konflikten var vi klar til at rykke ud for NATO med fuldt beredskab i løbet af ti dage.

Patruljefartøjet GLENTEN på farten

GLENTEN er tungt bevæbnet med kanon, torpedo og missiler, som ikke helt ved, i hvilken retning de skal kigge:

- Vi har jo et meget mere usikkert fjende-billede i dag end tidligere, siger Jens W. Kristoffersen og fortsætter: Efter den kolde krig har vi nu en foran-derlig situation, hvor fjenden nærmere er terrorister end nationer. Våbensystemer sælges på kryds og tværs. Vi risikerer at komme op imod nogen, som er udstyret ligesom os selv. Det er en diffus verden.

Ifølge Jens W. Kristoffersen er der større sandsynlighed for, at GLENTEN skal på humanitære opgaver end i krig.

Men til daglig handler det altså om den danske andedam, og netop denne morgen kommer en tysker alt for tæt på den danske havbund.

Besætningen holder udkig
fra
GLENTENs kommandobro

Monica Müller og Marie Miljø
Når en tysk Coaster med 2100 tons hvede om bord går på grund, så mener den det alvorligt.

Over radioen får GLENTEN besked om at sejle til Falske Bolsaks, et sted i vandet nær Samsø, hvor skibet Monica Müller sidder fast.

Monica Müllers agterende stikker 5,2 meter ned i vandet, og hun befinder sig i øjeblikket på 3,5 meters dybde. Der er risiko for, at kaptajnen har hul på sin olietank efter mødet med havbunden, og han må ikke forsøge at vriste sig fri, før et miljøskib er på pletten.

Marie Miljø er på vej, med indtil da må GLENTEN sikre sig, at Monica Müller bliver hvor hun er, så hun ikke spytter sine 38 kubikmeter olie ud i havet.

- Risikoen ved at smide en oliepøl er alt for lille i forhold til oprydnings-udgifterne. De bøder, der gives for at forurene farvandene, er nærmest symbolske i forhold til, hvad det koster at få en slamsuger til at rydde op, fortæller Jens W. Kristoffersen.

Fra GLENTEN kommandobro holdes der øje med Monica Müller, men der er ikke tale om at hjælpe:

- Havde der nu været fare for menneskeliv, var vi selvfølgelig kommet til undsætning med det samme.

Men denne her situation må de selv betale sig ud af, forklarer Jens W. Kristoffersen og uddyber: Det er dyrt at få et civilt slæbe-fartøj til at hjælpe sig fri, og desuden er skibets værdi og last i fare. Så det er faktisk den værst tænkelige situation næst efter brand.

Chef Jens W. Kristoffersen forsøger
at komme i kontakt med Monica Müllers kaptajn

En fortvivlet kaptajn
At situationen ikke er heldig for Monica Müllers kaptajn står helt klart, idet en fortvivlet stemme forsøger at gøre sig forståelig på engelsk over radioen:

- This is Monica Müller can you listening?

GLENTENs besætning forsøger at få overblik over den uheldige tyskers position, last og mængde af dieselolie. Kaptajnen svarer:

- I don’t know what, but I try to do. What can I say. We are a little bit nervous. What can I do. This is not so easy. Why you need this bloody information.

Tyskeren får fred, så snart fakta er på plads. Cirka tre timer senere er Marie Miljø også på plads og Glenten sejler videre.

I skrivende stund (1999) er Monica Müller stadig på grund.

Følg historien, læs også:

Når familielivet sejler


Appetit ombord

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Artiklerne omkring patruljefartøjet GLENTEN blev bragt på OPASIAS hjemmeside 28. juli 1999.

Artiklerne gengives her med tilladelse fra opasia.dk

Du kan finde OPASIA her:

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

LÆS MERE OM DENNE EPISODE:

Når familielivet sejler

-

Appetit ombord

-

TEMAHISTORIEN:

Søværnet efter 1989

LÆS MERE OM DENNE PERIODE:

Med korvetten
OLFERT FISCHER
i Den Persiske Golf

(1990-1991)

-

Korvet i
Ørkenstorm
(1991)

-

Skibskollision i
Fehmern Bælt
(1994)

-

Inspektionskutteren
AGPA til Thule
(1997)

-

TRITON mindes
HMS HOOD
(1997)

-

På patrulje med
GLENTEN
(1999)

-

VÆDDEREN opbringer
fiskefartøj
(1999)

-

Et sidste togt med
SEHESTED
(2000)

-

NIELS JUEL i
STANAVFORLANT
(2000)

-

Søværnets Flyvetjeneste
ved et skillepunkt
(2000)

-

Dansk ubåd reddet
af svensken
(2000)

-

Fiskeriinspektion
ved Færøerne
(2001)

-

S321 NORDKAPERENs
sidste togt
(2001)

-

Varderejsning på
Ravns Storø
(2001)

-

Ubåden SÆLEN på
patrulje
(2002-2003)

-

Operation Iraqi Freedom (2003)

-

Missilfartøjer på konvojtjeneste
ved Gibraltar
(2003)

-

MOBA udfases (2003)

SE OGSÅ:

Flådens skibe efter 1989

-

   

Denne side er senest opdateret: 20. oktober 2002

Denne side er oprindeligt udgivet: 10. februar 2002

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger