US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden efter 19894VEJRØ påsejlet

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

VEJRØ påsejlet (1994):

Skibskollision i
Fehmern Bælt

Fredag 22. juli 1994 afgik orlogskutteren VEJRØ på patrul-jetjeneste under Sundets Marinedistrikt. - Det skulle blive en usædvanlig tur.

23. juli blev orlogskutteren påsejlet af et containerskib, medens det lå til ankers i Fehmern Bælt. Der sket stor materiel skade på kutteren, men besætningen slap med mindre skader.

Fra orlogskutteren VEJRØ

Orlogskutteren VEJRØ

Orlogskutteren VEJRØ blev påsejlet af containerskib i Fehmern Bælt.
(Foto: Søværnet)

Humøret hos besætningen var højt efter 3 ugers sommerferie med strålen-de vejr og en vejrudsigt, der lovede godt for de følgende uger.

Målet var "pinden", besætningens kælenavn for Fehmern Bælt bøjen, hvor kutteren ankrede.

Hen ad midnat sænkede roen sig over skibet. Ankervagten overvågede far-vandet, og i det klare vejr med næsten 20 km sigt blev der meldt flittigt ind til Marinedistriktet.

En stille ankervagt, men skib på kollisionskurs

Da ankervagten tørnede kl. 0300, var det kun to skibe at holde øje med. Det mest interessante kom sejlende østfra og befandt sig et par sømil fra bøjen. Skibet var plottet på radaren, så vagten senere kunne aflæse kurs og fart.

Da skibet passerede bøjen, satte det kursen direkte mod VEJRØ, således at begge toplys og begge sidelanterner var synlige. Dette er ikke unormalt, men almindeligvis fortsætter skibene deres drej, så de går tydeligt klar en-ten til styrbord eller til bagbord.

Dette skib fastholdt sin kurs.

Vagten blev urolig og trykkede derfor gentagne gange på tågehornet, hvil-ket øjeblikkeligt kaldte chefen til broen. Her var vagten i fuld gang med at belyse det andet skib med VEJRØs projektør, men skibet ændrede ikke kurs.

Alarm på VEJRØ

Chefen afgav nu også signal med hornet, men uden resultat, hvorefter han trykkede på skibets interne alarmsignal for at få besætningen op på dæk-ket.

Det andet skib blev fortsat belyst at vagten med projektør, afgivende korte blink samtidigt med, at VEJRØ afgav korte toner, til sidst en fortsat tone.

Da skibet var inde på en afstand af 200 meter, vurderede chefen, at det ikke ville dreje af, men kollidere med VEJRØ. Vagten og chefen forlod i hast broen med kurs mod agterdækket, hvor skibets besætning befandt sig med deres redningsdragter og veste.

Afstanden til det andet skib var under 50 meter, og det blev klart for alle, at VEJRØ ville blive påsejlet.

VEJRØ ses her i dokken i Svendborg med bagbords side trykket ind.
(Foto
: Søværnet)

Kollisionen

Sekunder senere skete kollisionen midtskibs i bagbords side.

De der ikke var sprunget i vandet, blev kastet overbord med voldsom kraft og kom i problemer under VEJRØ, der ved påsejlingen krænge-de mere end 100 grader (dele af overbygningen under vand).

Ved krængningen kom chefen, kok-ken og maskinmanden i klemme under stræktovene på agterdækket.

Indviklet i disse fik chefen og kokken reelt suget shortsene af, da det an-det skib passerede.

Efter passagen rettede kutteren sig op igen, og besætningen kom fri og kunne svømme til overfalden. Det var sekunder, men føltes som minutter.

Maskinmesteren, der ikke havde nået at forlade sit lukaf og derfor var blevet kastet grundigt rundt, var nu kommet på dækket og med hjælp fra 2 dæksgaster, der var blevet trukket med op, da VEJRØ rettede sig, blev

lodslejderen sat, så den øvrige besætning kunne kravle ombord.

Da alle var vel ombord, og det var blevet konstateret, at ingen var livsfar-ligt kvæstet, gik chefen på broen, hvor der blev udsendt MAYDAY på kanal 16.

Samtidigt havde mester startet maskinen, og besætningen, der nu havde iført sig redningsdragt og -veste, gik i gang med at lænse skibet for vand.

Det indre af broen på VEJRØ havde lidt en hård medfart ved kollisionen.
(Foto
: Søværnet)

Hjælpen er umiddelbart nær

Det andet skib, en containerbåd fra UNIFEEDER, gav sig til kende og und-skyldte påsejlingen og tilbød sin assistance, men denne var unødvendig, idet et tysk redningsfartøj var nået frem.

En dæksgast blev sejlet til en tysk havn, hvor han blev syet for en dyb flænge i foden og et flækket øjenbryn. Han kom dog tilbage til kutteren efter nogle timer.

Da man havde dannet sig et overblik over skadernes omfang og art blev det besluttet at sætte kursen mod Korsør, hvor flere af besætningen tog turen omkring skadestuen for at blive tilset af en læge.

Søforklaring og nyt skib

Mandag mødte besætning for ilandtagning af våben og ammunition, og tirsdag blev der afgivet søforklaring i Korsør.

Chef for 2. Eskadre var bisidder for chefen for VEJRØ. Til stede var ligele-des Marineauditøren, næstformanden i Søværnets Havarikommission samt en repræsentant for Kammeradvokaten.

Tirsdag eftermiddag blev VEJRØ slæbt til Svendborg værft at orlogskutteren SAMSØ.

Besætningen på VEJRØ, der nu kan overtage søsterskibet FARØ, blev på grund af påsejlingen rystet ekstra godt sammen og har med god hjælp fra Forsvarets Center for Lederskab bearbejdet oplevelsen.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Ovennævnte artikel blev bragt i bladet:

Søværnsorientering

Nr. 7 - 1994

Artiklen gengives her med tilladelse fra Søværnets operative Kommando

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

TEMAHISTORIEN:

Søværnet efter 1989

LÆS MERE OM DENNE PERIODE:

Med korvetten
OLFERT FISCHER
i Den Persiske Golf

(1990-1991)

-

Korvet i
Ørkenstorm
(1991)

-

Skibskollision i
Fehmern Bælt
(1994)

-

Inspektionskutteren
AGPA til Thule
(1997)

-

TRITON mindes
HMS HOOD
(1997)

-

På patrulje med
GLENTEN
(1999)

-

VÆDDEREN opbringer
fiskefartøj
(1999)

-

Et sidste togt med
SEHESTED
(2000)

-

NIELS JUEL i
STANAVFORLANT
(2000)

-

Søværnets Flyvetjeneste
ved et skillepunkt
(2000)

-

Dansk ubåd reddet
af svensken
(2000)

-

Fiskeriinspektion
ved Færøerne
(2001)

-

S321 NORDKAPERENs
sidste togt
(2001)

-

Varderejsning på
Ravns Storø
(2001)

-

Ubåden SÆLEN på
patrulje
(2002-2003)

-

Operation Iraqi Freedom (2003)

-

Missilfartøjer på konvojtjeneste
ved Gibraltar
(2003)

-

MOBA udfases (2003)

SE OGSÅ:

Flådens skibe efter 1989

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 19. juli 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger