US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden efter 19894TRITOM mindes HMS HOOD

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

TRITON mindes HMS HOOD (1997):

En rejse til mindet om H.M.S. HOOD

Det danske Søværn viser stor imødekommenhed

I marts 1997 tog veteraner fra den engelske slagkrydser HMS HOOD med det danske inspektionsskib TRITON på en minderejse til det ugæstfrie farvand i Danmarksstrædet.

Af Rob White

Danmarksstrædet, ud for Grønland, 13. marts 1997:

Inspektionsskibet TRITON i Nordatlanten
(Foto: Gert Andersen)

Kaptajnen og skibets besætning ombord på det danske inspektionsskib TRITON er samlet på skibets helikopterdæk, sammen med veteraner fra 2. verdenskrig og repræsentanter fra den engelske flåde, The Royal Navy, for at udføre en særlig mindehøjtidelighed.

De ærer mindet om de 1418 officer og besætningsmedlemmer, der mistede livet ved sænkningen af H.M.S. HOOD - ødelagt af kanonerne fra det tyske slagskib BISMARCK mere end 50 år tidligere.

Det var den engelske flådes største enkelt tab i krigen.

Nu, takket været det danske Søværn, kunne HOOD endelig modtage den hyldest som skibet og dets besætning så længe havde fortjent - og dette på stedet, hvor hun sank.

Mighty HOOD

Lad mig præsentere mig selv.

Jeg hedder Rob White. Jeg er producer på et nyt dokumentarprogram om H.M.S. HOOD, der vil blive sendt på Discovery Channel i USA senere på denne måned (juni 1997).

Som søn af en søofficer, har HOOD længe fascineret mig; hun var enestå-ende, et smukt og slagkraftigt skib, som fik en plads i hjertet hos det bri-tiske folk, som gav hende tilnavnet MIGHTY HOOD, mægtige HOOD.

Mellem verdenskrigene viste hun det engelske flag rundt omkring i verden, og blev det mest kendte skib i Royal Navy.

Derfor blev hendes pludselige og dramatiske endeligt et frygteligt slag for den britiske befolkning.

I modsætning til BISMARCK, er hendes historie aldrig blevet fortalt til TV.

Mit forslag om at lave et doku-mentarprogram blev derfor hurtigt accepteret af Discovery.

Battle Cruiser HMS HOOD

Slagkrydseren HMS HOOD

Men vi løb omgående ind i et problem. Hvordan kunne vi bedst vise, hvad hun betød for de personer, som kendte hende?

Svaret blev udførelsen en mindehøjtidelighed på det sted, hvor hun for-svandt. Men hvordan skulle vi gøre det? HOOD ligger i Danmarksstrædet - et af de mest ugæstfrie fravande i verden, og ikke mindst i marts måned.

Hjælpsomhed fra det danske Søværn

Royal Navy var ikke i stand til at hjælpe os - dette var ikke længere deres operationsområde. I stedet krydsede jeg fingrene og kontaktede komman-dørkaptajn Cortes ved Søværnets operative Kommando i Århus.

The veterans on board the HDMS TRITON

Veteranerne fra HMS HOOD bliver modtaget ombord på inspektionsskibet TRITON
(Foto: Rob White)

Svaret overgik selv mine største forhåbninger - posi-tivt, venligt og så idérigt, at alle mine egne forslag blev sat skakmat af komman-dørkaptajnen og hans kol-lega, kommandørkaptajn Svend E. Madsen, chef for inspektionsskibet TRITON.

Ja, vi kunne slutte os til TRITON i Reykjavik og så deltage i patruljen til Dan-marksstrædet ud for Grøn-land.

Ja, der var masser af indkvarteringsmuligheder ombord (Vi blev 10 i alt!) Ønskede vi en præst til min-dehøjtideligheden? Eller en

trompetist til at spille "Last Post"? Ønskede vi at TRITONs besætning deltog i ceremonien?

På et tidspunkt følte jeg mig som et barn, der julemorgen åbnede gave ef-ter gave.

Mindehøjtideligheden

Indledningen på rejsen blev helt fantastisk, med en særskilt reception for vores HOOD veteraner - herunder fremvisningen af et model af deres gam-le skib, udført af teknikeren Lars Rasmussen.

Efter afgang fra Reykjavik ankom TRITON samme dag kort efter midnat til det sted, hvor HOOD sank.

Kommandørkaptajn Madsen udførte omgående en sonar afsøgning for at lokalisere vraget, men uden held.

Næste morgen startede med overskyet vejr og rullende sø - men ikke nok til at forhindre mindehøjtidelighe-den, som blev gennemført med kaptajnen og besæt-ning fuldhjertede støtte - de kastede hver en rød rose i havet til minde om HOOD ved højtidelighedens afslut-ning.

En 3-skuds kanonsalut af-sluttede mindehøjtidelighe-den.

The bridge on board the HDMS TRITON

Kommandobroen på TRITON
(Foto: Rob White)

Samtlige veteraner var dybt bevægede og taknemmelige - især da TRITON yngre besætningsmedlemmer havde vist dem en utrolig venlighed; mange af dem havde endda studeret HOODs historie, og benyttede lejligheden til at snakke med veteranerne om skibet.

En uforglemmelig rejse

Vi fik rige muligheder for at fotografere og filme TRITON, dette elegante og effektive inspektionsskib, både fra luften og fra vandet. Hun så utrolig godt ud dagen efter mindehøjtideligheden, medens vi sejlede mellem de store isflager i Danmarksstrædet.

Ved tilbagekomsten til Reykjavik blev der afholdt endnu en reception for diplomater m.fl. samt repræsentanter fra den islandske kystvagt og pressen.

Incoming Helicopter

Helikopteren under indflyvning
(Foto: Rob White)

Pæne gaver fra TRITON blev givet til veteranerne og film-holdet - hvilket gjorde al hjæl-pen og venligheden vi havde modtaget endnu mere ufor-glemmelig.

Sidste måned fik vi muligheden for at sige tak for al den hjælp vi modtog - da komandørkap-tajn Madsen og hans hustru Birgit deltog som æresgæster ved den årlige fest i The H.M.S. HOOD Association i Ports-mouth.

Kommandørkaptajn Madsen modtog også en honnør ved marchen den efterfølgende

dag, før og efter en særgudstjeneste i St. Gerorges kirke, tæt på flådens skibsværft.

En gang i livet

Alle os, der var engageret i denne rejse, føler vi mødte så megen gavmild-hed og goodwill fra TRITONs chef og besætning, og fra det danske søværn, at vi står i gæld for resten af livet.

Den varme og venlighed vi blev modtaget med, den dygtighed og effekti-vitet der prægede alle ombord, gjorde i helt bogstaveligste forstand denne rejse til "en gang i livet" oplevelse.

TRITON og hendes besætning vil forblive i vore hjerter til evig tid.

Rob White, ITN Factual, Juni 1997.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Denne historie er tidligere udgivet på The HMS HOOD Association's hjemmeside.

The HMS HOOD Association

Den gengives her med tilladelse fra forfatteren og The HMS HOOD Association.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

TEMAHISTORIEN:

Søværnet efter 1989

LÆS MERE OM DENNE PERIODE:

Med korvetten
OLFERT FISCHER
i Den Persiske Golf

(1990-1991)

-

Korvet i
Ørkenstorm
(1991)

-

Skibskollision i
Fehmern Bælt
(1994)

-

Inspektionskutteren
AGPA til Thule
(1997)

-

TRITON mindes
HMS HOOD
(1997)

-

På patrulje med
GLENTEN
(1999)

-

VÆDDEREN opbringer
fiskefartøj
(1999)

-

Et sidste togt med
SEHESTED
(2000)

-

NIELS JUEL i
STANAVFORLANT
(2000)

-

Søværnets Flyvetjeneste
ved et skillepunkt
(2000)

-

Dansk ubåd reddet
af svensken
(2000)

-

Fiskeriinspektion
ved Færøerne
(2001)

-

S321 NORDKAPERENs
sidste togt
(2001)

-

Varderejsning på
Ravns Storø
(2001)

-

Ubåden SÆLEN på
patrulje
(2002-2003)

-

Operation Iraqi Freedom (2003)

-

Missilfartøjer på konvojtjeneste
ved Gibraltar
(2003)

-

MOBA udfases (2003)

SE OGSÅ:

Flådens skibe efter 1989

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 20. oktober 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger