US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden efter 19894Excercise Royal Crown

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Undervandsbåden NORDKAPEREN.
(Foto: Søværnet)

Exercise Royal Crown (2000):

En dansk ubåd bliver reddet af Svensken

Ubåden NORDKAPEREN gennemførte i 2000 en rednings-øvelse sammen med det svenske ubådsbjergningsskib BELOS.

Et mangeårigt fortrinligt dansk-svensk samarbejde omkring ubådsbjerg-ning nærmer sig sin afslutning, når det danske søværn med udgangen af 2004 nedlægger det danske ubådsvæsen.

Her følger beretningen om en ubådsbjergningsøvelse i 2000.

Af P. G. Holm, Teknikofficer & S. Dreijer, Våbenofficer, ubåden Nordkaperen

For en ubådsmand er fornemmelsen af at være indespærret ikke en frem-med følelse.

Men hvis det pludselig blev en ufrivillig indespærring på 40 meters dybde med det kolde havvand langsomt sivende eller hurtigt strømmende ind i båden, kan det godt være at fornemmelsen blev en anden.

Exercise Royal Crown er en øvelse i ubådsredning, hvor de fleste af elementerne indgår under kontrollerede forhold. Den går i alt sin enkelthed ud på at redde besætningen fra en ubåd, som ligger på bunden af havet.

Det lyder selvfølgelig meget enkelt, men øvelser i ubådsredning kræver et nøje planlagt program og, at alle parter har 110% kontrol over situationen. Derfor forelå der også en drejebog som nogenlunde gik som følger.

Kontrolleret bunding

Undervandsbåden Nordkaperen sejler ud på togt. Pludselig sker der en forfærdelig ulykke ombord, og ubåden er ikke i stand til at komme til overfladen ved egen kraft. (I praksis lavede NORDKAPEREN en kontrolleret bunding, på 41 meters dybde, på et i forvejen aftalt sted ca. 15 sømil fra Karlskrona i Sverige).

NORDKAPEREN tænder for under-vandsprojektør, navigationslys, nød-pinger og venter på at redningen skal komme.

Til at redde os har Svensken Ubåds-bjærgningsskibet BELOS som "tilfæl-digvis" ligger tæt på positionen.

Ombord på BELOS er der et hold danske dykkere, chefen for Søvær-nets Dykkerskole, en svensk og en dansk dykkerlæge og tre danske specialister i ubådsredning (eskadre-operationsofficer, eskadreteknikof-ficer og eskadremaskinbefalings-mand).

Det svenske ubådsbjergningsskib
BELOS lå tilfældigvis tæt ved.

(Foto: Søværnet)

BELOS er udover dens standard udrustning til ubådsredning udstyret med det danske nyudviklede luftfornyelsesudstyr placeret i containere på agterdækket. Udstyret kan på lastbiler transporteres til en havn tæt på ulykkesstedet, hvor det kan placeres på et hvilket som helst skib med plads på dækket og sejles resten af vejen.

Belos finder hurtigt NORDKAPERENs position og placerer sig ret over den. BELOS er forsynet med kraftige skruer, der kan drejes 360 grader rundt, til at holde sig fast på positionen (og det klarede den perfekt på trods af vindstyrker i løbet af natten på omkring 24 m/s).

Frisk luft til NORDKAPEREN

Dykkerholdet bliver sendt ned med dykkerklokke og kobler en speciallavet slange, en såkaldt umbilical, til NORDKAPEREN.

Umbilicalen forsyner NORDKAPEREN med frisk luft og har samtidig en telefonlinie med, så kommunikationen ikke skal foregå over undervandstelefonen.

Princippet i luftfornyelsen er, at der via en højtryksslange blæses luft med et tryk på ca. 230 bar ned i båden, som fordeles til reduktionsventiler for og agter, hvorfra luften blæses ud i bådens atmosfære.

Fra to store 2" slanger suges den brugte luft ud af båden i officers- og mandskabsmesserne.

For øvelsens skyld kørte luftfornyelsen i ca. 20 timer, hvorved man kunne konstatere om atmosfæren i NORDKAPEREN kunne holdes på et acceptabelt niveau over længere tid.

Der var placeret et antal følere ved udsugningen, som hele tiden målte luftens indhold af brint, ilt, kulmonooxid og kuldioxid samt tryk og temperatur. For de tekniske, blev der ventileret med ca. 30 l luft pr mand pr minut, under et tryk på ca. 1280 HPa.

"Doktoren" har travlt

Ombord i NORDKAPEREN har doktoren (næstkommanderende) travlt.

Til lejligheden var der blevet fremstillet et antal kuverter med forskellige opgaver i. Kuverterne skulle åbnes på et bestemt tidspunkt, og indeholdt alt lige fra skriftlige spørgsmål til anlæggelse af drop på tilskadekommen.

Den tilskadekomne var i dette tilfælde navigationsofficeren, der skulle forestille at være blevet klemt under en stor tung ting.

Han havde ellers pådraget sig en rigtig skade under afrigningen af broen, panden kom lidt for tæt på gyrorepeateren, men heldigvis kunne doktoren lappe såret sammen med tape og plaster, og derved undgå at skulle sy såret sammen.

De medicinske øvelser foregik lidt som en eksamen, hvor doktoren skulle finde svarene på forskellige spørgsmål, og give dem videre til en rigtig dykkerlæge på BELOS, som vurderede om det var den rigtige måde at gribe sagen an på.

Efter luftfornyelsen var overstået, bliver umbilicalen frakoblet NORDKAPEREN og den egentlige redning af personel begyndte.

Klar til redning

Oppe på redningsskibet BELOS var den lille miniubåd, eller URF'en (Ubåts Rednings Farkost) blevet gjort klar. URF'en er en redningsubåd som kan kobles til en luge i fordækket på NORDKAPEREN.

Der er plads til 35 personer plus den faste besætning på 3 ombord, og de kan transporteres under tryk i tilfælde af, at ubåden er blevet tryksat pga. vandindtrængning eller lækage på luftsystemer.

I URF'en sad dykkerlægen klar til at behandle den tilskadekomne fra NORDKAPEREN.

Navigationsofficeren simulerede ondt over det hele, og næstkomman-derende havde travlt med at passe og pleje, men med lidt professionel hjælp, fik han anlagt drop på patienten og gjort ham klar til transporten med URF'en.

Godt pakket ind i transportbåren, blev navigationsofficeren overført til URF'en, som fortsatte turen over til en anden svensk ubåd, NÄCKEN og

URF'en gøres klar til redning.
(Foto: Søværnet)

derefter til overfladen op på dækket af BELOS.

Vellykket redning

Øvelsen viste, at det er muligt at holde liv i en dansk ubåd, der er havnet på bunden og ude af stand til at komme til overfladen ved egen hjælp, indtil den egentlige redning kan foretages med URF'en.

Desuden viste den, at det er muligt at overføre tryksat personel fra NORDKAPEREN til BELOS' trykkammersystem i god behold, og uden de store problemer.

Øvelsen viste desuden, at det gode samarbejde omkring ubådsredning, der eksisterer mellem Danmark og Sverige stadig fungerer i bedste velgående.

Et samarbejde, der i øvrigt blev startet med et uofficielt notat fra chefen for den danske ubådseskadre til chefen for den svenske ubåtsflotilje i 1954 og som siden dengang har ført til nogenlunde regelmæssige fælles øvelser.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Denne artikel er oprindelig bragt på 5. Eskadres hjemme-side og gengives her med tilladelse fra eskadren.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

TEMAHISTORIEN:

Søværnet efter 1989

LÆS MERE OM DENNE PERIODE:

Med korvetten
OLFERT FISCHER
i Den Persiske Golf

(1990-1991)

-

Korvet i
Ørkenstorm
(1991)

-

Skibskollision i
Fehmern Bælt
(1994)

-

Inspektionskutteren
AGPA til Thule
(1997)

-

TRITON mindes
HMS HOOD
(1997)

-

På patrulje med
GLENTEN
(1999)

-

VÆDDEREN opbringer
fiskefartøj
(1999)

-

Et sidste togt med
SEHESTED
(2000)

-

NIELS JUEL i
STANAVFORLANT
(2000)

-

Søværnets Flyvetjeneste
ved et skillepunkt
(2000)

-

Dansk ubåd reddet
af svensken
(2000)

-

Fiskeriinspektion
ved Færøerne
(2001)

-

S321 NORDKAPERENs
sidste togt
(2001)

-

Varderejsning på
Ravns Storø
(2001)

-

Ubåden SÆLEN på
patrulje
(2002-2003)

-

Operation Iraqi Freedom (2003)

-

Missilfartøjer på konvojtjeneste
ved Gibraltar
(2003)

-

MOBA udfases (2003)

SE OGSÅ:

Flådens skibe efter 1989

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 12. oktober 2004

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger